Гугл

вторник, 11 декабря 2018 г.

SWATCH vs APPLE


SWATCH AG вимагає визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 202678 від 03.12.2012 на торговельну марку "iWatch", що належить APPLE INC, недійсним.


Позовні вимоги мотивовані тим, що реєстрація торговельної марки "iWatch" в Україні не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки знак є схожим до ступеня змішування із більш ранніми знаками SWATCH AG, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією:
№ 962366, що діє на території України від 07.04.2008;
№ 962367, що діє на території України від 07.04.2008;
№ 469696, що діє на території України від 25.06.1982;
№ 506123, що діє на території України від 09.09.1986.

Справа розглядається в Господарському суді міста Києва за позовом СВОТЧ АГ (Швейцарія) до Державна служба інтелектуальної власності України та ЕППЛ ІНК. (США) про визнання недійсним свідоцтва України №202678 на знак для товарів і послуг. Наступне засідання призначено на 09.01.2019 о 14:00.


В матеріалах справи вже є висновки судової експертизи з таких запитань:

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962366, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962367, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 469696, що діє на території України від 25.06.1982, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП ?

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 506123, що діє на території України від 09.09.1986, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП?


Позиція патентного відомства України щодо цієї справи:

- наявність певних прав у відповідача APPLE INC. не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що APPLE INC. забороняв або іншим чином створював перешкоди позивачу у реалізації його прав;

- міжнародні реєстрації №№ 962366, 962367, 469696, 506123 позивача зареєстровані для товарів 14, 35 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), тоді як свідоцтво України № 202678 відповідача APPLE INC. зареєстровано для товарів 9 і 14 класів МКТП;

- позивач просить визнати недійсним повністю свідоцтво України № 202678 для всіх товарів 9 і 14 класів МКТП, проте обсяг правової охорони його міжнародних реєстрацій взагалі не містить 9 класу МКТП, а товари 14 класу не є спорідненими, оскільки відносяться до різних типів товарів (комп'ютеризовані та електронні - у відповідача APPLE INC., на відміну від - механічних механізмів для годинників - у позивача); відповідно розповсюджуються за різними умовами та каналами збуту (магазини електронних товарів та магазини механічних годинників); мають різні кола своїх споживачів (споживачі електроніки та споживачі механічних годинників);

- 03.06.2013 APPLE INC. подало заявку № m 2013 09734 на реєстрацію словесного позначення «iWATCH» для товарів 9 та 14 класів МКТП; експертиза заявки № m 2013 09734 проводилася відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за 276/812;

- при проведенні кваліфікаційної експертизи вказаної заявки заявлене позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом;

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявки відповідача APPLE INC. були виявлені підстави для можливої відмови в реєстрації знака відносно усього переліку товарів та послуг, про що заявнику надіслано повідомлення від 13.06.2014 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення відносно усього переліку товарів і/або послуг;

- APPLE INC. (ЕППЛ ІНК.) 17.02.2017 скористався своїм правом та надав у встановлений Законом строк мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації;

- разом з тим, листом від 16.04.2015 відповідач APPLE INC. додатково до мотивованої відповіді обмежив перелік заявлених товарів 14 класу МКТП; в зв'язку з цим за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № m 2013 09734 встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони;

- 18.05.2015 Службою прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «iWATCH» за свідоцтвом України № 202678 та здійснено публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 16;

- в Україні зареєстровано цілий ряд знаків, які мають загальний елемент «WATCH» і використовуються різними власниками, що в свою чергу свідчить про те, що такий елемент втратив розрізняльну здатність для споживачів відносно товарів 14 класу МКТП (годинники), адже споживач звик до використання цього елементу різними власниками і не звертає особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знака.


суббота, 17 ноября 2018 г.

У Ахметова в 2018 році ліквідували 45 аграрних підприємств

В 2018 році було ліквідовано 45 сільськогосподарських підприємств, які афільовані з компаніями ПАТ "Дружківське Рудоуправління" та ПАТ "ВЕСКО", кінцевим бенефіціарним власником яких є Ахметов Рінат Леонідович. Ці компанії спеціалізуються на видобутку керамічної та вогнетривкої глини і є одними з лідерів у світі з видобутку білих пластичних глин. Сільськогосподарські підприємства були створені в 2003 р. та 2008-2010 рр., вони знаходилися за однією адресою в м. Дружківка, мали однакові коди видів економічної діяльності та в них був один спільний директор. Підприємства здійснювали допоміжну діяльність у рослинництві (сівба, збирання врожаю тощо). 25 підприємств мали власні назви, такі як: "Вишневе", "Айвове", "Імбірне", "Полуничне" та 19 мали цифрові назви з "Першого" по "Дев'ятнадцяте" число. Розмір статутних капіталів коливався від 460 000.00 грн. до 3 175 000.00 грн. Відомо, що причиною ліквідації сільськогосподарських підприємств стали рішення засновників, які були ними прийнятті в 2017 році. 

https://clarity-project.info
Ліквідовані сільськогосподарські підприємства в 2018 році, де кінцевим бенефіціарним власником яких є Рінат Ахметов:

