Гугл

пятница, 21 сентября 2018 г.

Чи може заборонити музей використовувати зображення музейного експоната?


Припустимо, що ви вирішили видати художній альбом побутового соцреалізму, в якому буде використано зображення відомої за радянських часів картини художника Григор'єва Сергія Олексійовича (1910 - 1988) «Прийом до комсомолу» (1949). Ця картина зберігається в Національному художньому музеї України (м. Київ). 

«Прийом до комсомолу», 1949. НХМУ, Київ
Щоб отримати зображення картини у вас є кілька шляхів*: 1. Звернутися до музею, щоб він надав можливість зробити якісну репродукцію картини. 2. Купити вже готову фоторепродукцію з правом на її публікацію. 3. Відсканувати зображення картини з якогось видання, наприклад, з фотоальбому Афанасьев В. А. Сергій Григор’єв. — Київ: Мистецтво, 1973. — 58 с. 4. Самому прийти в музей і перефотографувати картину. 5. Знайти зображення картини в мережі Інтернет.

http://namu.kiev.ua
Щоб не наразитися на порушення авторського права на фотографію, ви вирішили самостійно перефотографувати картину. Хоч це і не найкращий варіант для видання якісного художнього альбому, проте це досить простий шлях отримати зображення картини, якщо ви знаходитесь в Києві. Уявімо, що незважаючи на заборону фотографувати в музеї** професійною камерою, вам все-таки вдалося сфотографувати картину. Отже, у вас є зображення картини Григор'єва, проте виникає запитання, а чи потрібно отримати дозвіл у нащадків автора на публікацію картини і чи має музей якісь права на картину? 

Щодо авторського права, то за Законом України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 №3792-XII використання твору дозволяється за наявності згоди суб'єкта авторського права***. Незважаючи на те, що ви є автором фотографії, така фотографія не вважається самостійним твором, оскільки в ній відтворено інший твір. Щоб цю фотографію можна було правомірно опублікувати, необхідно отримати згоду від суб'єкта авторського права на картину. Наразі строк охорони авторського права на твір становить все життя автора і 70 років після смерті, проте слід мати на увазі, що в різний історичний час цей строк був різним. Тому, при вирішенні питання щодо використання твору слід брати до уваги законодавство, яке діяло на момент смерті автора. Автор картини Григор'єв помер в 1988 році. На момент смерті діяв закон, який визначав строк охорони авторського права все життя автора та 25 років після смерті, в 1994 року цей строк був подовжений до 50 років, а в 2001 до 70 років. Отже картина «Прийом до комсомолу» охороняється авторським правом до 2058 р. Відомо, що автор був одружений на Григор'євій (Стелецька) Любові Гнатівні (1910 - 1991). Від шлюбу є дві доньки: Григор'єва Галина Сергіївна (1933 р.н.) у неї є син Григор'єв Іван Мар’янович (1969 р.н.) та Григор'єва Майя Сергіївна (1933-2004) у неї є донька Гуцу Ольга Генріхівна (1959 р.н. живе в Молдові)****. Таким чином, щоб правомірно опублікувати картину в художньому альбомі, слід отримати дозвіл від нащадків автора, які успадкували авторське право на твори Григор'єва. Очевидно, що це не проста справа. Окрім того, музейні працівники вам скажуть, що треба отримати дозвіл на використання зображення картини від музею, де зберігається картина. Свою позицію вони обґрунтовують тим, що в п. 46 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Музейний фонд України» від 20.07.2000 №1147 зазначено наступне: "Виготовлення образотворчої, друкованої, сувенірної продукції з використанням зображень музейних предметів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері авторського права та з письмового дозволу музеїв, у яких вони зберігаються".

Уявімо собі ситуацію, що ви вирішили усі питання з авторським правом на картину або просто взяли іншу картину, яка вже не охороняється авторським правом, що дає вам право використовувати її зображення без будь-яких дозволів. Однак, як бути з музеєм, де зберігається картина? Чи дійсно необхідно отримувати дозвіл на використання зображення картини?

Тут слід дослідити наявність повноважень у Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку використання зображень музейних предметів. Щоб це з'ясувати, слід звернутися до профільного закону уряду. Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 27.02.2014 № 794-VII Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання акти - постанови і розпорядження. Тобто, постанова є нормативно-правовим актом, який видає уряд на основі перелічених документів. Отже, ми маємо знайти для Постанови №1147 норму в законі, де згадується про порядок використання зображень музейних предметів.

Перший документ, який ми маємо дослідити, буде профільний закон, який регулює суспільні відносини у сфері музейної справи та визначає статус Музейного фонду України. В Законі України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 № 249/95-ВР нічого не сказано про право музея видавати дозвіл на використання зображення музейного предмету, а так само забороняти таке використання, якщо немає дозволу музею. В Законі України "Про авторське право і суміжні права" так само нічого не сказано, що музей має якесь особливе право на зображення музейних предметів, які в ньому зберігаються. В цьому законі згадуються бібліотеки, галереї, однак немає жодного слова про музей. Ба більше, в Законі України "Про авторське право і суміжні права" відсутнє право на вільне демонстрування творів, які зберігаються в музеї. Це може комусь здатися дивним, але насправді за законом про авторське право, якщо ви придбали картину, яка охороняється авторським правом і вам суб'єкт авторського права не надав дозвіл на публічну демонстрацію картини, то цю картину ви можете вільно показувати лише серед "осіб, які належать до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ". І це не жарт, публічна демонстрація і публічний показ відноситься до способу використання твору, яке виключно належить суб'єкту авторського права. Оскільки законодавець в Законі України "Про авторське право і суміжні права" не вказав, що музеї мають право вільно демонструвати твори, які в них зберігаються, за відсутності відповідного дозволу від суб'єкта авторського права музей не має права показувати відвідувачам такі твори. Звичайно, що мова йде про твори, які охороняються авторським правом, а не ті, які стали спільним надбанням після закінчення строку дії авторського права. Тож, музеї самі мають невирішену законодавчу проблему щодо публічної демонстрації творів.

Але, повертаючись до Постанови №1147, слід зробити висновок, що норма щодо визначення Кабміном порядку виготовлення образотворчої, друкованої, сувенірної продукції з використанням зображень музейних предметів не ґрунтується на законі. Тож, якщо ви навіть і використаєте зображення музейного предмету без дозволу музею, в цих діях відсутнє порушення будь-якого закону, тому судові перспективи у музею щодо заборони використання зображення музейного предмета є доволі сумнівними. 

До речі, Закон України «Про музеї та музейну справу» містить статтю 13, яка визначає джерела фінансування музеїв, в т.ч. і додаткові джерела:
 • кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг, у тому числі за відвідування музеїв і виставок;
 • кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує музейний заклад на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та громадян;
 • доходи від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів, видавничої діяльності, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • плата за кіно- і фотозйомки;
Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними музеями, затверджується Кабінетом Міністрів України. Такий перелік послуг затвержено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» від 12.12.2011 № 1271.

Зокрема в постанові № 1271 є такі послуги:
"11. Проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотек, музеїв та заповідників, територій та об’єктів музейних закладів, окремих експонатів, експозицій, окремих сторінок документів з бібліотечних, музейних та архівних фондів, а також у приміщеннях та на території закладів культури за заявками юридичних та фізичних осіб.

24. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, сканування, фотографування, мікрофільмування, мікрокопіювання, створення цифрових та тривимірних копій з книжок, брошур, газет, журналів, музейних предметів, предметів музейного значення, документів з фондів/архівів бібліотек, музеїв, реставраційних та інших закладів культури".

В переліку платних послуг немає послуги: "за використанням зображень музейних предметів". Тобто, музей може брати плату за проведення фотозйомки, за створення цифрової копії музейного предмету, проте брати плату за використання самого зображення музейного предмету музей не має права.


* Законно чи незаконно.
** Особисто мені ніхто не забороняв фотографувати картини на смартфон, проте я не знаю, як реагували б музейні працівники на професійну фотокамеру.
*** Автор, їх спадкоємці, правовласник.
**** Відомості станом на 2006 рік.

© К. Братківський, 2018

среда, 12 сентября 2018 г.

