среда, 12 января 2011 г.

Новеллы Налогового кодекса Украины - НДС

ДОПОЛНЕНИЕ

Из Налогового кодекса исключен подпункт 196.1.14 пункта 196.1 статьи 196. Т.е., все ниже перечисленные услуги с 01.07.2011 снова будут объектами налогообложения НДС.

----
На основании подпункта 196.1.14 ст. 196 и подпункта 186.3. ст. 186 Налогового кодекса Украины не являются объектом налогообложения НДС следующие операции:
 • консультационные,
 • инжиниринговые,
 • инженерные,
 • юридические (в том числе адвоката),
 • бухгалтерские,
 • аудиторские,
 • актуарные и другие подобные услуги консультационного характера,
 • услуги по разработке, поставке и тестирования программного обеспечения,
 • обработка данных и предоставление консультаций по вопросам информатизации,
 • предоставление информации и других услуг в сфере информатизации, в том числе с использованием компьютерных систем.
 В Классификации видов экономической деятельности приведен перечень  услуг, которые относятся к деятельности в сфере информатизации (см. ниже). 

Интересно, депутаты себе отдавали отчет, что этой новеллой лишили часть доходов Госбюджета?


Податковий кодекс України
"Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ
196.1. Не є об'єктом оподаткування операції з:
196.1.14. постачання послуг, визначених у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 цього кодексу.

186.3. в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем".


КВЕД 
72 Діяльність у сфері інформатизації

72.1 Консультування з питань інформатизації
72.10     72.10.0 Консультування з питань інформатизації
Цей підклас включає:
 • консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень
Цей підклас не включає:
- консультування щодо комп'ютерних технічних засобів, включаючи периферійні пристрої, яке здійснюється підприємствами з їх виробництва чи продажу (див. 30.02, 51.84, 52.48)

72.2 Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері
72.21     72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення
Цей підклас включає:
 • розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм
Цей підклас не включає:
- тиражування програмного забезпечення загального користування (див. 22.33)
- консультування щодо програмного забезпечення для функціонування комп'ютерних засобів (див. 72.10)

72.22     72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
Цей підклас включає:
 • консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем
 • розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів
 • розроблення веб-сторінок
 • надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань

72.3 Оброблення даних
72.30     72.30.0 Оброблення даних
Цей підклас включає:
 • оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення
 • повне оброблення, підготовку та введення даних
 • експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам
 • надання послуг по розміщенню даних у мережі Інтернет

72.4 Діяльність, пов'язана з банками даних
72.40     72.40.0 Діяльність, пов'язана з банками даних
Цей підклас включає:
 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення
 • видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім мережі Інтернет
 • створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"
 • створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
 • діяльність, пов'язану з порталами пошуку в мережі Інтернет
Цей підклас не включає:
- видання матеріалів у мережі Інтернет, які мають інші форми публікації (див. 22)


72.5 Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки
Цей клас не включає:
- монтаж та установлення офісних машин та обчислювальної техніки (див. 30)

72.50 Ремонт і технічне обслуговування офісної електронно-обчислювальної техніки
72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
72.50.2 Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки

72.6 Інша діяльність у сфері інформатизації
72.60     72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації

4 комментария:

 1. Как вы считаете, передача неисключительного права на использование компьютерной программы тоже подвадает под данный пункт и соответственно не есть объектом обложения НДС?

  ОтветитьУдалить
 2. 14.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода
  за користування або за надання права на користування будь-яким
  авторським та суміжним правом на літературні твори, твори
  мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи
  на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні
  фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким
  патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи
  торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю,
  формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового,
  комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).


  Не є об'єктом ПДВ:
  196.1.6. виплат у грошовій формі заробітної плати (інших
  прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій,
  дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших
  фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що
  надаються у майновій формі);

  виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді
  цінних паперів, які здійснюються емітентом;

  ОтветитьУдалить