ТОВ "СГП "АНДРІЇВСЬКЕ" 
ТОВ "СГП "ВЕСЕЛОВСЬКЕ" 
ТОВ "СГП "СОНЯЧНЕ"
ТОВ "СГП "КВІТКОВЕ"
ТОВ "СГП "ПШЕНИЧНЕ"
ТОВ "СГП "АБРИКОСОВЕ"
ТОВ "СГП "ВИШНЕВЕ"
ТОВ "СГП "ПОЛУНИЧНЕ" - є співзасновником 19 підприємства: «Перше» - «Дев’ятнадцяте» 
ТОВ "СГП "ВИНОГРАДНЕ"
ТОВ "СГП "ГРУШЕВЕ"
ТОВ "СГП "ФРУКТОВЕ"
ТОВ "СГП "РОМАШКОВЕ"
ТОВ "СГП "ШИПШИНОВЕ"
ТОВ "СГП "ВОЛОШКОВЕ"
ТОВ "СГП "ІМБІРНЕ"
ТОВ "СГП "МАЛИНОВЕ"
ТОВ "СГП "ПЕРСИКОВЕ"
ТОВ "СГП "ОЖИНОВЕ"
ТОВ "СГП "СУНИЧНЕ"
ТОВ "СГП "СМОРОДИНОВЕ"
ТОВ "СГП "ГОРОБИНОВЕ"
ТОВ "СГП "ЧЕРЕШНЕВЕ"
ТОВ "СГП "ВАНІЛЬНЕ"
ТОВ "СГП "АЙВОВЕ"
ТОВ "СГП "КАЛИНОВЕ"
ТОВ "СГП "МЕДОВЕ"

______________________________________________________
Створено в 2003 р. (1 підприємство)

ЄДРПОУ 32536152
ТОВ "СГП "АНДРІЇВСЬКЕ"
Статутний капітал: 700 000.00 грн.
Власники: ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 700 000.00 грн., 100.000%
Дата створення: 23.12.2003
Дата припинення: 05.03.2018
______________________________________________________
Створено в 2008 р. (4 підприємства)

ЄДРПОУ 35904597
ТОВ "СГП "ВЕСЕЛОВСЬКЕ"
Статутний капітал: 610 400.00 грн.
Власники: ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 610 400.00 грн., 100.000%
Дата створення: 17.06.2008
Дата припинення: 05.03.2018;

ЄДРПОУ 35987700
ТОВ "СГП "СОНЯЧНЕ"
Статутний капітал: 460 000.00 грн.
Власники: 
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 230 000.00 грн., 50.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 230 000.00 грн., 50.000%
Дата створення: 22.07.2008
Дата припинення: 12.06.2018

ЄДРПОУ 35987715
ТОВ "СГП "КВІТКОВЕ"
Статутний капітал: 1 828 000.00 грн.
Власники: 
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 914 000.00 грн., 50.000%
ПАТ "ВЕСКО" #00282049
Внесок: 914 000.00 грн., 50.000%
Дата створення: 22.07.2008
Дата припинення: 03.03.2018

ЄДРПОУ 36245165
ТОВ "СГП "ПШЕНИЧНЕ"
Статутний капітал:  2 267 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 1 133 500.00 грн., 50.000%
ПАТ "Веско"
Внесок: 1 133 500.00 грн., 50.000%
Дата створення: 03.12.2008
Дата припинення: 03.03.2018

______________________________________________________
Створено в 2009 р. (5 + 19 підприємств)

ЄДРПОУ 36569417
ТОВ "СГП "АБРИКОСОВЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 255 000.00 грн., 50.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 255 000.00 грн., 50.000%
Дата створення: 07.08.2009
Дата припинення: 03.03.2018

ЄДРПОУ 36646873
ТОВ "СГП "ВИШНЕВЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 255 000.00 грн., 50.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 255 000.00 грн., 50.000%
Дата створення: 08.09.2009
Дата припинення: 12.06.2018

ЄДРПОУ 36685713
ТОВ "СГП "ПОЛУНИЧНЕ" - є співзасновником 19 підприємства: «Перше» - «Дев’ятнадцяте» 
Статутний капітал: 3 175 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 1 587 500.00 грн., 50.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 1 587 500.00 грн., 50.000%
Дата створення: 08.09.2009
Дата припинення: 25.06.2018

ЄДРПОУ 36685729
ТОВ "СГП "ВИНОГРАДНЕ"
Статутний капітал: 911 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 455 500.00 грн., 50.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 455 500.00 грн., 50.000%
Дата створення: 08.09.2009
Дата припинення: 12.06.2018

ЄДРПОУ 36685734
ТОВ "СГП "ГРУШЕВЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 255 000.00 грн., 50.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 255 000.00 грн., 50.000%
Дата створення: 08.09.2009
Дата припинення: 20.04.2018

______________________________________________________
Створено 2010 р. (16 підприємств)

ЄДРПОУ 36942743
ТОВ "СГП "ФРУКТОВЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 484 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 25 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 19.01.2010
Дата припинення: 12.06.2018

ЄДРПОУ 36942759
ТОВ "СГП "РОМАШКОВЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 484 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 25 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 27.01.2010
Дата припинення: 12.06.2018

ЄДРПОУ 36942764
ТОВ "СГП "ШИПШИНОВЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 484 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 25 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 19.01.2010
Дата припинення: 07.11.2018

ЄДРПОУ 36942779
ТОВ "СГП "ВОЛОШКОВЕ"
Статутний капітал: 560 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 532 000.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 28 000.00 грн., 5.000%
Дата створення: 28.01.2010
Дата припинення: 03.03.2018

ЄДРПОУ 36951559
ТОВ "СГП "ІМБІРНЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 484 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 25 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 02.02.2010
Дата припинення: 14.08.2018

ЄДРПОУ 36951564
ТОВ "СГП "МАЛИНОВЕ"
Статутний капітал: 790 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 750 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 39 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 02.02.2010
Дата припинення: 15.08.2018

ЄДРПОУ 36951575
ТОВ "СГП "ПЕРСИКОВЕ"
Статутний капітал: 530 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 503 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 26 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 02.02.2010
Дата припинення: 15.08.2018

ЄДРПОУ 36951585
ТОВ "СГП "ОЖИНОВЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 484 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 25 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 02.02.2010
Дата припинення: 03.03.2018

ЄДРПОУ 36951590
ТОВ "СГП "СУНИЧНЕ"
Статутний капітал: 510 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 484 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 25 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 02.02.2010
Дата припинення: 03.03.2018

ЄДРПОУ 37255174
ТОВ "СГП "СМОРОДИНОВЕ"
Статутний капітал: 1 140 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 1 083 000.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 57 000.00 грн., 5.000%
Дата створення: 07.12.2010
Дата припинення: 12.06.2018