Державний реєстр інформаційних агентств станом на 07.09.2018
Звертаю увагу, що реєстр неповний, має явні недоліки (відсутні деякі агентства, дата реєстрації, номер реєстрації тощо). Пошук можна здійснити за допомогою клавіш Ctrl+F.
 1. № 1, дата реєстрації: 1995-11-06, назва агентства: Міжнародне інформаційне агентство «Подія», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 19-а, тел. (044) 244-7416, факс (044) 244-4938, засновник: ТОВ «Подія», свідоцтво: УІ 1; 
 2. № 21, дата реєстрації: 1995-10-18, назва агентства: Міжнародне інформаційно-рекламне агентство «ІОЛАНТА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7, кв.11, тел./факс: 293-88-75, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю - юридична фірма «ВІЗА», Шалімова Тетяна Сергіївна, Силантьєв Констянтин Васильович, Мірошніченко Ніна Вікторівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Мелікова Олена Олександрівна, Джигун Олена Миколаївна, Давиденко Оксана Борисівна, Горбунов Андрій Анатолійович, Акціонерне товариство закритого типу - страхова компанія «УКРІН та КО», свідоцтво: УІ 2; 
 3. № 22, дата реєстрації: 1995-11-10, назва агентства: Інформаційне агентство «Інфінсервіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252097, м. Київ, вул. Каховська, 56, тел. 517-03-24, 517-05-21, засновник: ТОВ «Інфінсервис», свідоцтво: УІ 3; 
 4. № 23, дата реєстрації: 1995-11-01, назва агентства: Приватне інформаційне агентство «РОД», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252194, м. Київ, просп. 50-річчя Жовтня 9, кв.317, тел. 476-09-06, засновник: Горяйнова Світлана Василівна, свідоцтво: УІ 4; 
 5. № 24, дата реєстрації: 1998-10-20, назва агентства: Агентство компютерної інформації «Україна Онлайн», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 66, під.4, 1-й поверх, -, засновник: Акціонерне товариство закритого типу «Квазар-Мікро», Спільне українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями «Глобал Юкрейн», свідоцтво:  6; 
 6. № 25, дата реєстрації: 1995-11-27, назва агентства: Південно-українське журналістське агентство «Діловий світ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 320070, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48, оф.20-21, тел./факси: /0562/ 44-00-38, засновник: Садошенко Сергій Миколайович, свідоцтво: УІ 7; 
 7. № 26, дата реєстрації: 1995-12-01, назва агентства: Інформаційне агентство «Метал-Кур’єр», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 320005, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 1-б, тел.: /0562/ 47-85-51, факс: /0562/ 47-74-57, засновник: ТОВ «Фірма «Метал-Кур’єр», свідоцтво: УІ 9; 
 8. № 27, дата реєстрації: 1995-11-28, назва агентства: Інформаційне агентство Фонд «ВАШ ДІМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252012, м. Київ, ул. Трехсвятительская, 3, кв.22, тел. 228-46-48, факс 228-07-33, засновник: Дудко Артур Николаевич, свідоцтво:  8; 
 9. № 28, дата реєстрації: 1995-12-15, назва агентства: Інформаційне агентство «Експресінформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Боженка 15, к.7, кім.411, т/ф.: 261-56-50, 261-52-41, засновник: Губанова Тетяна Володимирівна, Половинчик Анатолій Миколайович, Морозова Олександра Юріївна, Лясовський Владислав Євгенович, свідоцтво: УІ 10; 
 10. № 29, дата реєстрації: 1995-12-18, назва агентства: Українське Незалежне Інформаційне Агентство, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252071, м. Київ, вул. Н.Вал 23-д, тел. 219-20-36, 219-11-78, факс 219-13-21, Вінницька обл., Шаргородський р., Саломаха О.І., Талайчук М.І., свідоцтво:  11; 
 11. № 30, дата реєстрації: 1996-04-23, назва агентства: Акціонерне товариство інформаційне агенція «Україна-Експрес», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Салютна, 14, тел. 216-02-20, засновник: Благодійний фонд «Фонд ділового співробітництва «Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА МАС-МЕДІА АГЕНЦІЯ», свідоцтво: УІ 12; 
 12. № 31, дата реєстрації: 1996-06-10, назва агентства: Мале підприємство «Інформаційне агентство «ІНІЦІАТИВА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Некрасова,6 , тел. (03122) 2-47-57, факс: (03122) 2-14-88, засновник: Приватне юридично-видавниче підприємство «Концерн «Срібна Земля», свідоцтво:  13; 
 13. № 32, дата реєстрації: 1996-05-10, назва агентства: «Інформаційне агентство «Собор», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 320004, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, тел. 42-82-28, 42-84-25, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство «Собор», свідоцтво:  14; 
 14. № 33, дата реєстрації: 1996-07-01, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро маркетингово аналізу «ДУГЛАС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, тел./факс: 446-93-31, 446-74-94, 219-39-70, засновник: Старенченко Олег Григорович, Оніщенко Ірина Валеріївна, Костенко Ірина Володимирівна, свідоцтво: УІ 15; 
 15. № 34, дата реєстрації: 1997-07-02, назва агентства: Інформаційно-рекламне міжнародне агентство «Київ-Ірма-прес», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а, тел. 225-33-31, 228-83-32, засновник: Спілка журналістів України, свідоцтво: УІ 16; 
 16. № 35, дата реєстрації: 1996-07-10, назва агентства: Акціонерне товариство «Харківський фінансово-економічний центр», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Харківська обл., м. Харків, пр. Московський, 138-а, к.440, тел./факс/модем: (0572) 92-81-18, 92-32-61, засновник: Столяренко Віктор Вікторович, Побережна Наталія Миколаївна, Можевітін Віктор Юрійович, свідоцтво: УІ 17; 
 17. № 36, дата реєстрації: 1998-10-14, назва агентства: Кримське інформаційне агентство, вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 333021, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Данилова, 43, -, засновник: Комітет по пресі та інформаційних комунікаціях при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, свідоцтво:  18; 
 18. № 37, дата реєстрації: 1998-03-11, назва агентства: Інформаційне агентство кримінальної інформації, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 56, кв.75, тел. 269-15-30, 296-29-69, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнікорн», свідоцтво:  19; 
 19. № 38, дата реєстрації: 1998-03-26, назва агентства: Акціонерне товариство «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252034, м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5-А, -, засновник: Акціонерне товариство «Інтерфакс-Україна», Мартиненко Олександр Владленович, свідоцтво:  20; 
 20. № 39, дата реєстрації: 1998-02-28, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр журналістських досліджень», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, Залізничне шосе, 57, тел. 245-29-36, засновник: Тичина Григорій Геннадійович, Петренко Артем Михайлович, Айвазян Юрій Клементійович, свідоцтво:  21; 
 21. № 40, дата реєстрації: 1998-03-05, назва агентства: Інформаційне агентство Місячне світло, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 322921, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 80а/49, тел. (05662) 3-15-52, 3-75-75, засновник: Дробот Наталія Іванівна, свідоцтво: КВ 22; 
 22. № 41, дата реєстрації: 1998-05-09, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство «Агро Груп Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Черкаська обл., Жашківський р., м. Жашків, вул. Пархоменка, 37, тел. (04747) 22257, 23405, факс 8-044-5538607, факс 5538489, засновник: Варварчук Галина Володимирівна, Манківська Тетяна Павлівна, Пінчук Людмила Володимирівна, свідоцтво:  23; 
 23. № 42, дата реєстрації: 1998-07-01, назва агентства: «Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252001, м. Київ, вул. Хрещатик, 4, тел. 229-33-53, факс (044) 229-31-31, 229-35-71, засновник: Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Т.Шевченка, Рубан Володимир Миколайович, Багіт Михайло Іванович, Приватне підприємство «Фірма «Довіра», Приватне підприємство «Телевізійне інформаційне агентство «Вікна», Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна», Спілка юристів України, Спілка журналістів України, свідоцтво:  24; 
 24. № 43, дата реєстрації: 1998-08-01, назва агентства: Інформаційне Агентство «КРЕЛКОМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 333000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Самокиша, 30, тел./факс (0652) 511-511 , засновник: Закрите акціонерне товариство «КРЕЛКОМ», свідоцтво:  25; 
 25. № 44, дата реєстрації: 1998-12-22, назва агентства: «Інформаційне Агентство «АГРОІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 255510, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Яблунева, 9, тел. (380-4498) 4-16-56, засновник: Батрак В’ячеслав Антонович, свідоцтво:  26; 
 26. № 45, дата реєстрації: 1999-11-30, назва агентства: Інформаційне Агентство «УФС» («Український Фінансовий Сервер»), вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 254212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 19, тел. 413-89-80, 414-57-02, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМ», Шеставіна Тетяна Анатоліївна, Никітенко Сергій Вікторович, свідоцтво:  27; 
 27. № 46, дата реєстрації: 1999-12-01, назва агентства: «Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, Андріївській узвіз, 2-в, тел. 416-15-57, факс 238-65-50, засновник: Килимник Юрій Васильович, Родіна Галина Григорівна, Родик Костянтин Костянтинович, Колістратенко Олег Григорович, свідоцтво:  28; 
 28. № 47, дата реєстрації: 1999-12-09, назва агентства: Інформаційне агентство «Українські новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, тел. 244-97-25, 244-97-30, засновник: Коломієць Михайло Петрович, Дзюба Людмила Олександрівна, свідоцтво:  29; 
 29. № 48, дата реєстрації: 1999-12-09, назва агентства: Інформаційне агентство «Р-Інф», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 254112, м. Київ, вул. О. Теліги, 8, тел. /044/ 241-82-80, засновник: Петруша Олександр Олексійович, свідоцтво:  30; 
 30. № 49, дата реєстрації: 1999-12-03, назва агентства: «Інформаційне агентство «Українське незалежне фотоагентство новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Картвіашвілі, 3А, тел. 413-92-73, засновник: Лейко Петро Іванович, свідоцтво:  31; 
 31. № 50, дата реєстрації: 1999-12-30, назва агентства: «Інформаційна телевізійна агенція «ПРОФІ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01023, м. Київ, вул. Л.Первомайського, 6, тел. 531-63-59, засновник: Безлюдна Ганна Віталіївна, Гресь Ганна Вікторівна, свідоцтво:  32; 
 32. № 51, дата реєстрації: 2000-03-29, назва агентства: «Інформаційне агентство «Луна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 55, тел. 224-4182, 224-9279, засновник: Рудяченко Олександр Іванович, свідоцтво:  33; 
 33. № 52, дата реєстрації: 2000-05-15, назва агентства: Інформаційне Агентство «УФС» («Український Фінансовий Сервер»), вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 254212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 19, тел. 413-89-80, 414-57-02, засновник: Шеставіна Тетяна Анатоліївна, Никітенко Сергій Вікторович, Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМ», свідоцтво:  34; 
 34. № 53, дата реєстрації: 2000-05-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252034, м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5-А, -, засновник: Мартиненко Олександр Владленович, Акціонерне товариство «Інтерфакс-Україна», свідоцтво:  35; 
 35. № 54, дата реєстрації: 2000-07-18, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Українські новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, тел. 244-97-26, 244-97-25, засновник: Коломієць Михайло Петрович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство гуманітарних технологій», свідоцтво: КВ 36; 
 36. № 55, дата реєстрації: 2000-11-08, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю інформаційна телевізійна агенція «ПРОФІ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. 235-22-71, засновник: Безлюдна Ганна Віталіївна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародні медіа проекти», Гресь Ганна Вікторівна, свідоцтво:  39; 
 37. № 56, дата реєстрації: 2001-02-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжбанківська служба безпеки «СКІФ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. В.Хвойки, 15/15, тел./факс (044) 243-32-50, 243-06-33, 242-07-27, засновник: Момот Віктор Федосійович, Латаш Світлана Юріївна, Магдич Юрій Григорович, свідоцтво:  43; 
 38. № 57, дата реєстрації: 2001-02-20, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіаконцерн «Нове Слово», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69084, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 44, тел. (0612) 13-85-91, засновник: ТзОВ «Союз-ТМ», ТзОВ «Александр Лтд», свідоцтво:  44; 
 39. № 58, дата реєстрації: 2001-02-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мобілізатор», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01023, м. Київ, вул. Мечникова, 7-а, кв.31, тел. 247-91-57, 235-08-85, засновник: Довгополий Денис Анатолійович, Ламаш Сергій Вікторович, свідоцтво:  45; 
 40. № 59, дата реєстрації: 2000-12-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Метроном», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02099, м. Київ, Ялтинська, 5-Б, кім. 12, 239-20-67, засновник: Бородянський Володимир Володимирович, Котинкевич Василь Іванович, свідоцтво:  40; 
 41. № 60, дата реєстрації: 2001-02-07, назва агентства: «НТА-Незалежне телевізійне агентство», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Хуторівка 34, кв.88, тел. (0322) 970-946, т/ф: 76-39-21, засновник: Занюк Едуард Іванович , свідоцтво:  42; 