ЄДРПОУ 37438084
ТОВ "СГП "ГОРОБИНОВЕ"
Статутний капітал: 1 140 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 1 083 000.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 57 000.00 грн., 5.000%
Дата створення: 07.12.2010
Дата припинення: 20.04.2018

ЄДРПОУ 37438091
ТОВ "СГП "ЧЕРЕШНЕВЕ"
Статутний капітал: 610 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 579 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 30 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 07.12.2010
Дата припинення: 12.06.2018

ЄДРПОУ 37438105
ТОВ "СГП "ВАНІЛЬНЕ"
Статутний капітал: 970 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 921 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 48 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 07.12.2010
Дата припинення: 13.03.2018

ЄДРПОУ 37438110
ТОВ "СГП "АЙВОВЕ"
Статутний капітал: 530 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 503 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 26 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 07.12.2010
Дата припинення: 03.03.2018

ЄДРПОУ 37438126
ТОВ "СГП "КАЛИНОВЕ"
Статутний капітал: 790 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 750 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО"
Внесок: 39 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 10.12.2010
Дата припинення: 03.03.2018

ЄДРПОУ 37467199
ТОВ "СГП "МЕДОВЕ"
Статутний капітал: 1 170 000.00 грн.
Власники:
ПАТ "Дружківське Рудоуправління"
Внесок: 1 111 500.00 грн., 95.000%
ПАТ "ВЕСКО" 
Внесок: 58 500.00 грн., 5.000%
Дата створення: 10.12.2010
Дата припинення: 03.03.2018 


среда, 14 ноября 2018 г.

Борьба Ахметова за крымскую землю

После аннексии Россией Крыма, многие украинские бизнесмены потеряли свои активы из-за проведенной оккупантами национализации имущества государства Украина, бесхозяйного имущества, имущества предприятий агропромышленного комплекса, а также имущества частных предприятий (около 250). Не обошла национализация стороной и украинских олигархов. Если Коломойский в Крыму потерял все сразу, в наказание за борьбу против «Новороссии», то, например, Ахметов потерял не все сразу и за активы активно борется в крымских и российских судах. Речь пойдет о том, как офшорная компания Рината Леонидовича пытается сохранить за собой  туристический комплекс в заповедной зоне, который был приобретен за год до аннексии Крыма. 

В селе Плюты Киевской области на улице Киевской, 102 есть скромный домик, по адресу которого зарегистрировано частное акционерное общество «Люкс» с уставным капиталом свыше 700 млн. грн.


https://www.google.com.ua/maps
Конечным владельцем компании «Люкс» является Ахметов Ринат Леонидович. В свою очередь ЧАО «Люкс» является учредителем трех компаний, который также зарегистрированы по адресу: Киевская, 102. Все компании мы изучать не будем, а обратим свой взор на компанию ООО «Крымский источник». Согласитесь, что непривычно услышать о «Крымском источнике» в Киевской области, тем более, что этот «источник» до 2017 года находился в г. Донецк. Возникает логичный вопрос, имеет ли этот «источник» какое-то отношение к Крыму и Ринату Леонидовичу. Несмотря на то, что выше сказано, что ЧАО «Люкс» является соучредителем «Крымского источника», тут важно отметить, что «Люкс» владеет всего лишь 1% уставного капитала «источника», а все остальные 99% принадлежат офшорной компании из Британских Виргинских Островов «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед» (Rosewood Alley Assets Limited). В регистрационных данных компании ООО «Крымский источник» четко сказано, что Ринат Ахметов является конечным бенефициарным собственником этой компании.  Исходя из формальной логики, если ЧАО «Люкс» принадлежит всего 1%, а офшорной компании 99%, но все равно Рината Леонидовича считается конечным собственником «источника», то вполне разумно предположить, что и офшорная компания «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед» принадлежит ему. Можно было бы и не гадать, а посмотреть в реестре зарегистрированных компаний на Британских Виргинских Островов, но, к сожалению, эта информация пока еще не публичная, в отличие от нашей страны. После того, как мы поняли, что данная офшорная компания принадлежит Ринату Леонидовичу, мы, как это не звучит странно, найдем связь со «Звездным небом» и крымской землей.

Как стало известно из судебных решений, 26.02.2013 между ООО «Звёздное небо» и компанией «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед» (ROSEWOOD ALLEY ASSETS LIMITED) был заключен договор купли-продажи земельного участка, по которому крымская компания «Звёздное небо» продала в собственность офшорной компании Ахметова земельный участок площадью 9,9033 га, кадастровый номер 0111:947:100:020010038 (российский кадастровым номером 90:25:040201:1 после аннексии Крыма), расположенный за границами населенных пунктов Кореизского сельского совета г. Ялта Автономной Республики Крым. Участок имеет целевое назначение для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

https://pkk5.rosreestr.ru

Также в тот день был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому были проданы: нежилые сооружения (7 шт.), террасы (7 шт.), бассейн, бани (2 шт.), площадка и иные сооружения, расположены на проданном участке земли. Как вы можете видеть на карте, это довольно большой участок леса у подножья горы Ай-Петри. 26.04.2013 в Донецке была создана компания ООО «Крымский источник», основным видом деятельности которой должны были стать услуги по предоставлению в аренду и эксплуатации собственного или арендованного недвижимого имущества. Скорее всего планировалось, что недвижимостью будет владеть офшорная компания, а курортным комплексом буде управлять ООО «Крымский источник». Но, видимо в 2013 году не успели завершить переоформление участка, так как в Государственном земельном кадастре Украины собственником земельного участка  № 0111:947:100:020010038 является еще ООО «Звёздное небо» (код 32003285), а не офшорная компания «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед». Следует отметить, что вскоре после продажи активов компания «Звёздное небо» по решению учредителя была ликвидирована (27.06.2013). И тут мы должны обратить внимание на то, откуда же у компании «Звёздное небо» появился этот ценный актив. А доля его совсем непростая и история берет свое начало еще со времен президентства Кучмы.

Компания «Звёздное небо» была создана в 2002 году в г. Алупка. Местные СМИ ее связывают с убитым в 2007 году российско-украинским бизнесменом Максимом Курочкиным по прозвищу «Макс Бешеный» (http://yalta.tv/news/1022-2012-10-09-19-28-47.html). Компания начала развивать курортно-туристический комплекс в районе источника Хаста-Баш и средней станции канатной дороги Мисхор-Ай-Петри. Сам комплекс тогда состоял из каменных домиков, альтанок и располагался на площади 3 га на землях Ялтинского горно-лесного природного заповедника без каких-либо разрешительных документов, о чем свидетельствуют административные протоколы Ялтинским городским управление земельных ресурсов за 2004 год (http://reyestr.court.gov.ua/Review/192703). Правда, еще в 2003 году Совет Министров АР Крым своим постановлением № 514 от 25.09.2003 дал разрешение компании «Звёздное небо» на разработку проекта отвода земельного участка с земель запаса Кореизского поселкового совета г. Ялта площадью до 10,0 га для размещения рекреационного комплекса. Но, возникла проблема с тем, что земля имела статус заповедника и на ней нельзя было осуществлять никакой деятельности, кроме природоохранной. Чтобы все проблемы с землеотводами на землях заповедника устранить, Президент Украины Леонид Кучма 18.10.2004 подписал Указ «Об утверждении границ Ялтинского горно-лесного природного заповедника» № 780/2005 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1258/2004), которым урезал площадь заповедника на 347 га (с 14 523 га до 14 176 га) (https://goo.gl/xJhcta). В последствии этот указ был отмене Президентом В. Ющенко в 2005 году. Уже 26.10.2004 Совет Министров АР Крым № 541 принял решение вынести на местность границы земельных участков площадью 9,9 га, находящихся за пределами населенных пунктов Кореизьськои поселкового совета г. Ялта АР Крым. 10.10.2006 между Советом министров Автономной Республики Крым, в лице Республиканского комитета по земельным ресурсам АР Крым и ООО «Звездное небо» был заключен договор аренды земельного участка площадью 9,9033 га рекреационного назначения (кадастровый номер 0111:947:100:020010038) сроком на 49 лет для строительства и размещения курортно-туристического комплекса. Договор аренды был зарегистрирован 01.02.2007 Ялтинским отделением Крымского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра». В самом договоре сказано, что он заключен на основании постановления Совета министров АР Крым от 14.12.2004 № 646 и что указанный земельный участок свободен от застройки и инженерных сооружений.

И тут начали всплывать очевидные факты манипуляций с оформлением договора аренды. Во-первых, на указном участке уже были сооружения, о чем есть предписание Государственной инспекцией по контролю за использованием и охраной земель АР Крым № 001196 от 19.04.2004 с требованием освободить земельный участок от сооружений туристического комплекса. Во-вторых, в постановлении Совета министров АР Крым от 14.12.2004 № 646 нет ни слова о передаче ООО «Звездное небо» земельного участка в аренду. В нем идет речь о совсем другой компании и другом участке (http://reyestr.court.gov.ua/Review/1136197). Таким образом, на основе фальшивого постановления Совета министров АР Крым был подписан договор аренды ценного земельного участка на 49 лет (http://reyestr.court.gov.ua/Review/4741848). С 2007 года прокуратура АР Крым через суд пыталась признать договор аренды недействительным на том основании, что Совет министров АР Крым не принимал решения о предоставлении спорного земельного участка в аренду, но дело неоднократной рассматривалось судами разных инстанций и только уже при Президенте В. Януковиче 25.03.2010 Высший хозяйственный суд Украины окончательно отказал прокуратуре в иске (http://reyestr.court.gov.ua/Review/8801032). После подтверждения действительности договора аренды были сняты все претензии по поводу самозахвата земельного участка под размещение туристического комплекса. 27.11.2012 Совет министров АР Крым принимает распоряжение № 899-р о продаже этого земельного участка компании «Звёздное небо» за 9 517 071,00 гривен (что на тот момент составляло чуть больше одного миллиона долларов США) (http://zakon.rada.gov.ua/krym/show/rb899p001-12?lang=ru). 29.12.2012 между Советом министров АР Крым и ООО «Звёздное небо» был заключен договор купли-продажи земельного участка несельскохозяйственного назначения, по которому ООО «Звёздное небо» выкупило у государства земельный участок (кадастровый номер 0111:947:100:020010038). Уже через пару месяцев «Звёздное небо» продало трюистический комплекс офшорной компании Ахметова. Таким образом, во времена президентства Ющенко судьба участка была в подвешенном состоянии, а при Януковиче были решены все судебные споры в пользу владельца туристического комплекса. Но, на этом история земельного актива Рината Леонидовича не закончилась.

С момента аннексии Крыма история получила новое продолжение. Ялтинский горно-лесной природный заповедник был национализирован в пользу т.н. Республики Крым. 27.04.2018 его площадь уменьшилась с 14 523 до 14 459 га, а 13.09.2018 заповедник получил федеральный статус страны агрессора и был подчинен Минприроды России. Видимо, готовясь к передаче заповедника из управления т.н. Министерства экологии и природных ресурсов РК к Министерству природных ресурсов и экологии РФ, земельный участок решили вернуть в госсобственность. 07.04.2017 в т.н. Арбитражный суд Республики Крым был подан иск от т.н. Совета министров РК, Министерства экологии и природных ресурсов РК к Совету министров Автономной Республики Крым, ООО «Звездное небо», «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед» («ROSEWOOD ALLEY ASSETS LIMITED») о признании недействительными договоров купли-продажи, истребовании из чужого незаконного владения и признании права собственности. Истцы требовали от суда признать недействительными договора купли-продажи, заключенные 29.12.2012 межу Советом министров Автономной Республики Крым и ООО «Звездное небо», и 26.02.2013 между ООО «Звездное небо» и компанией «Роузвуд Эллей Эссетс лимитед», а также вернуть земельный участок площадью 9,9033 га (российский кадастровым номером 90:25:040201:1) и все строения, которые находятся на участке в госсобственность. Но, уже в октябре 2017 года истцы отказались от исковых требований (https://goo.gl/SXXwao).