 42. № 61, дата реєстрації: 2001-02-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «Спейс-Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 040050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, тел. 236-96-14, 236-96-17, засновник: Всеукраїнська громадська організація «Федерація космонавтики України», Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Легіс-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська комп’ютерна лабораторія», Громадська наукова організація «Інститут авіаційно-космічних досліджень ім.І.І.Сікорського», свідоцтво:  46; 
 43. № 62, дата реєстрації: 2001-02-28, назва агентства: Інформаційна агенція «Львівські новини» підприємство громадської організації «Політика і право», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Підвальна, 3, тел. (0322) 72-78-53, 79-85-70, факс 798-569, засновник: Громадська організація «Політика і право», свідоцтво:  47; 
 44. № 63, дата реєстрації: 2001-03-21, назва агентства: Дочірнє підприємство «Інформаційне агентство «Версії», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, вул. Німанська, 10, тел. 234-87-76, факс 570-05-05, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр оцінки політичних ризиків», свідоцтво:  48; 
 45. № 64, дата реєстрації: 2001-03-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 31, тел./факс/ 490-54-91, 490-54-92, 490-54-93, засновник: Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Стіл Трек», Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгове підприємство Запоріжсталь-ІнвестТоргпром», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запоріжсталь», свідоцтво:  49; 
 46. № 65, дата реєстрації: 2001-03-29, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Статус-кво», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61001, Харківська обл., м. Харків, Червонозаводський р., пр. Гагаріна, 1, тел./0572/ 14-99-31, тел./факс 14-99-32, засновник: Суботін Віктор Георгійович, Східно-Український енергетичний банк «Мегабанк», Гарбузов Сергій Григорович, Логвиненко Олексій Степанович, свідоцтво:  50; 
 47. № 66, дата реєстрації: 2001-04-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЛІГА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Заболотнього, 134, тел. 573-82-00, засновник: Бондаренко Марина Володимирівна, Єгіпко Володимир Михайлович, Єгіпко Артеміда Михайлівна, Бондарекно Сергій Анатолійович, свідоцтво:  51; 
 48. № 67, дата реєстрації: 2001-05-28, назва агентства: Державне підприємство Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку «Агентство «Чорнобильінтерінформ», вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 01025, м. Київ, вул. В.Житомирська, 28, тел./044/ 216-84-72, факс. 216-85-46, засновник: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, свідоцтво:  52; 
 49. № 68, дата реєстрації: 2001-05-30, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Нове Слово Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69120, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Вороніна 13, кв.201, тел. /0312/ 13-85-91, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Сукульський Євген Арнольдович, Шпіленок Володимир Петрович, Федорова Наталія Сергіївна, свідоцтво:  53; 
 50. № 69, дата реєстрації: 2001-09-05, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮАТОП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Шевцова 1, оф.107, тел./факс +(380-44) 458-47-70, засновник: Степанов Олександр Аркадійович, ТзОВ «Трейд Експрес», Степанов Микола Аркадійович, свідоцтво:  54; 
 51. № 70, дата реєстрації: 2001-09-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телевізійне інформаційне агентство «ПРОФІ ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 52, -, засновник: Безлюдна Ганна Віталіївна, Гресь Ганна Вікторівна, свідоцтво:  55; 
 52. № 71, дата реєстрації: 2001-09-14, назва агентства: Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Довіра», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79044, Львівська обл., м. Львів, вул. Мельника 16, кв.8, тел. (0322) 72-93-91, Львівська обл., м. Львів, Кізін Герасим Васильович, свідоцтво:  56; 
 53. № 72, дата реєстрації: 2001-10-08, назва агентства: Інформаційне Агентство «Репортер» Акціонерне товариство закритого типу, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Базарна 76, кв.1, тел. 219-111, тел/факс 210-002, засновник: Євсеєв Валерій Леонідович, Євсеєва Лариса Леонтіївна, свідоцтво:  57; 
 54. № 81, дата реєстрації: 2001-11-08, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Цивілізація», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49007, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе 4, кв.178, тел./факс 28-31-78, засновник: Александров Олександр Миколайович, Трухачов Олександр Іванович, свідоцтво:  58; 
 55. № 82, дата реєстрації: 2001-11-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Обком», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський 54, кім. 413, тел. 490-31-35, 490-77-44, засновник: Бурданов Дмитро Анатолійович, Слабоус Ірина Вікторівна, свідоцтво:  59; 
 56. № 83, дата реєстрації: 2001-12-25, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Вільна Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02081, м. Київ, вул. Прип’ятська, 24, тел. 551-46-85, засновник: Луценко Борис Йосипович, Ширяєв Анатолій Володимирович, свідоцтво:  60; 
 57. № 84, дата реєстрації: 2002-01-10, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Міжнародна Служба Безпеки Кредитів», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, вул. Мічуріна, 4, тел. 246-80-72, 216-53-87, засновник: Гурицький Сергій Анатолійович, Полулях Ростислав Якимович, свідоцтво:  61; 
 58. № 85, дата реєстрації: 2002-01-31, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННКО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83023, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Лабутенка, 16А, тел./факс /062/ 332-23-72, засновник: Іващенко Микола Миколайович, Іващенко Ілля Миколайович, свідоцтво:  62; 
 59. № 86, дата реєстрації: 2002-02-18, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІФЕНС-ЕКСПРЕС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38 «Б», тел. 464-00-06, засновник: ТзОВ «Телеком-Україна», Згурець Сергій Григорович, Бадрак Валентин Володимирович, свідоцтво:  63; 
 60. № 87, дата реєстрації: 2002-02-19, назва агентства: Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Інформбюро», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 2, тел. 461-91-32/40/, засновник: Вакулко Людмила Петрівна, свідоцтво:  64; 
 61. № 88, дата реєстрації: 2002-03-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство корпоративних новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01023, м. Київ, вул. Первомайського, 11, тел. /044/ 495-16-88, 495-19-80, засновник: Коннов Сергій Володимирович, Созановський Сергій Леонідович, Омельяненко Андрій Миколайович, свідоцтво:  65; 
 62. № 89, дата реєстрації: 2002-04-12, назва агентства: Приватне підприємство « Информационное агентство «ИНФОРМ-СЕВАСТОПОЛЬ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м.Севастополь, вул. Молодих будівельників 10, кв.20, тел. /0692/ 43-08-01, засновник: Григор’єва Ольга Миколаївна, свідоцтво:  66; 
 63. № 90, дата реєстрації: 2002-04-19, назва агентства: Споживче товариство «Укоопспілка», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 24-б, тел. 495-19-41, засновник: Члени споживчого товариства відповідно до протоколу №1 від 24.01.2002 року, свідоцтво:  67; 
 64. № 91, дата реєстрації: 2002-05-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламно-інформаційна агенція «Партнер», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с. Вищі Вовківці, -, тел. /0382/ 702-543, засновник: Боярчуков Сергій Анатолійович, Куць Інга Іванівна, свідоцтво:  68; 
 65. № 101, дата реєстрації: 2002-07-09, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергополіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04073, м. Київ, пр-т Червоних козаків 21а, тел. /044/ 296-15-72, /050/ 654-38-99, засновник: Сердюк Олександр Іванович, Малишев Дмитро Євгенович, Большаков Володимир Ростиславович, Бардін Володимир Олексійович, свідоцтво:  69; 
 66. № 102, дата реєстрації: 2002-07-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційна газета», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Воровського, 22, тел. 250-97-25, 251-49-01, засновник: Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Шум Станіслав Володимирович, Ляшенко Ігор Володимирович, Отченаш Анатолій Антонович, свідоцтво:  70; 
 67. № 121, дата реєстрації: 2002-07-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПФТС Нові Технології», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, тел. 252-88-08, 252-93-13, засновник: Дочірнє підприємство «Технічний центр «ПФТС», Клименко Юлія Леонідівна, Сітухо Олександр Іванович, Селецький Ігор Олегович, Передерій Любов Михайлівна, Лупій Богдан Олександрович, Луковкик Геннадій Вікторович, свідоцтво:  71; 
 68. № 122, дата реєстрації: 2002-07-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція фондового ринку», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03057, м. Київ, вул. Е.Потьє 12, кв.213, тел. /044/ 456-79-75, засновник: Прилипко Сергій Іванович, Прилипко Вячеслав Сергійович, Величко Олена Георгіївна, свідоцтво:  72; 
 69. № 123, дата реєстрації: 2002-08-09, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційна транспортна агенція України», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, тел./факс 458-42-78, моб.8/068/ 321-75-85, засновник: Михайлова Світлана Георгіївна, Смірнов Ігор Юрійович, свідоцтво:  73; 
 70. № 141, дата реєстрації: 2002-08-21, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональний центр інформації та безпеки», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Одеська обл., м. Одеса, вул. Тираспільська, 27/29, тел. 26-94-82, 26-94-81, 26-18-81, засновник: Південне регіональне відділення Всеукраїнського благодійного фонду соціального захисту співробітників правоохоронних органів - учасників бойових дій в Афганістані та членів їх родин «КАСКАД», Фільов Олег Володимирович, Стасюк Федір Федорович, Назаров Василь Петрович, Бочковський Сергій Григорович, Феськов Євгеній Миколайович, Покутний Володимир Григорович, Волосюк Володимир Анатолійович, свідоцтво:  74; 
 71. № 142, дата реєстрації: 2002-10-10, назва агентства: Об’єднання «Агентство «Рівнеінформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Шкільна, 2, тел. 8-0362-62-04-44, засновник: Плоский Юрій Олексійович, Абрамчук Василь Васильович, Туз Василь Степанович, Цуканова Галина Євгенівна, свідоцтво:  75; 
 72. № 143, дата реєстрації: 2002-11-15, назва агентства: «Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 8/16, тел. 229-81-52, факс: 229-86-65, засновник: Кабінет Міністрів України, свідоцтво:  76; 
 73. № 161, дата реєстрації: 2002-11-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252001, м. Київ, вул. Хрещатик, 4, тел. 229-33-53, факс 461-91-11, засновник: Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна», Кривов’яз Сергій Миколайович, Скрябін Ігор Владиславович, Леонов Сергій Володимирович, Борисоннік Ганна Годіївна, Компанія «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», Товариство з обмеженою відповідальністю  «Фірма «Довіра», Товариство з обмеженою відповідальністю  «Телевізійне інформаційне агентство «Вікна», Багіт Михайло Іванович, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Т.Шевченка, Спілка юристів України, Спілка журналістів України, свідоцтво:  77; 
 74. № 162, дата реєстрації: 2002-12-17, назва агентства: Підприємство «Інформаційне агентство «РОМА-ІНФОРМ» Закарпатського циганського культурно-просвітницького товариства «Романі яг», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дунаєвського, 18, тел./факс /03122/ 3-21-59, 61-41-21, засновник: Закарпатське циганське культурно-просвітнє товариство «Романі яг» /Циганська варта/, свідоцтво:  78; 
 75. № 163, дата реєстрації: 2002-12-24, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Глобус», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 14, к.10, тел./0562/ 744-61-23, 370-39-42, засновник: Климентьєв Вадим Григорович, Рогожа Олег Миколайович, свідоцтво:  79; 
 76. № 164, дата реєстрації: 2003-01-09, назва агентства: Державне підприємство «Агентство податкової інформації», вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 04655, м. Київ, Львівська пл.,8, тел. 235-62-24, засновник: Державна податкова адміністрація України, свідоцтво:  80; 
 77. № 165, дата реєстрації: 2003-01-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Контекст-медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01023, м. Київ, вул. Мечнікова 8, кв.22, тел. 227-55-48, засновник: Єхануров Дмитро Юрійович, Об’єднання громадян «Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України», свідоцтво:  81; 
 78. № 166, дата реєстрації: 2003-02-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Український інформаційний портал», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтерська, 35-а, тел. 490-67-08, засновник: Зінченко Олександр Олексійович, Колодій Олександр Геннадійович, свідоцтво:  82; 
 79. № 167, дата реєстрації: 2003-02-28, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВСЕНЬ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01004, м. Київ, вул. Горького, 25В, тел./факс 201-48-03, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Славія», Приватне підприємство «Стройсервіс», свідоцтво:  84; 
 80. № 181, дата реєстрації: 2003-02-28, назва агентства: Закрите акціонерне товариство «Українське агентство фінансового розвитку», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки 26, к.708, тел. 296-37-93, засновник: Акціонерний почтово-пенсійний банк «Аваль», Фешенко Володимир Володимирович, Стасюк Федір Федорович, Ковальчук Трохим Тихонович, Варналій Захарій Степанович, Громадська організація «Центр соціальної злагоди», Український фонд підтримки підприємництва, Громадське об’єднання «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ», Феодосійський державний фінансово-економічний інститут, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центр інновацій та технологій», Відкрите акціонерне товариство «Українська страхова компанія «Гарант-АВТО», Акціонерна енергопостачальна компанія «КИЇВЕНЕРГО», Акціонерний комерційний банк «Фін банк», Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк», Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство), Акціонерний комерційний банк «Аркада», свідоцтво:  85; 
 81. № 182, дата реєстрації: 2003-03-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кийагросервіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Старосільська, 2, тел. 515-73-96, засновник: Щоголева Ніна Володимирівна, Щоголева Тамара Феодосіївна, свідоцтво:  86; 
 82. № 183, дата реєстрації: 2003-03-25, назва агентства: Рекламно-інформаційне агентство «РІА «Краматорськ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева 57, кв.161, тел. 7-42-90, 44-22-04, засновник: Комунальне підприємство «Міст», Шевцов Олексій Іванович, Шоно Сергій Антонович, Рубченко Геннадій Вікторович, Вінокурова Ольга Юріївна, Покулітий Віталій Вікторович, Іскандярова Галина Миколаївна, Телерадіоорганізація «ТРК «Краматорськ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, свідоцтво:  87; 
 83. № 184, дата реєстрації: 2003-06-02, назва агентства: Дніпропетровське обласне комунальне підприємство-інформаційно-аналітичне агентство «Регіон», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49004, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, тел. 27-16-52, 34-91-65, т/ф. 35-14-26, засновник: Дніпропетровська обласна рада, свідоцтво:  88; 
 84. № 185, дата реєстрації: 2003-06-05, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «СПОРТ-Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі 27, кв.20, тел. 239-68-15, 220-16-94, засновник: Бибик Борис Леонтійович, Щербачов Валентин Васильович, Чанов Віктор Вікторович, Мельник Тетяна Михайлівна, свідоцтво:  89; 
 85. № 186, дата реєстрації: 2003-06-11, назва агентства: Комунальне підприємство «Інформаційне агентство «Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вул. Жовтнева, 27, тел. 489-53-14, засновник: Вишнева міська рада, свідоцтво:  90; 
 86. № 187, дата реєстрації: 2003-08-21, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Інсервізавто», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49010, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Лоцманський спуск, 10, тел. 0562-36-66-40, засновник: Абрамова Марина Вікторівна, Навоєнко Ігор Валентинович, Гудошник Вадим Анатолійович, свідоцтво:  91; 
 87. № 188, дата реєстрації: 2003-08-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство фондового ринку», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225, тел. 45-91-96, засновник: Железнова Валентина Володимирівна, Тисмінецька Лариса Олександрівна, Маслюк Наталія Михайлівна, Лукіянчук Ольга Вікторівна, свідоцтво:  92; 
 88. № 201, дата реєстрації: 2003-09-05, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Ділова Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02062, м. Київ, вул. Гончарова, 39, тел. 201-03-90, 201-03-92, 201-03-58, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Інвест», Бабанський Василь Васильович, Науменко Ігор Васильович, Піддубна Людмила Нилівна, Янчик Василь Олександрович, Український союз промисловців і підприємців, Акціонерне товариство «Українська фінансова група», свідоцтво:  93; 
 89. № 202, дата реєстрації: 2003-10-15, назва агентства: Приватне підприємство «Агентство «ВЄГА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 94207, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Московська, 7, кв.34, тел. 3-12-42, ф. 4-68-31, Донецька обл., Харківська обл., Луганська обл., Лоза Валерій Андрійович, свідоцтво:  94; 
 90. № 203, дата реєстрації: 2003-10-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр ділового партнерства», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника 1, кв.15, тел./факс /0322/ 72-12-32, засновник: Васюк Марія Володимирівна, Васюк Віктор Володимирович, свідоцтво:  95; 
 91. № 204, дата реєстрації: 2003-11-13, назва агентства: Підприємство «Допомога-І» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Взаємодопомога», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03028, м. Київ, вул. Лисогірська, 6, тел. 456-61-10, засновник: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Взаємодопомога», свідоцтво:  96; 
 92. № 205, дата реєстрації: 2003-11-18, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «РЕПОРТЕР», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Базарна 76, кв.1, тел. 8-0487-77-30-01, засновник: Євсеєв Валерій Леонідович, Євсеєва Лариса Леонтіївна, свідоцтво:  97; 
 93. № 206, дата реєстрації: 2003-11-18, назва агентства: Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів», вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 02002, м. Київ, вул. М.Раскової 15, 3 пов., тел. 516-52-55, 552-10-26, засновник: Фонд державного майна України, свідоцтво:  98; 
 94. № 207, дата реєстрації: 2003-12-25, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламно-інформаційне агентство «Панорама», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, тел. 516-85-96, засновник: Бородянський Володимир Володимирович, Рапп Ганна Ігорівна, свідоцтво:  99; 
 95. № 208, дата реєстрації: 2004-01-08, назва агентства: Закрите акціонерне товариство «Інфінсервіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 5а, тел. 220-97-57, 220-94-55, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сток-Блок», Леонтьєв Костянтин Валерійович, свідоцтво:  100; 
 96. № 209, дата реєстрації: 2004-01-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Діфенс Експрес Груп», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 21, літер «Г», тел. 417-81-41, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «БУДШЛЯХМАТ», Згурець Сергій Григорович, Бадрак Валентин Володимирович, свідоцтво:  101; 
 97. № 210, дата реєстрації: 2004-01-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОДИСК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02206, м. Київ, вул. Малишко, 13а, кв.55, тел. 459-65-03, 241-91-86, засновник: Чигарьов Владислав Ігорович, Кабанов Євген Васильович, Паламарчук Андрій Андрійович, свідоцтво:  102; 
 98. № 211, дата реєстрації: 2004-03-05, назва агентства: Приватне підприємство «Телерадіоінформаційна агенція «Регіон-Інформ Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Ю.Липи, 45/41, тел./факс 0322-52-27-23, засновник: Єрохін Олександр Анатолійович, свідоцтво:  103; 
 99. № 212, дата реєстрації: 2004-03-15, назва агентства: «Інформаційно-аналітична агенція «Київ-прес-інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, вул. Довженка, П/П 1-б, тел. 228-19-31, 277-79-52, засновник: Громадська організація «Асоціація інформаційного співробітництва «Київ», свідоцтво:  104; 
 100. № 213, дата реєстрації: 2004-03-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Українські новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, к.9, тел. 494-31-60, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство гуманітарних технологій», Грановські Владімір Миколайович, свідоцтво:  105; 
 101. № 214, дата реєстрації: 2004-03-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондові технології та консультації», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, тел. 578-02-96, /050/ 331-69-02, засновник: Українсько-швейцарське підприємство «Міжнародний комп’ютерний клуб України», Тищенко Олександр Васильович, Бойчук Юлія Остапівна, свідоцтво:  106; 
 102. № 215, дата реєстрації: 2004-05-18, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнтерСіті», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03062, м. Київ, вул. Червонозаводська 7, кв.31-а, тел. 216-30-51, тел./факс 216-79-58, засновник: Бочаров Сергій Едуардович, Оленич Світлана Олексіївна, свідоцтво:  107; 
 103. № 216, дата реєстрації: 2004-05-24, назва агентства: Приватне підприємство «Приватна фірма «Емісія, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69114, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Воронезька 1, кв.279, тел./факс /061/ 275-68-94, засновник: Василенко Олексій Володимирович, свідоцтво:  108; 
 104. № 217, дата реєстрації: 2004-05-27, назва агентства: Приватне підприємство «Пульсар», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 282027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Бережанська, 53/89, тел. /0352/ 53-85-95, засновник: Чорноус Віталій Миколайович, свідоцтво:  109; 
 105. № 218, дата реєстрації: 2004-06-24, назва агентства: Дочірнє підприємство «Гід», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61111, Харківська обл., м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ 67, кв.152, тел./факс /0572/ 14-22-40, засновник: Багатогалузеве закрите акціонерне товариство «БАРС», свідоцтво:  110; 
 106. № 219, дата реєстрації: 2004-07-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Західна інформаційна Корпорація», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, пл. Ринок, 3/4, тел. /0322/ 72-89-81, 74-36-38, засновник: Данилів Михайло Володимирович, Вачков Орест Теодозійович, свідоцтво:  111; 
 107. № 220, дата реєстрації: 2004-08-31, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство ділових зв’язків», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 45017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Московська, 54-а, тел. /0512/ 46-54-15, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Депорт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство  з питань банкрутства», свідоцтво:  112; 
 108. № 221, дата реєстрації: 2004-09-16, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телевізійне агентство «ПРОФІ ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 26, тел. 461-78-22, засновник: Безлюдна Ганна Віталіївна, Скрипник Марина Віталіївна, свідоцтво:  114; 
 109. № 222, дата реєстрації: 2004-09-22, назва агентства: Обласне комунальне інформаційне агентство «Новини Полтавщини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, 60, тел. 7-48-49, засновник: Полтавська обласна рада, свідоцтво:  115; 
 110. № 223, дата реєстрації: 2004-10-07, назва агентства: Приватне підприємство «Трибуна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61166, Харківська обл., м. Харків, вул. Авіаційна 1, кв.90, тел. /057/ 715-74-72, 702-56-56, засновник: Белов Микола Іванович, свідоцтво:  116; 
 111. № 224, дата реєстрації: 2004-10-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Комівояжер», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 25009, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Куропятникова 27, кв.57, тел. /0522/ 23-79-22, засновник: Панчук Валентин Васильович, Ставицька Олена Володимирівна, Плахотня Наталія Леонідівна, Тіпайло Людмила Станіславівна, свідоцтво:  117; 
 112. № 225, дата реєстрації: 2004-10-29, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Земля Подільська», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 15А, кв.511, тел. 8-0432-32-69-95, засновник: Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини Вінницької області, Мельник Віра Віталіївна, свідоцтво:  118; 
 113. № 226, дата реєстрації: 2004-12-07, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТЕКСТ ПРИЧОРНОМОР’Є», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Новосельського 50, кв.13, тел. /048/ 746-57-11, 728-93-31, засновник: Гавшина Ганна Володимирівна, свідоцтво:  119; 
 114. № 227, дата реєстрації: 2004-12-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Контекст-Хмельницький», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 29008, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Радгоспна, 1/1, тел. 792-194, 414-52, засновник: Крентовський Микола Леонідович, Олексюк Вадим Миколайович, свідоцтво:  120; 
 115. № 228, дата реєстрації: 2005-01-06, назва агентства: Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО МЕДІА ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02217, м. Київ, вул. Драйзера, 6, тел. 510-08-77, засновник: Хатнюк Олег Ісакович, свідоцтво: КВ 121; 
 116. № 229, дата реєстрації: 2005-01-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство Контекст-Черкаси», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18020, Черкаська обл., м. Черкаси, вул .Горького, 27, тел. /0472/ 32-90-02, 32-90-03, засновник: Одарич Сергій Олегович, Швець Ольга Владиславівна, Лубенській Андрій Віталійович, Борисов Віктор Олександрович, свідоцтво:  122; 
 117. № 230, дата реєстрації: 2005-01-31, назва агентства: Закрите акціонерне товариство «Інфінсервіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, тел. 219-3000, 219-3001, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сток-Блок», Леонтьєв Костянтин Валерійович, свідоцтво:  123; 
 118. № 231, дата реєстрації: 2005-03-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Кримські новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева 34, к.8, тел./факс: /0652/ 571479, засновник: Юксель Гаяна Заїрівна, свідоцтво:  124; 
 119. № 232, дата реєстрації: 2005-04-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільська консалтингова група», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, тел. /0382/ 79-40-64, засновник: Закрите акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Інвест-Резерв», Бондар Олександр Григорович, свідоцтво:  125; 