Последствием отказа от иска является то, что в дальнейшем истцы уже не смогут подать такой же иск к ответчикам. Это стало поводом для разговоров, что Ахметов обо всем договорился с Аксеновым (https://goo.gl/tKUJny).

Но, ситуация начала развиваться иным путем. 03.03.2017 руководство т.н. Совета министров РК принимает распоряжение № 215-р/дсп «О выкупе имущества для нужд Республики Крым», которым поручает т.н. Министерству экологии и природных ресурсов РК осуществить мероприятия, связанные с выкупом для нужд Республики Крым имущества, принадлежащего компании «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед». И тут следует отметить, что компания «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед» еще в 2015 году переоформила все недвижимое имущество курортно-туристического комплекса в соответствии с законами оккупантов. Понимая, что стоимость выкупа будет намного меньше, чем та, за которую она была реально куплена, в июня 2017 года компания «Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед» подает иск о признании распоряжения № 215-р/дсп (https://goo.gl/vsGrTX) незаконным, но все суды в Крыму проигрывает. Сейчас кассационная жалоба офшорной компании рассматривается в Арбитражном суде Центрального округа (г. Калуга, РФ), заседание назначено на 14.11.2018.

Кроме того, т.н. Министерство экологии и природных ресурсов РК, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства подали иск к компании «Роузвуд Эллей Эссетс лимитед» об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка площадью 9,9033 га и признании права собственности на объекты недвижимого имущества за РФ. Это связано с тем, что спорный земельный участок уже находится на территории заповедника федерального значения, поэтому предмет иска иной, чем был прежний (https://goo.gl/dx277W). Пока дело рассматривается в т.н. Арбитражном суде РК и решения по нем еще нет. Таким образом, если суд удовлетворит иск, Ринат Алексеевич может прямо сказать, что правительство РФ лишило его имущества в Крыму. С другой стороны, нельзя исключать и того варианта, что т.н. Республика Крым принудительно выкупит имущество офшорной компании Ахметова по цене, которая его удовлетворит и тогда он не станет, как Игорь Коломойский, судиться с РФ в других странах за потерянные активы.  

воскресенье, 4 ноября 2018 г.

Паралельні бізнеси топ-менеджерів Ріната Ахметова

До групи компаній "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить Рінату Ахметову, входить компанія ПАТ «ВЕСКО», генеральним директором якої є Цимарман Євгеній Віталійович. 

https://www.scm.com.ua/uk/business/list/view/vesko/

https://clarity-project.info/tenderer/00282049

http://donbassrada.gov.ua/?lang=ua&sec=01.02&iface=Deputat&cmd=deputat&args=id:11

31.07.2018 в Києві була зареєстрована компанія ТОВ "МАЙНД АРТС"  з уставним капіталом в 1 450 000 грн. Засновниками компанії є: 
  1. Цимарман Євгеній Віталійович, внесок — 725 000 грн, 50%
  2. Сіненко Віктор Валерійович, внесок — 580 000 грн, 40%
  3. Зябрев Леонід Ігорович, внесок — 145 000 грн, 10%
Задекларовано, що основним видом діяльності компанії буде консультування з питань інформатизації.

Окрім того, компанія має дуже широкий спектр видов діяльності 

Код КВЕД 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
Код КВЕД 82.20 Діяльність телефонних центрів;
Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації (основний);
Код КВЕД 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
Код КВЕД 63.12 Веб-портали;
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права;
Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
Код КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Код КВЕД 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну;
Код КВЕД 74.30 Надання послуг перекладу

https://clarity-project.info/edr/42341673


Слід зазначити, що Зябрев Леонід Ігорович є директором Департамента по зв'язках із громадськістю ТОВ «Метінвест Холдинг», яке так само належить Рінату Ахметову.

http://mmr.ua/profiles/Leonid_Zyabrev#1845559499.1541365855Чи законна діяльність з прибирання водяного знака з фотографії?

Досить поширеною практикою захисту фотографій від крадіжок є нанесення на них водяних знаків. Зазвичай інтернет-магазини крадуть фото товарів у своїх конкурентів, щоб не витрачати кошти та час на фотографування товару, який вони продають через веб-сайт. Крім того, інтернет-магазини часто продають товар, якого вони ще не мають, але фотографія їм потрібна, бо без неї важко продати товар. Тож, в таких випадках і виникає необхідність прибрати з крадених фотографіях водяний знак, який вказує на належність фотографії іншому продавцю.

https://goo.gl/3TwwV6

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" технічні засоби захисту - технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

https://goo.gl/NHPe3W

В пункті "е" статті 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права" визначено, що порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу.

Таким чином, водяний знак - це технічний засіб захисту від порушення авторського права, тому діяльність з прибирання водяного знаку з фотографії є окремим порушенням авторського права. Особа, яка погоджується надавати подібні послуги має обов'язково запитати у замовника, чи має він авторські права на фотографії. Крім того, слід укласти договір про надання послуг, де передбачити, що замовник гарантує, що фотографії йому належать і що він несе повну матеріальну відповідальність за претензії, позови з боку третіх осіб у зв'язку із наданням послуги з очищення фотографій від водяних знаків.

   

суббота, 20 октября 2018 г.

Компанії Ахметова ухиляються від сплати податків?


Головне слідче управління Генеральної прокуратури України та Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ведуть кілька кримінальних проваджень (№ 42017000000003128 від 03.10.2017 та № 42017000000004260 від 17.11.2017) щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами, пов’язанами з Ренатом Ахметовим.