 120. № 233, дата реєстрації: 2005-04-19, назва агентства: Підприємство «Допомога-І» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Взаємодопомога», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03124, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, тел. 497-59-13, засновник: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Взаємодопомога», свідоцтво:  126; 
 121. № 234, дата реєстрації: 2005-04-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство Фондових Технологій», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Металургів, 3, тел. 22-34-42, засновник: Кучменко Віктор Миколайович, свідоцтво:  127; 
 122. № 235, дата реєстрації: 2005-04-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Визов», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04071, м. Київ, вул. Межигірська 3, кв.24, тел. 425-42-22, засновник: Астахов Костянтин Леонідович, свідоцтво:  128; 
 123. № 236, дата реєстрації: 2005-07-29, назва агентства: Дочірнє підприємство «Агентство міжнародної інформації «АМІ Новини-Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01023, м. Київ, бул. Лесі Українки 6, кв.24, -, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Статській советникЪ», свідоцтво:  129; 
 124. № 237, дата реєстрації: 2005-09-05, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Ін-Формат», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03194, м. Київ, бульвар Кольцова 12, корп.1, тел. 425-61-86, засновник: Савченко Олексій Володимирович, Таволжанський Олег Володимирович, Землянський Валентин Валентинович, свідоцтво: КВ 130; 
 125. № 238, дата реєстрації: 2005-09-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український телефон і телеграф», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 99053, м.Севастополь, Фіолентовське шосе, 1, тел. 0692-55-91-94, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-розрахункова група», Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЭС.Т.КОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фин-Асс», свідоцтво: КВ 131; 
 126. № 239, дата реєстрації: 2005-10-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичне агентство «Придніпров’я», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Більшовицька, 27-а, к.405, -, засновник: Романов Владислав Євгенович, свідоцтво: КВ 133; 
 127. № 241, дата реєстрації: 2005-10-31, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФПГ ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 83, тел. 240-42-86, засновник: В’язков Юрій Анатолійович, свідоцтво: КВ 134; 
 128. № 242, дата реєстрації: 2005-11-29, назва агентства: Приватне підприємство Редакція ЗМК «Глобальні віки», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79054, Львівська обл., м. Львів, вул. Виговського, 45-а, тел. 8-067-609-39-16, засновник: Руль Олександр Анатолійович, свідоцтво: КВ 135; 
 129. № 261, дата реєстрації: 2005-12-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичне агентство «Регіон-медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 33014, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Ст.Бандери 41, 9 поверх, тел. 0362-62-56-72, засновник: Антонюк Володимир Миколайович, Чмир Людмила Олексіївна, Чмир Вадим Вікторович, Хитров Олександр Вікторович, Ниркова Наталія Вікторівна, Повальчук Сергій Леонідович, Гай Володимир Богданович, Беспалов Олег Володимирович, свідоцтво: КВ 136; 
 130. № 281, дата реєстрації: 2006-01-10, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Партком», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 95015, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 24/1, к.55, тел. 8-0652-27-81-62, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Криммедіагруп», свідоцтво: КВ 137; 
 131. № 282, дата реєстрації: 2006-01-25, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Холдінг «Прес-Тайм», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, 105, -, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЮПЕКО», Марушкіна Ірина Ігорівна, свідоцтво: КВ 138; 
 132. № 301, дата реєстрації: 2006-05-16, назва агентства: Інформаційне агентство Товариство з обмеженою відповідальністю «РБК-Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3 (блок А), офіс 41, тел. /044/ 531-43-74, /044/ 531-43-63, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «РБК-Україна», свідоцтво: КВ 138-02Р; 
 133. № 302, дата реєстрації: 2006-05-22, назва агентства: Інформаційне агентство Приватного підприємства «БЦ Інформгруп», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 09107, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пролетарська, 13/339, тел. (04463) 3-28-58, засновник: Приватне підприємство «БЦ Інформгруп», свідоцтво: КВ 140-03Р; 
 134. № 303, дата реєстрації: 2006-07-06, назва агентства: Інформаційне агентство «Київська хроніка», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, -, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітична група «Центр», свідоцтво: КВ 141-04Р; 
 135. № 304, дата реєстрації: 2006-09-28, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «СІДКОН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03190, м. Київ, вул. Салютна, 42/46, тел. 422-33-02, засновник: Когут Юрій Іванович, свідоцтво: КВ 142-05Р; 
 136. № 305, дата реєстрації: 2006-03-17, назва агентства: Інформаційне агентство Асоціації Реалізації та захисту прав і законних інтересів юридичних та фізичних осіб, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська 5, кв.60, тел. /044/ 599-58-77, засновник: Асоціація «Реалізації та захисту прав і законних інтересів юридичних та фізичних осіб», свідоцтво: КВ 138-01Р; 
 137. № 306, дата реєстрації: 2006-10-06, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТАЙМ.КОМ.ЮА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79016, Львівська обл., м. Львів, вул. Ярослава Мудрого, 5/6, тел. 8-032-255-00-92, засновник: Марушкіна Ірина Ігорівна, Танчин Ігор Зіновійович, свідоцтво: КВ 143-06Р; 
 138. № 307, дата реєстрації: 2006-10-30, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичне агентство «Медіа 2 Медіа Банк», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, тел. (044) 438-02-84, засновник: Шмирін Вадим Борисович, Шмиріна Олена Борисівна, свідоцтво: КВ 144-07Р; 
 139. № 308, дата реєстрації: 2006-11-07, назва агентства: Інформаційне агентство «Пресове агентство новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04119, м. Київ, вул. Пугачова, 6/19, оф.53, -, засновник: Нестеряк Юрій Васильович, Приватне підприємство «Пресове Агентство Новин», свідоцтво: КВ 145-08Р; 
 140. № 309, дата реєстрації: 2006-12-20, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Медіа-Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65023, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пушкінська, 72, -, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Ділова Одеса», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство «Приоритет», свідоцтво: КВ 148-11Р; 
 141. № 310, дата реєстрації: 2007-01-16, назва агентства: Інформаційне агентство «Резонанс-Харків», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61058, Харківська обл., м. Харків, проспект Леніна 5, офіс 42, тел. 8-067-573-65-20, 711-36-20, засновник: Приватне підприємство «Агенція регіонального розвитку», свідоцтво: КВ 149-12Р; 
 142. № 311, дата реєстрації: 2007-01-30, назва агентства: Інформаційне агентство «ТЕК-інформ» при ТБ «Аграрна Біржа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73003, Херсонська обл., м. Херсон, пр. Ушакова, 53, тел. 8-0552-32-53-60, 32-53-61, 32-53-65, засновник: Товарна Біржа «Аграрна Біржа», свідоцтво: КВ 151-14Р; 
 143. № 321, дата реєстрації: 2000-10-11, назва агентства: Агенція Релігійної Інформації, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79016, Львівська обл., м. Львів, вул. Є.Озаркевича, 4, тел. /0322/ 72-27-02, 74-23-03, факс: /0322/ 97-08-75, засновник: Львівська міська громадська організація «Фонд сприяння свободі слова», свідоцтво: КВ 37; 
 144. № 322, дата реєстрації: 2000-11-07, назва агентства: Агентство інформаційно-комунікаційних технологій «Прес-КІТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, 30/1, тел. 235-63-09, засновник: Кондратюк Ася Олександрівна, Королько Валентин Григорович, Яременко Людмила Сергіївна, свідоцтво: КВ 38; 
 145. № 323, дата реєстрації: 2001-02-01, назва агентства: Відкрите акціонерне товариство «Корпорація «Медіа Простір», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 9, тел. 204-09-73, факс. 254-25-13, засновник: Кириченко Іван Миколайович, Сабецький Борис Вікторович, Фіщенко Дмитро Олексійович, Кулько Вадим Борисович, Піший Віктор Антонович, свідоцтво:  41; 
 146. № 341, дата реєстрації: 2005-09-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство «Південна агенція журналістських розслідувань», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73026, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, тел. 2-0552-42-28-66, 8-0552-42-28-67, засновник: Бондарчук В’ячеслав Федорович, Гріценко Андрій Юрійович, Гірін Віталій Леонідович, Мельничук Петро Юрійович, свідоцтво: КВ 132; 
 147. № 361, дата реєстрації: 2006-11-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Інформація Реального Миру», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 17, -, засновник: Константинівський Яків Наумович, Савчук Сергій Сергійович, свідоцтво: КВ 146-09Р; 
 148. № 362, дата реєстрації: 2006-12-20, назва агентства: Інформаційне агентство Товариство з обмеженою відповідальністю «Західне інформаційне агентство «Простір», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Івана Франка, 132, тел. 803131-5-44-38, засновник: Лилик Іван Іванович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Західне інформаційне агентство «Простір», свідоцтво: КВ 147-10Р; 
 149. № 363, дата реєстрації: 2007-01-26, назва агентства: Інформаційне агентство «Українське незалежне інформаційне агентство «ДОСЬЕ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69093, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Руставі, 12, тел. 8-067-760-55-87, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Високі технології», свідоцтво: КВ 150-13Р; 
 150. № 381, дата реєстрації: 2007-03-20, назва агентства: «Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Бізнесінфонет», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04655, м. Київ, вул. Корабельна, 3, літера А, 332-45-61, 331-45-61, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційн агентство «Бізнесінфонет», свідоцтво: КВ 158-21Р; 
 151. № 382, дата реєстрації: 2007-08-06, назва агентства: Інформаційне агентство «Інтермедіа Консалтинг», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01004, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52-А, оф.233, (044) 5817737, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство «Інтермедіа консалтинг», свідоцтво: КВ 168-31Р; 
 152. № 383, дата реєстрації: 2007-07-11, назва агентства: Інформаційне агентство «Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Нове Запоріжжя», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 38,  кв.87, 8 (0612) 2241977, засновник: Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Нове Запоріжжя», свідоцтво: КВ 167-30Р; 
 153. № 384, дата реєстрації: 2007-04-28, назва агентства: Інформаційне агентство «Рівненське інформаційне агентство»Агентство журналістських розслідувань», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 33010, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Дубенська,46/75, 80362 608839, засновник: Рівненська обласна правозахисна громадська організація «Агентство журналістських розслідувань», свідоцтво: КВ 166-29Р; 
 154. № 385, дата реєстрації: 2007-10-12, назва агентства: Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04112, м. Київ, вул. Т. Шамрила, 23, 8 (044) 5380107, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», свідоцтво: КВ 169-32Р; 
 155. № 386, дата реєстрації: 2007-03-29, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенство громадських комунікацій «Медіа плюс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Красногвардійська, 40, 8061-213-86-20, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство громадських комунікацій «Медіа плюс», свідоцтво: КВ 159-22Р; 
 156. № 387, дата реєстрації: 2007-04-02, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЛ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02088, м. Київ, вул. Карла Маркса, 7, 574-70-65, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЛ», свідоцтво: КВ 160-23Р; 
 157. № 388, дата реєстрації: 2007-04-10, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Альпіна інанс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 87545, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Перемоги, 105, к. 8, (0629)47-00-90, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альпіна Фінанс», свідоцтво: КВ 161-24Р; 
 158. № 389, дата реєстрації: 2007-02-13, назва агентства: Інформаційне агентство «Центр-інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.Матросова,8-а, 8-061-220-16-83, 8-0612-34-04-29, засновник: Приватне підприємство «Рекламно-інформаційне агентство «РДВ», свідоцтво: КВ 153-16Р; 
 159. № 390, дата реєстрації: 2007-04-26, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Економічні новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 45, оф. 83, 494-10-10, засновник: Товариство зобмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Економічні відомості», свідоцтво: КВ 162-25Р; 
 160. № 391, дата реєстрації: 2007-02-02, назва агентства: Інформаційне агентство «Одеське інформаційне агентство новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Одеська обл., м. Одеса, вул.Генерала Бочарова, 40, кв. 58, 38-048-787-3383; 38-048-711-9239, засновник: Приватне підприємство «Одеське інформаційне агентство новин», свідоцтво: КВ 152-15Р; 
 161. № 392, дата реєстрації: 2007-04-25, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Київське міське довідково-інформаційне підприємство «Київміськдовідка», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02005, м. Київ, пр-т Перемоги, 22, 486-99-66, 486-44-55, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Київське міське довідково-інформаційне підприємство «Київміськдовідка», свідоцтво: КВ 163-26Р; 
 162. № 393, дата реєстрації: 2007-04-25, назва агентства: «Інформаційне агентство «Акціонерне товариство закритого типу «Сільвер Поліграф», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 33/30, 486-88-33, 596-55-02, засновник: Акціонерне товариство закритого типу «Сільвер Поліграф», свідоцтво: КВ 164-27Р; 
 163. № 394, дата реєстрації: 2007-04-25, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайінформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 49, 569-86-22, засновник: Товариство зобмеженою відповаідальністю «Скайінформ», свідоцтво: КВ 165-28Р; 
 164. № 395, дата реєстрації: 2007-03-15, назва агентства: Інформаційне агентство  «Товариство з обмеженою відповідальністю «ФТН МОНІТОР УКРАЇНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04080, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, 8 (044) 4902554, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю ФТН МОНІТОР УКРАЇНА, свідоцтво: КВ 157-20Р; 
 165. № 396, дата реєстрації: 2007-03-15, назва агентства: Інформаційне агенство «ДЖІ ЕС СІ - ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03124, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, 8 (044) 456-61-10, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю  «ДЖІ ЕС СІ - ІНФОРМ», свідоцтво: КВ 156-19Р; 
 166. № 397, дата реєстрації: 2007-02-23, назва агентства: Інформаційне агенство «Приватне Інформаційне агентство та реклами «ПОШУКІНФОРМ»  , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02225, м. Київ, вул. Ніколаєва буд. 17, кв. 27, 8 (044) 574-42-91, засновник: Ткачук Борис Миколайович, свідоцтво: КВ 155-18Р; 
 167. № 401, дата реєстрації: 2007-02-20, назва агентства: Закрите акціонерне товариство «Інфінсервіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, тел. 456-96-60, засновник: Леонтьєв Костянтин Валерійович, Товариство з обмеженою відповідальністю «СБ Брокерідж», свідоцтво: КВ 154-17ПР; 
 168. № 421, дата реєстрації: 1995-11-20, назва агентства: Інформаційно-економічне агентство НОРМА-ПРЕС U, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 340096, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Хірургічна, 22, тел.: 59-82-63, факс: 53-90-84, засновник: АТ «ФІНТЕХ», Романенко Олена Михайлівна, Ткачова Лілія Юріївна, Федоріщев Петро Євгенович, Євсюков Вячеслав Володимирович, Калашник Олег Анатолійович, Нікітіна Олена Миколаївна, Гусев Віктор Юрійович, МП «Агентство НАРОЧЬ», свідоцтво: УІ 5; 
 169. № 422, дата реєстрації: 2003-02-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю Рекламно-інформаційне агентство Автограф+, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. 1-го Травня 17, кв.2, тел. /044/ 204-35-42, засновник: Рафальський Віталій Анатолійович, Бойко Олександр Вікторович, Борис Олег Миколайович, Данилюк Павло Михайлович, свідоцтво:  83; 
 170. № 423, дата реєстрації: 2004-09-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю RIA, вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 23227, Вінницька обл., Вінницький р., с. Агрономічне, вул. Гагаріна 41, к.43, -, засновник: Поліщук Олена Степанівна, Бурко Ігор Констянтинович, свідоцтво:  113; 
 171. № 441, дата реєстрації: 2007-11-28, назва агентства: Інформаційне агентство Приватне підприємствагенство Є КРИМ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 97578, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р., с. Перевальне, Жовтнева,46, кв. 40, 8, засновник: Приватне підприємство «Інформаційне агенство «Є-КРИМ», свідоцтво: КВ 172-35Р; 
 172. № 461, дата реєстрації: 2007-12-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Статус-кво», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61001, Харківська обл., м. Харків, Червонозаводський р., пр. Гагаріна, 1, тел.8-050-40-211-04, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство «СТАТУС-КВО», свідоцтво: КВ 173-36ПР; 
 173. № 481, дата реєстрації: 2008-03-17, назва агентства: Інформаційне агентство Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство Чорноморські бізнес - новини, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 54046, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Маяковського, 158-а, 0512 47-67-70, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство «Чорноморські бізнес - новини, свідоцтво: КВ 178-41Р; 
 174. № 482, дата реєстрації: 2008-04-03, назва агентства: Інформаційне агентство товариство з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 5/13, оф. 2, 563-29-51, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Голос.ЮА», свідоцтво: КВ 177-40Р; 
 175. № 483, дата реєстрації: 2008-03-31, назва агентства: Інформаційне агентство Товариство з обмеженою відповідальністю АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЇ І РЕКЛАМИ ПРАВДА, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська 96/98, кв. 2, 594-05-65, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЇ І РЕКЛАМИ «ПРАВДА», свідоцтво: КВ 176-39Р; 
 176. № 484, дата реєстрації: 2008-01-29, назва агентства: Інформаційне агентство товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО НОВИЙ МІСТ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 4, оф. 14, 230-49-65, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентсво «НОВИЙ МІСТ» , свідоцтво: КВ 174-37Р; 
 177. № 485, дата реєстрації: 2007-11-28, назва агентства: Інформаційне агентство приватне підприємство Бренд Тайм, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус 61, 576-61-75, засновник: Приватне підприємство «Бренд Тайм», свідоцтво: КВ 171-34Р; 
 178. № 501, дата реєстрації: 2008-06-12, назва агентства: ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ ЗАПОРІЖІНФОРМ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України 73, кв. 36, 80617646615, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційна агенція «Запоріжінформ», свідоцтво: КВ 180-43Р; 
 179. № 521, дата реєстрації: 2008-06-11, назва агентства: Інформаційне агентство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ ТІВІ-САТ  , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, вул. ак. М. Грушевського, 28/2 н.пр.43, 491-84-21, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю  Інформаційна агенція ТІВІ-САТ, свідоцтво: КВ 179-42Р; 
 180. № 541, дата реєстрації: 2008-09-29, назва агентства: Інформаційне агентство «Перше Дніпродзержинське», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 51931, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 48, кв. 1, 8-0569-55-08-20, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа-холдінг», свідоцтво: КВ 181-44Р; 
 181. № 581, дата реєстрації: 2008-11-11, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське незалежне інформаційне агентство новин»  , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 252001, м. Київ, вул. Хрещатик, 4, тел. 279-33-53, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське незалежне інформаційне агентство новин», свідоцтво: КВ 182-45ПР; 
 182. № 601, дата реєстрації: 2008-12-16, назва агентства: Дочірнє підприємство «Інформаційне агентство «Нова хвиля», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01133, м. Київ, Печерський узвіз, 2/12, 234-87-76, засновник: Дочірнє підприємство «Інформаційне агентство «Нова хвиля», свідоцтво: КВ 184-47Р; 
 183. № 621, дата реєстрації: 2008-11-26, назва агентства: Інформаційне агентство Асоціації Група компаній Захист, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська 5, кв.60, тел. /044/ 599-58-77, засновник: Асоціація «Група компаній захист», свідоцтво: КВ 183-46ПР; 
 184. № 641, дата реєстрації: 2008-12-17, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім Цитата»  , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кімната 417, 390-70-68, 407-92-79, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Цитата», свідоцтво: КВ 185-48Р; 
 185. № 681, дата реєстрації: 2009-04-14, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО «МІСТ ХАРКІВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 4, оф. 16, 230-49-65, 230-49-66, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО «МІСТ ХАРКІВ», свідоцтво: КВ 186-49Р; 
 186. № 721, дата реєстрації: 2009-04-24, назва агентства: Інформаційне агентство «НОВА УКРАЇНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69095, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Жовтневий р., вул. Гоголя, 149, корп. 2, 8 (061) 213 78 81, засновник: Приватне підприємство «РИСК», свідоцтво: КВ 190-53Р; 
 187. № 741, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Талан ЛТД», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 71/3, 056 401-41-41, 99-02-31, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Талан ЛТД», свідоцтво:  ; 
 188. № 761, дата реєстрації: 2009-06-02, назва агентства: ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ТАВРІЯ-НЬЮС»  , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Миколаївське шосе, 6, каб.30, (0552) 42-29-45, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю»ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ТАВРІЯ-НЬЮС», свідоцтво: КВ 189-52Р; 
 189. № 781, дата реєстрації: 2009-06-26, назва агентства: «Інформаційне агентство «БЕЗПЕКА І ПРАВО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, Артема, 21, 8-067-969-20-16, засновник: Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «БЕЗПЕКА І ПРАВО», свідоцтво: КВ 193-56Р; 
 190. № 801, дата реєстрації: 2009-06-12, назва агентства: Інформаційне агентство «Контекст-Крим», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, 28, оф. 7, (0652) 54-90-98, 54-98-97, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кримська інформаційна група», свідоцтво: КВ 191-54Р; 
 191. № 821, дата реєстрації: 2009-06-02, назва агентства: Інформаційне агентство Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство промислової політики», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, оф. 43, 8 050 328 19 11, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство промислової політики», свідоцтво: КВ 192-55Р; 
 192. № 841, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «АВІР РІА Товариство з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО»     , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Рядянська, 2, (0432) 53-91-41, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІА АЛЛЕГРО», свідоцтво: КВ 197-60Р; 
 193. № 842, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «ХОТЕЛС РІА Товариство з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО»     , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Рядянська, 2, (0432) 53-91-41, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІА АЛЛЕГРО», свідоцтво: КВ 202-65Р; 
 194. № 843, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «АУТО РІА Товариство з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО»     , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Рядянська, 2, (0432) 53-91-41, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІА АЛЛЕГРО», свідоцтво: КВ 198-61Р; 
 195. № 844, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «ОГО РІА Товариство з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Рядянська, 2, (0432) 53-91-41, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІА АЛЛЕГРО», свідоцтво: КВ 200-63Р; 
 196. № 845, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «Антирейдер»     , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, 240-9481, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Корпоративна безпека», свідоцтво: КВ 206-69Р; 
 197. № 861, дата реєстрації: 2009-08-25, назва агентства: «ІНФОРМАЛЬЯНС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, Артема, 50, 501-97-00, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут економічних реформ», свідоцтво: КВ 204-67Р; 
 198. № 881, дата реєстрації: 2009-09-02, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «МІСТ ОДЕСА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, Чапаєва, 4, офіс 14, 230-49-65, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «МІСТ ОДЕСА», свідоцтво: КВ 205-68Р; 
 199. № 901, дата реєстрації: 2009-08-25, назва агентства: Новини України, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 4а, -, засновник: Громадська організація «Асоціація експертів медіа і права», свідоцтво: КВ 196-59Р; 
 200. № 921, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО «РІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ширшова, 3а, 04325 55-51-11, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО «РІА», свідоцтво: КВ 194-57Р; 
 201. № 941, дата реєстрації: 2009-06-02, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАСТИЛЬ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3 «Б», оф. 197, -, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАСТИЛЬ», свідоцтво: КВ 187-50Р; 
 202. № 961, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «ТРЕВЕЛ РІА Товариства з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Радянська, 2, 0432 53-91-41, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО», свідоцтво: КВ 203-66Р; 
 203. № 981, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство «ДІМ РІА Товариства з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Радянська,2, 0432 539141, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО», свідоцтво:  ; 
 204. № 1001, дата реєстрації: 2009-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «РОБОТА РІА Товариства з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Радянська, 2, 0432 53-91-41, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «РІА АЛЛЕГРО», свідоцтво: КВ 199-62Р; 