З судових рішень випливає, що ряд компаній ДТЕК підозрюють в неправомірному завищенні свого податкового кредиту з ПДВ шляхом придбання неіснуючої сільськогосподарської продукції (макухи, шрота соняшникового та олії соняшникової нерафінованої) у фіктивних підприємств.

Зазвичай в податкових махінаціях використовують підставних осіб та фіктивні товариства. Знаходять людину, яка готова за винагороду стати «директором» товариства. На її ім’я реєструють товариство, де вона стає єдиним учасником товариства та його директором, або призначають директором вже створеного товариства за допомогою таких самих підставних осіб. Далі це товариство поставляє контрагентам продукцію (послугу), яка є лише на папері, тим самим дозволяє сформувати податковий кредит покупцю. Проте, в даній махінації на ім’я донеччанки невстановлені слідством особи зареєстрували в Маріуполі ТОВ «Востокснабагро» (ЄДРПОУ 39601384), призначили її директором та головним бухгалтером без її згоди. Від співробітників правоохоронних органів вона дізналася, що є власником товариства товариства, яке укладало договори на постачання сільськогосподарської продукції. Як з’ясували слідчі, ТОВ «Востокснабагро» уклало договори поставки шрота соняшникового та олії соняшникової нерафінованої товариствам групи компаній ДТЕК: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (ЄДРПОУ 37014600), ТОВ «Техремпоставка» (ЄДРПОУ 31366910), ТОВ «Інтеренергосервіс» (ЄДРПОУ 34063592), ТДВ «Шахта «Білозерська» (ЄДРПОУ 36028628) тощо. Насправді ця продукція не поставлялася, а була  реалізована за договорами комісії ТОВ "Дніпроолія" на експорт до Італії, Малайзії, Марокко, Туреччини, Франції, Швейцарії та інших держав.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74218350

воскресенье, 14 октября 2018 г.

Історія одного радикала - Амельченко Василь Васильович


Історія одного радикала - Амельченко Василь ВасильовичАмельченко Василь Васильович народився 28.11.1962 в селі Хоромне Климівського району Брянської області.

З 10.03.2005 по 10.07.2007 працював головою Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області.

З 13.11.2007 по 19.08.2008 був приватним підприємцем, займався роздрібною торгівлею з лотків та на ринках.

З 2008 по 2012 працював помічником-консультантом народного депутата України Ляшка Олега Валерійовича.

З 27.11.2014 за списком Радикальної партія Олега Ляшка був обраний народним депутатом України.

Одружений на Амельченко Тетяні Анатоліївні, від шлюбу має доньку Амельченко Анастасію Василівну. З 2017 декларує, що живе сам у Києві в орендованій квартирі, а до цього вказував, що жив з донькою та дружиною. Дружина живе в Чернігові, працює головним бухгалтером в Департаменті фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації. З 2006 року декларує, що не живе з чоловіком. Донька очевидно живе вже в Києві, оскільки її мати в 2017 році продала одну зі своїх квартир в Чернігові та купила в 2018 році квартиру в Києві. Що цікаво, Василь Амельченко орендує квартиру в Києві в Пукіра Олександра Петрович, він є сином колишнього голови ДГО «Концерн «ВіськТоргСервіс» Міністерства оборони України Петра Пукіра, про якого писало Інтернет-видання "Наші гроші" (http://nashigroshi.org/2015/09/28/vlasnyky-elitnyh-majetkiv-u-stoyantsi). Його жінка Пукір Юлія Геннадіївна є кандидатом на посаду член Рахункової палати України (https://public.nazk.gov.ua/declaration/1b5a7673-b61d-42de-84bd-9b38f19f9adf).

28.11.2016 з Василем Амельченко сталася пригода в м. Чернівці. У вечорі його зупинили патрульні поліцейські за кермом автомобіля Hyundai Tucson (номерний знак: СВ8152АС). Підставою зупинки стали «явні ознаки алкогольного сп’яніння». Він відмовився від будь-яких підписів в протоколі про адміністративне правопорушення, оскільки: «його дуже обурило те, що працівники поліції зупинили його у зв’язку із ознаки алкогольного сп’яніння». Справедливий суддя Тріска А.І. Садгірського районного суду м. Чернівці виправдав народного депутата України та закрив справу у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення (http://reyestr.court.gov.ua/Review/65257393). 01.02.2017 він продав цей автомобіль. Наразі користується автомобілем сестри Амельченко Валентини Василівни Nissan Patrol 5.6, 2011.

24.04.2017 Печерський районний суд м. Києва Амельченка Василя Васильовича визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП та стягнув з нього штраф в розмірі 5100 грн. за те, що будучи головою Виконавчого комітету Політичної Ради «Радикальна партія Олега Ляшка» (код ЄДРПОУ 37279703), він несвоєчасно подав Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року (http://reyestr.court.gov.ua/Review/66917323). 

понедельник, 8 октября 2018 г.

Офшори "Нового Времени"

https://magazine.nv.ua

Мабуть ви знаєте, що власником/інвестором видання «НОВОЕ ВРЕМЯ страны» (видавець: ТОВ "Видавничий дім "МЕДІА-ДК", Україна) є бізнесмен Фіала Томаш (володіє видавництвом через компанію Драгон Капітал Інвестментс Лімітед, Кіпр). 


Проте, торговельні марки «НОВОЕ ВРЕМЯ страны», «радіо НВ» тощо належать компанії Бернедор Ентерпрайзіс Лімітед (Bernedor Enterprises Limited, Кіпр), а не Dragon Capital Investments Limited. 


Здавалось би, навіщо українському видавництву реєструвати свої торговельні марки на кіпрську компанію? Все дуже просте. Компанія Бернедор Ентерпрайзіс Лімітед видала ТОВ "Видавничий дім "МЕДІА-ДК" ліцензію на використання ТМ, в свою чергу українське видавництво має сплачувати роялті кіпрській компанії за використання ТМ. 