 205. № 1021, дата реєстрації: 2009-08-21, назва агентства: Інформаційне агентство «Вугілля-Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01004, м. Київ, вул. Горького, 7а, -, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Вугілля-інформ», свідоцтво: КВ 195-58Р; 
 206. № 1041, дата реєстрації: 2009-09-21, назва агентства: Інформаційне агентство «Емкон»     , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02068, м. Київ, вул. А.Ахматової, 23, кв.96 , тел. (044) 206-10-67, 206-10-68, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон», свідоцтво: КВ 207-70Р; 
 207. № 1061, дата реєстрації: 2008-02-09, назва агентства: Інформаційне агентство «Незалежне інформаційне агентство «Главред», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01025, м. Київ, Стрітенська, 2/8, 569-89-95, 569-89-94, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Главред-Медіа», свідоцтво: КВ 175-38Р; 
 208. № 1081, дата реєстрації: 2009-10-08, назва агентства: Інформаційне агентство «НАЦІЯ»     , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, пр. Тичини, 4, к. 23 , (044) 2374440, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Політичної Реклами», свідоцтво: КВ 210-73Р; 
 209. № 1101, дата реєстрації: 2009-08-18, назва агентства: СТО ТИСЯЧ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 7, к. 25, 331-87-56, Київська обл., м. Бровари, Київська обл., Броварський р., Товариство з обмеженою відповідальністю «Баракуда-ХХІІ», Діденко Олексій Володимимрович, Чечуга Олена Анатоліївна, свідоцтво: КВ 208-71Р; 
 210. № 1121, дата реєстрації: 2009-09-28, назва агентства: Інформаційне агентство «Окрема думка», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61204, Харківська обл., м. Харків, пр. Перемоги, 64, кв. 545, 8057 338 28 70, 8068 604 36 71, засновник: Сеник Сергій Володимирович, свідоцтво: КВ 209-72Р; 
 211. № 1141, дата реєстрації: 2009-12-11, назва агентства: Інформаційне агентство «Медіастар», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Львівська обл., м. Львів, Майорівка, 1, кв. 38, 067-672-93-72, засновник: Павлишин Зоряна Ярославівна, свідоцтво: КВ 223-86Р; 
 212. № 1161, дата реєстрації: 2009-12-21, назва агентства: «Інформаційне агентство «Правиця», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08292, Київська обл., м. Буча, Нове Шосе, 3, 067-743-52-07, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційна агенція «Правиця», свідоцтво: КВ 214-77Р; 
 213. № 1181, дата реєстрації: 2009-11-30, назва агентства: Інформаційне агентство «Проторги», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01023, м. Київ, вул. Первомайського Леоніда, 11, кв. 3, 067 233 98 84, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «проторги», свідоцтво: КВ 212-75Р; 
 214. № 1201, дата реєстрації: 2009-11-02, назва агентства: Інформаційне агентство «Новини тижня від Наталії Каневської», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 11, 044 495-19-63, 050 4413738, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ І ВПРОВАДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК», свідоцтво: КВ 211-74Р; 
 215. № 1221, дата реєстрації: 2009-11-03, назва агентства: Недержавне інформаційне агентство Буковина онлайн, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 59032, Чернівецька обл., Сторожинецький р., с. Ропча, 1, 0971958410, засновник: Костинян Микола Леонідович, свідоцтво: КВ 213-76Р; 
 216. № 1241, дата реєстрації: 2009-12-29, назва агентства: «Інформаційне агентство «ГЛАВКОМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, Інститутська, 24/7, офіс 6, 067-239-70-70, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські медійні системи», свідоцтво: КВ 215-78Р; 
 217. № 1261, дата реєстрації: 2010-01-12, назва агентства: Інформаційне агентство «Центр Інтернет-Імен України», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61146, Харківська обл., м. Харків, вул. Героїв Праці, 28, кв. 2, 099 009-00-70, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Інтернет-Імен України», свідоцтво: КВ 216-79Р; 
 218. № 1281, дата реєстрації: 2010-01-20, назва агентства: Информационное агентство «Проксима Информ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02002, м. Київ, вул. М.Раскової, 13, оф. 409, тел. (044) 494-25-24, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНЕТ МЕДІА ГРУПА», свідоцтво: КВ 225-88Р; 
 219. № 1282, дата реєстрації: 2010-01-20, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІР-ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35, 501-84-47, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІР-ІНФОРМ», свідоцтво: КВ 217-80Р; 
 220. № 1301, дата реєстрації: 2010-02-03, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські Медіа Системи», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01024, м. Київ, Лютеранська, 16, оф. 31, 287-65-83, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські Медіа Системи», свідоцтво: КВ 220-83Р; 
 221. № 1321, дата реєстрації: , назва агентства: «Міжнародне агентство інформаційних розслідувань», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01034, м. Київ, Прорізна, 22, кв. 24, 270-65-01, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Міжнародне агентство інформаційних розслідувань», свідоцтво:  ; 
 222. № 1341, дата реєстрації: , назва агентства: «Недержавне інформаційне агентство ГУЧНІ ІМЕНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79070, Львівська обл., м. Львів, Чукаріна, 14, кв. 12, 068-100-14-32, засновник: Новоставська Ірина Степанівна, свідоцтво:  ; 
 223. № 1342, дата реєстрації: 2010-02-02, назва агентства: Інформаційне агентство «Донбас-медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Постишева, 127, 067 409 55 41, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ «ДОНБАС-МЕДІА», свідоцтво: КВ 221-84Р; 
 224. № 1361, дата реєстрації: 2010-01-20, назва агентства: Інформаційне агентство РепортерUA, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, 068 860-73-52, засновник: Громадська організація «Запорізький антикорупційний комітет», свідоцтво: КВ 218-81Р; 
 225. № 1381, дата реєстрації: 2010-02-02, назва агентства: Інформаційне агентство «Міжнародне агентство інформаційних розслідувань», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01034, м. Київ, Прорізна, 22, кв. 24, 270-65-01, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Міжнародне агентство інформаційних розслідувань», свідоцтво: КВ 219-82Р; 
 226. № 1401, дата реєстрації: 2010-02-15, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «Наш Продукт», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02088, м. Київ, Леніна, 64, 593-61-44, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «Наш Продукт», свідоцтво: КВ 222-85Р; 
 227. № 1421, дата реєстрації: 2010-03-26, назва агентства: Інформаційне агентство «Де-Факто», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 25, -, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Де-Факто», свідоцтво: КВ 224-87Р; 
 228. № 1441, дата реєстрації: 2010-04-26, назва агентства: Інформаційне агентство «Поряд з вами. Білозерська та Ярославцев», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65121, Одеська обл., м. Одеса, пр. Глушка,34, кв. 47, (050)598-07-23, засновник: Ярославцев Олексій Констянтинович , Білозерська Олена Леонідівна, свідоцтво: КВ 226-89Р; 
 229. № 1461, дата реєстрації: 2010-05-14, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСТОМЕР СЕРВІС ЕДЖЕНСІ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 120, корпус 1, 236-46-42, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСТОМЕР СЕРВІС ЕДЖЕНСІ», свідоцтво: КВ 227-90Р; 
 230. № 1481, дата реєстрації: 2010-07-12, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «Лада-інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73022, Херсонська обл., м. Херсон, Українська, 3, кв. 1, 0509114470, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Лада-Інформ», свідоцтво: КВ 228-91Р; 
 231. № 1501, дата реєстрації: 2010-09-22, назва агентства: Інформаційно-аналітичне агентство «Айсберг Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04112, м. Київ, вул. Шамрило, 12, кв. 74, 044 389-07-69, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичне агентство «Айсберг Інформ», свідоцтво: КВ 236-99Р; 
 232. № 1521, дата реєстрації: 2010-08-18, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «БіЕндДі», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, вул. Зої Гайдай, 10, кв. 186, (067) 182-20-88; (066) 7623151, засновник: Петров Володимир Володимирович, Шолова Наталія Леонідівна, свідоцтво: КВ 230-93Р; 
 233. № 1541, дата реєстрації: 2010-08-16, назва агентства: Інформаційне агентство «МЕДІА МОТОРС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 98607, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Соснова, 2, квю 23, (0654) 261-31-3, засновник: Приватне підприємство «САНБІ», свідоцтво: КВ 229-92Р; 
 234. № 1561, дата реєстрації: 2010-09-28, назва агентства: «Інформаційне агентство «Світ Освіт», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, Б.Хмельницького, 17/52-А, оф. 233, 581-77-07, засновник: Товариство з обмеженою відповідальнсью «Інформаційне агентство «Інтермедіа Консалтинг, Державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр», Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЛОГІСТИК-ІНВЕСТ-АЛЬЯНС», свідоцтво: КВ 234-97Р; 
 235. № 1581, дата реєстрації: 2010-08-27, назва агентства: Інформаційне агентство «ЛІГА-ЗАКОН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04112, м. Київ, Тимофія Шамрила, буд. 23, (044)585-24-03, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН», свідоцтво: КВ 232-95Р; 
 236. № 1601, дата реєстрації: 2010-08-16, назва агентства: «ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ»ТЕЛЕГРАФ ЮГ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65076, м. Київ, площа Незалежності, буд. 1, оф. 202, 0(48) 748-92-66, засновник: Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО»ТЕЛЕГРАФ ЮГ», свідоцтво: КВ 231-94Р; 
 237. № 1621, дата реєстрації: 2010-10-06, назва агентства: ЦК, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, Мельникова, 12, 067-220-9942, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦК», свідоцтво: КВ 235-98Р; 
 238. № 1641, дата реєстрації: 2010-09-22, назва агентства: Перше Чернівецьке незалежне інформаційне агентство «Західне агентство новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Чернівецька обл., м. Чернівці, Незалежності, буд. 111, 909506410061, (067) 6459930, засновник: Корєтнік Вікторія Миколаївна, свідоцтво: КВ 233-96Р; 
 239. № 1661, дата реєстрації: 2010-11-05, назва агентства: Приватне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр «АЛЬРАІД», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, Дегтярівська, 25-А, 490-99-00, засновник: Приватне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр «АЛЬРАІД», свідоцтво: КВ 238-101Р; 
 240. № 1681, дата реєстрації: 2010-11-12, назва агентства: Інформаційне бюро Сек’юріті ЮЕй, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 123, кв. 521, (044) 284-12-36, (044) 229-17-11, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОЛЕРАНС - Б», свідоцтво: КВ 239-102Р; 
 241. № 1701, дата реєстрації: 2010-11-25, назва агентства: Інформаційне агентство Приватне акціонерне товариство Інфінсервіс, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04112, м. Київ, Дегтярівська, 50, тел. 456-96-60, засновник: Леонтьєв Костянтин Валерійович, свідоцтво: КВ 240-103ПР; 
 242. № 1741, дата реєстрації: 2010-12-22, назва агентства: Інформаційне агентство «ЮАІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03151, м. Київ, Ернста, 2, кв. 260, 093-861-82-82, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮАІНФОРМ», свідоцтво: КВ 242-105Р; 
 243. № 1761, дата реєстрації: 2010-12-17, назва агентства: «Інформаційне агентство «Громадська варта», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03680, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 16-а, 044 407-21-55, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛЛЕНЦІЯ», свідоцтво: КВ 244-107Р; 
 244. № 1781, дата реєстрації: 2010-12-14, назва агентства: Інформаційне агентство «Міський сайт», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Богдана Хмельницького, 11, 056-789-38-13, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МІСЬКИЙ САЙТ», свідоцтво: КВ 241-104Р; 
 245. № 1801, дата реєстрації: 2011-01-05, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МІСТ-ДНІПРО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, Чапаєва, 4, офіс 14, 230-49-62, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МІСТ-ДНІПРО», свідоцтво: КВ 245-108Р; 
 246. № 1821, дата реєстрації: 2011-01-06, назва агентства: Інформаційне агентство «ЛЕГАРТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02140, м. Київ, вул. Єлізавети Чавдар, 3, кв. 175, (044) 227-95-82, (067) 231-02-28, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГАРТ», свідоцтво: КВ 250-113Р; 
 247. № 1841, дата реєстрації: 2011-01-21, назва агентства: «Інформаційне агентство «ІСТКОР», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 91034, Луганська обл., м. Луганськ, Комбайная, 107, 050-219-88-09, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТКОР-МЕДІА», свідоцтво: КВ 248-111Р; 
 248. № 1861, дата реєстрації: 2010-12-10, назва агентства: Інформаційне агентство «Громадське інформаційне агентство», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м. Київ, Рибальська, 8, оф. 90, 383-98-86, засновник: Всеукраїнська громадська організація «Духовність», свідоцтво: КВ 243-106Р; 