І тут в нагоду приходить Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Якщо б цієї конвенції не було, то з виплат роялті українська компанія мала б утримувати 15 % податку на репатріацію (податок на доходи нерезидентів), а завдяки цій конвенції з роялті на використання ТМ – лише 5%. Але що цікаво. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196_016
Корпоративним секретарем (посередник між акціонерами компанії та виконавчим органом компанії) компанії Bernedor Enterprises Limited є компанія Ionics Secretaries Limited (Кіпр), яка помічена в якості секретаря компаній Каськіва (Tarmax Limited), Могілевича (Barlow Investing Ltd). 
Звичайно це може бути простим збігом обставин, я нічого не стверджую, просто звертаю увагу, що видання можуть використовувати з метою виведення коштів з України за кордон під виглядом роялті. 


Джерела: 
"Поліції дозволили виїмку в банках Латвії і Кіпру по фірмах з гнізда Каськіва"
"Шведская семья: Могилевич, Фирташ и … Тимошенко"

понедельник, 1 октября 2018 г.

Власники парку імені Тараса Шевченка

Парк імені Тараса Шевченка в Києві є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. 

В парку розташований пам'ятник Тарасові Шевченку, два фонтани, будинку для обслуговування парку, бювет та громадський туалет. В парку був павільйон з фотоательє, наразі це кафе. Також в парку з'явився є ресторан "Опанас" з українською кухнею. Отже мова піде про ресторан "Опанас" та про колише фотоательє.

Щодо ресторану "Опанас"

www.opanas.ua
Ресторан "Опанас" розташований за адресою: вул. Терещенківська, 10 на земельній ділянці площею 0,057 га з функціональним призначенням - для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування (кадастровий номер  8000000000:76:008:0008). 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta


Земельна ділянка знаходиться в оренді ТОВ "Теремок" (код за ЄДРПОУ: 30213012) на підставі рішення Київської міської ради від 28 вересня 2006 року № 72/129 (орендна на 5 року) та рішенню Київської міської ради від 16 лютого 2012 року № 189/7526 (продовжено до 10 років). Строк оренди завершився 09.01.2017. 
Власниками ТОВ "Теремок" є:

1) Бабчук (Парцхаладзе) Наталія Борисівна, внесок 45%.
2) Компанія "АФРЕД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (Кіпр), внесок 25%.
3) Калєтнік (в заміжжі Єлманова) Владислава Ігорівна (колишній народний депутат України від КПУ), внесок 25%.
4) Миргородська Галина Альбертівна (дружина архітектора Миргородського Андрія Сергійовича), внесок 5%.

Кінцевим бенефіціарним власником товариства вказана Бабчук Наталія Борисівна.


https://opendatabot.ua/c/30213012

Компанія "АФРЕД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" зареєстрована на Кіпрі (ΗΕ 216672).

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx

Компанія змінила найменування з AFRED TRADING LIMITED на ATREYA CLUB LTD.


За деякими даними кінцевим бенефіціарним власником компанії ATREYA CLUB LTD є співзасновник та інвестор групи ресторанів "ФІМ-кард", власник заміського готельно-ресторанного комплексу "Трипільське сонце" Лосєва Галина Іванівна. Вона також є партнером з  Калєтнік в ТОВ "Полонина" (код за ЄДРПОУ: 32571286) / ресторан "Трипілля" www.trypillya.com.ua.


Крім того, власниками торговельної марки "Опанас" є Калетник та Бабчук (свідоцтво № 61259 від 17.04.2006).

Щодо колишнього фотоательє

За радянських часів був павільйон фотоательє, який вже в наш час перетворився на объект нерухомості (нежитловий будинок) за адресою: вул. Терещенківська, 8. Власником його було ТОВ "Статус".

27.02.2003 Київська міська рада приймає рішення  № 289/449 про передачу ТОВ "Статус" в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,08 га для реконструкції нежитлового будинку під заклад громадського харчування на вул. Терещенківській, 8 за рахунок земель міської забудови.06.09.2003 було укладено два інвестиційних договори між ДП Інтер'єр  (код за ЄДРПОУ - 04827966) (Інвестор) та ТОВ "Статус" (Учасник) (інвестиційний договір №2/PS/2003) та між ТОВ "Л.І.Т. груп" (код за ЄДРПОУ: 32248932) (Інвестор) та ТОВ "Статус" (Учасник) (інвестиційний договір №1/PS/2003), предметом яких є інвестиційна діяльність Сторін, спрямована на реконструкцію об'єкта, який являє собою - нежилий будинок - фотоательє, загальною площею 54,30 кв.м., в літері А, розташований за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 8 (далі - "Нежилий будинок"). Звертаю увагу, що досить дивно звучить, щоб заради реконструкції  54 квадратних метрів слід було укладати з двома підприємствами інвестиційні договори. І далі ми побачимо, що насправді це певна схема "вилучення" майна з власності товариства.

24.10.2003 між ТОВ "Статус" (Заставодавець), Дочірнім підприємством Інтер'єр та ТОВ "Л.І.Т. груп" (Заставодержателі) було укладено договір застави, за яким Заставодавець для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов'язань перед Заставодержателем відповідно до зазначених інвестиційних договорів передав Нежилий будинок в заставу. І, як ви вже могли здогадатися, ТОВ "Статус" не виконало своїх зобов'язань за інвестиційними договорами. Можна припустити, що ці інвестиційні договори були фіктивними, як і не виконання ТОВ "Статус" умов цих договорів.

ТОВ "Л.І.Т. груп" та ДП Інтер'єр звернулися з позовом до Господарського суду міста Києва від 23.09.2005 і той прийняв рішення по справі №2/507, яким звернув Нежитловий будинок на користь позивачів, внаслідок чого ТОВ "Л.І.Т. груп" та ДП Інтер'єр стали власниками Нежитлового будинку в рівних долях.

07.03.2006 між ТОВ "Л.І.Т. груп", Дочірнім підприємством Інтер'єр та ТОВ "ПРІМСІСТЕМ" (код за ЄДРПОУ: 32916311) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно з яким Продавці продали, а Покупець купив Нежилий будинок. Тобто, власником Нежитлового будинку стало ТОВ "ПРІМСІСТЕМ" (засновники: ТОВ "Елріот Ллс" (ELRIOT LLC, США) та Акціонерне Товариство "Меліна" (Ліхтенштейн)). Але далі щось пішло не так, в першу чергу з оформленням земельної ділянки.

05.04.2006 між Київською міською радою та ТОВ "Статус" було укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,0753 га  за адресою: вул. Терещенківській, 8 (кадастровий номер 8 000 000 000:76:008:0100.), який 11.04.2006 зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради за № 91-6-00546. Тобто, три роки ТОВ "Статус" чекало на укладення договору оренди земельної ділянки на підставі рішення Київської міської ради від  27.02.2003 № 289/449. Але, як ми вже знаємо за цей час власник Нежитлової будівлі змінився. При цьому виходить так, що новий власник Нежитлового будинку не переоформив на себе договір оренди земельної ділянки, а знову таки перепродав її іншому власнику.

18.08.2006 року між ТОВ "ПРІМСІСТЕМ" (код за ЄДРПОУ: 32916311) та ТОВ "АЛЕЯ-ПАРК"(код за ЄДРПОУ: 34483134, засновник: Компанія "Джі Пі Ай Дівелопментс Лімітед" (Великобританія)) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно з яким Продавець продав, а Покупець купив Нежитловий будинок. Тут слід зазначити, що ТОВ "АЛЕЯ-ПАРК" зареєстрували 20.07.2006 і воно припинило свою діяльність 02.12.2014. 

В 2009 році ТОВ "АЛЕЯ-ПАРК" намагалося через господарський суд (справа № 44/118) зобов'язати Київську міську раду та Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради визнати укладеним договір оренди на земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, буд. 8, оскільки нежитлове приміщення належало ТОВ "АЛЕЯ-ПАРК", а земельна ділянка була в оренді ТОВ "Статус", проте суд відмовив. Отже, якщо не вдалося ТОВ "АЛЕЯ-ПАРК" через рішення суду укласти договір оренди земельної ділянки, то вирішили, що це зробить інша фірма.

15.03.2013 між ТОВ "АЛЕЯ-ПАРК" (код за ЄДРПОУ: 34483134) та ТОВ "Грінед" (код за ЄДРПОУ: 38591287) було укладено договір купівлі-продажу Нежитлового будинку.

ТОВ "Грінед" вимагає через господарський суд:

1) визнання за ТОВ "Грінед" права користування земельною ділянкою площею 0,0753 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Терещенківска, 8, кадастровий номер 8 000 000 000:76:008:0100 на умовах договору оренди земельної ділянки від 05.04.2006, зареєстрованого Головним управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 11.05.2006 №91-6-00546.

2) визнання укладеною між Київською міською радою та ТОВ  "Грінед" (Додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 05.04.2006, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 11.05.2006 № 91-6-00546, в наступній редакції:..."

Господарський суд міста Києва ці вимоги задовольнив, проте ще немає рішення апеляційної інстанції http://reyestr.court.gov.ua/Review/76608504


Як перевірити інформацію про громадянина перед укладенням договору?

Перед укладанням з громадянином важливого договору слід перевірити інформацію про нього за допомогою відкритих даних. 

Паспорт громадянина, а також документ іноземця (посвідка на проживання) слід перевірити в базі даних "Перевірка за базою недійсних документів" https://nd.dmsu.gov.ua. Недійсний документ є підставою для відмови від укладання договору. 

https://nd.dmsu.gov.ua
Також цю інформацію можна перевірити на веб-сайті МВС України в розділі: "Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених" https://wanted.mvs.gov.ua/passport

https://wanted.mvs.gov.ua/passport

Потім слід перевірити особу в базі "Особи, які переховуються від органів влади" https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson (пошукові реквізити «Прізвище» «Ім'я» «По батькові» заповнюються російською мовою). Очевидно, що не варто укладати договір з особою, яка знаходиться у розшуку. 

https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson

Далі слід перевірити особу в базі "Єдиний реєстр боржників" https://erb.minjust.gov.ua.

https://erb.minjust.gov.ua

Або можна перевірити інформацію в "Автоматизованій системі виконавчого провадження" https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

А потім зробити перевірку в базі "Стан розгляду справ" https://court.gov.ua/fair, щоб мати уявлення про судову та боргову історію громадянина. Якщо особа є відповідачем по борговим справам, якщо з неї стягують борг, то очевидно слід подумати, чи варто укладати договір з такою особою.

https://court.gov.ua/fair

Можна також перевірити індивідуальний податковий номер особи на предмет його справжності за допомогою цього ресурсу https://ur.biz.ua/ua/check-edr

https://ur.biz.ua/ua/check-edr

Якщо особа є приватним підприємцем, то її можна перевірити в базі "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. В цій базі є адреса підприємця, телефон.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Можна також перевірити особу на наявність в неї податкової заборгованості за допомогою веб-сайту Державної фіскальної служби України http://sfs.gov.ua/businesspartner. Звертаю увагу, що слід водити в пошук лише великі літери.

http://sfs.gov.ua/businesspartner

Також можна дізнатися, чи є у особи нерухомість (платна послуга) за допомогою бази "Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно" (база не повна) https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1


А також перевірити наявність автомобіля за допомогою бази "Єдиний державний реєстр МВС" (база не повна) https://igov.org.ua/service/1397/general.


Також можна здійснити пошук за допомогою системи "Опендатабот" https://opendatabot.ua.
Шукаємо, наприклад, "Іванющенко Юрій Володимирович".


Бачимо, що він є засновник юридичних осіб, був підприємцем, є стороною судових справ і знаходиться у розшуку.