 249. № 1881, дата реєстрації: 2010-12-14, назва агентства: Рекламно-інформаційне агентство «Кривий Ріг Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50050, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Землячки, 2, 056-404-83-75, 050-342-74-44, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кристал-Дизайн», свідоцтво: КВ 246-109Р; 
 250. № 1901, дата реєстрації: , назва агентства: Громадська організація «Інформаційне Агентство «П’ята Хвиля», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Петровського, 36, 095-161-36-05, засновник: Громадська організація «Інформаційне Агентство «П’ята Хвиля», свідоцтво:  ; 
 251. № 1921, дата реєстрації: 2011-02-11, назва агентства: Інформаційне агентство «Україна Комунальна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03110, м. Київ, Максима Кривоноса, 5/1, приміщення № 91, 599-10-81, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Україна Комунальна», свідоцтво: КВ 247-110Р; 
 252. № 1941, дата реєстрації: 2011-02-16, назва агентства: Інформаційне агентство «Регіональні Новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04119, м. Київ, вул. Якіра, 8, оф. 33, (044) 465-99-15, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональні новини», свідоцтво: КВ 253-116Р; 
 253. № 1961, дата реєстрації: 2011-03-17, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежне бюро новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03035, м. Київ, Сурикова, 3, літ «А», 2489821, 248-98-22, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна медійна група», свідоцтво: КВ 251-114Р; 
 254. № 1981, дата реєстрації: 2011-03-14, назва агентства: «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УНН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52-А, оф. 233, (044) 581-77-07, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІНТЕРМЕДІА КОНСАЛТИНГ», Сагач Дмитро Анатолійович, свідоцтво: КВ 249-112Р; 
 255. № 2001, дата реєстрації: 2011-03-29, назва агентства: Інформаційне агентство «Факти», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 99029, м.Севастополь, проспект Генерала Острякова, 31, кв. 51, (0692) 47-30-16, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю  «РАДМИР», свідоцтво: КВ 255-118Р; 
 256. № 2021, дата реєстрації: 2011-04-04, назва агентства: Інформаційне агентство «Новини України», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, 17, оф. 14, (050) 462-21-51, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СГ УНІВЕРСУМ», свідоцтво: КВ 254-117Р; 
 257. № 2022, дата реєстрації: 2011-04-04, назва агентства: Інформаційне агентство «Південна інформаційна компанія», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, пр. Сенявіна, 27, оф. 47, (067) 551-76-94, (067) 550-14-99, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна інформаційна компанія», свідоцтво: КВ 252-115Р; 
 258. № 2041, дата реєстрації: 2011-04-11, назва агентства: Інформаційне агентство «УММА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04119, м. Київ, Дегтярівська, 27Т, 044-390-57-67, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інновація Розвиток», свідоцтво: КВ 256-119Р; 
 259. № 2061, дата реєстрації: 2011-04-11, назва агентства: Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Інформбюро», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 2, тел. 502-02-22, засновник: Приватне підприємство «Інформаційне агентство»Інформбюро», свідоцтво: КВ 257-120ПР; 
 260. № 2081, дата реєстрації: 2011-05-24, назва агентства: Інформаційне агентство «ОстроВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83100, Донецька обл., Постишева, 137, к. 28, 062-348-07-77, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІАА «ОСТРО», свідоцтво: КВ 258-121Р; 
 261. № 2101, дата реєстрації: 2011-07-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інформаційна служба», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01034, м. Київ, Ярославів Вал, 9, прим. 4, 279-82-01, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інформаційна служба», свідоцтво: КВ 264-127Р; 
 262. № 2102, дата реєстрації: 2011-08-12, назва агентства: Інформаційне агентство «Днєпр Медіа Груп», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Столярова, 1, 056-744-12-35, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Днєпр Медіа Груп», свідоцтво: КВ 261-124Р; 
 263. № 2121, дата реєстрації: 2011-07-26, назва агентства: Інформаційне агентство «Бюро правової інформації «ДЕ ФАКТО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03134, м. Київ, Григоровича-Барського, 3, 044 228-29-44, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕ-ФАКТО», свідоцтво: КВ 269-132Р; 
 264. № 2141, дата реєстрації: 2011-09-06, назва агентства: «Міжнародна Благодійна Організація «ВБР-інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, Предславинська, 39, 502-15-68, засновник: Міжнародна благодійна організація «Всеукраїнське бюро розслідувань з екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та боротьби з наркоманією», свідоцтво: КВ 260-123Р; 
 265. № 2161, дата реєстрації: 2011-10-20, назва агентства: Інформаційно-аналітичне агентство «Спецкор України», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 95024, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Заводський, 33, 0652-71-07-90, засновник: Громадська організація «Комітет по боротьбі з корупцією та захисту прав», свідоцтво: КВ 264-127Р; 
 266. № 2181, дата реєстрації: 2011-10-19, назва агентства: «Інформаційне агенство «III-СИЛА.ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, Святоюріївська, 20, кім. 317, 067 447 93 34, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМЕДІА КОМПАНІ», свідоцтво: КВ 270-133Р; 
 267. № 2182, дата реєстрації: 2011-11-02, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ОПЛОТ-ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 14, кв. 8-а, 093 929 91 77, засновник: ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ОПЛОТ-ІНФО», Розова Олена Володимирівна, свідоцтво: КВ 267-130Р; 
 268. № 2202, дата реєстрації: 2011-10-04, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство ВЛАДА.ЮА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02140, м. Київ, Олександра Мишуги, 2, кв. 88, 050-735-60-02, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «ВЛАДА.ЮА», свідоцтво: КВ 262-125Р; 
 269. № 2222, дата реєстрації: 2011-10-04, назва агентства: Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Твій час», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Харківська обл., Харківський р., Шевченка, 182, 066-639-24-62, засновник: Томах Олександр Вікторович, свідоцтво: КВ 263-126Р; 
 270. № 2242, дата реєстрації: 2011-11-15, назва агентства: «Київська правда. info», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04136, м. Київ, Маршала Гречка, 13, 434-63-11, засновник: Підприємство, засноване на власності об»єднання громадян «Редакція газети «Київська правда», свідоцтво: КВ 266-129Р; 
 271. № 2262, дата реєстрації: 2011-11-21, назва агентства: Українська Медіа Група, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Леніна, 93/3, оф. 305, 050-418-63-37 , 051-259-18-49, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Медіа Група - УМГ», свідоцтво: КВ 268-131Р; 
 272. № 2282, дата реєстрації: 2011-12-23, назва агентства: Інформаційне агентство «RegionNews», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 10-Б, оф. 8-9, 044- 278-80-80, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональні новини», свідоцтво: КВ 276-139Р; 
 273. № 2302, дата реєстрації: 2011-09-06, назва агентства: «Українське інформаційне агентство ЛЮФА, вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 79070, Львівська обл., м. Львів, Довженка, 20/69, 099-544-61-07, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське інформаційне агентство ЛЮФА», свідоцтво: КВ 265-128Р; 
 274. № 2303, дата реєстрації: 2011-11-01, назва агентства: Інформаційне агенство «AgroNews», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10Б, оф.8, (044) 278-80-80, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Бренд», свідоцтво: КВ 271-134Р; 
 275. № 2323, дата реєстрації: 2011-11-02, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «ІНФОПОІНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83001, Донецька обл., Постишева, 17, 050-928-13-48, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМПОРІУМ», Кроссголд Лімітед, свідоцтво: КВ 274-137Р; 
 276. № 2324, дата реєстрації: 2011-11-02, назва агентства: Республіканське інформаційне агентство «Укрмедіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Чернівецька обл., м. Чернівці, Українська, 6, кв. 11, 099-2308559, засновник: Чернівецька обласна громадська організація «Фонд впровадження новітніх технологій», Біденко Юрій Олександрович, Кирилюк Сергій Михайлович, Пуршега Руслан Михайлович, свідоцтво: КВ 273-136Р; 
 277. № 2325, дата реєстрації: 2011-12-15, назва агентства: Інформаційне агентство «Херсонці», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Нафтовиків, 35, 095-5787764, засновник: Херсонська міська громадська організація «Херсонці», свідоцтво: КВ 272-135Р; 
 278. № 2326, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство «ТОВ «ЛИБІДЬ ТБ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, 38 044 2388470, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛИБІДЬ ТБ», свідоцтво:  ; 
 279. № 2327, дата реєстрації: 2012-02-09, назва агентства: Інформаційне агентство ТОВ «Робінзон ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Пушкінська, 45, 700-49-00, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВЄСА», свідоцтво: КВ 277-140Р; 
 280. № 2328, дата реєстрації: 2012-01-27, назва агентства: «Інформаційне агентство  «Медичні новини», вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, Богдана Хмельницького, 17/52-А, офіс 722, (044) 253-69-75, 253-02-25, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трудовий колектив редакції інформаційного агентства «Медичні новини», Міністерство охорони здоров»я України, свідоцтво: КВ 275-138Р; 
 281. № 2346, дата реєстрації: 2012-04-06, назва агентства: Інформаційне агентство «ДАЛІС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03022, м. Київ, Васильківська, 28, оф. 210, 044-361-75-54, засновник: Ляховський Олександр Іванович, свідоцтво: КВ 279-142Р; 
 282. № 2347, дата реєстрації: 2012-03-26, назва агентства: Інформаційне агентство «Репортер UA», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, 068 860-73-52, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Холдінг «Репортер», свідоцтво: КВ 282-145ПР; 
 283. № 2348, дата реєстрації: 2012-04-24, назва агентства: Інформаційне агентство «Вільна преса», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01133, м. Київ, Щорса, 26-а, оф. 104, 067 591 36 56, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Вільна преса», свідоцтво: КВ 280-143Р; 
 284. № 2349, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство «НАГОЛОС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03039, м. Київ, проспект Науки, 4, 096 648 89 81 , засновник: Товарис тво з обмеженою відповідальністю «НАГОЛОС», свідоцтво:  ; 
 285. № 2350, дата реєстрації: 2012-06-19, назва агентства: Інформаційне агентство «Вестиуа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50027, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Димитрова, 30 В, офіс 402, 0564 92-22-31, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перше Українське Мультимедійне Агентство», свідоцтво: КВ 285-148Р; 
 286. № 2366, дата реєстрації: 2012-07-05, назва агентства: Інформаційне агентство «АР Медиа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, Обсерваторна, 23, кв. 17, 362-90-11, 360-06-05, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «АР Медиа», свідоцтво: КВ 290-153Р; 
 287. № 2367, дата реєстрації: 2012-04-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Наш Район», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, площа Леніна, 1,офіс 304, 056-789-35-35, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Наш Район», свідоцтво: КВ 278-141Р; 
 288. № 2368, дата реєстрації: 2012-06-11, назва агентства: Інформаційне агентство «Вголос.ком.юа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, Підвальна,3, 032 235-78-53, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Престайм.ком.юа», свідоцтво: КВ 284-147Р; 
 289. № 2369, дата реєстрації: 2012-06-25, назва агентства: Інформаційне агентство «Уікенд», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, Підвисоцького, 10/10, 067-403-53-96, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Уїкенд», свідоцтво: КВ 286-149Р; 
 290. № 2386, дата реєстрації: 2012-06-13, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ ЮКРЕЙН ЛАЙВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 25, кв. 15, тел. +380952260815, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ ЮКРЕЙН ЛАЙВ», свідоцтво: КВ 283-146Р; 
 291. № 2406, дата реєстрації: 2012-07-05, назва агентства: Інформаційне агентство «АРТ.НЬЮС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03680, м. Київ, Желябова, 2-а, 050-441-99-09, засновник: Мантулін Сергій Володимирович, свідоцтво: КВ 287-150Р; 
 292. № 2407, дата реєстрації: 2012-05-29, назва агентства: Інформаційне агентство громадянської журналістики «Реформа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, Мічуріна, 1/10, 099-249-64-6-, засновник: Благодійний фонд інформаційних та освітніх ініціатив «Розвиток», свідоцтво: КВ 288-151Р; 
 293. № 2408, дата реєстрації: 2011-12-29, назва агентства: «Інформаційне агентство «Українські незалежні новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, Б.Хмельницького, 17/52-А, офіс 243, 044-581-77-07, засновник: Лозан Уляна Іванівна, Мацало Анастасія Тарасівна, свідоцтво: КВ 289-152Р; 
 294. № 2409, дата реєстрації: 2012-08-01, назва агентства: Информационное агентство Мое Время, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 91055, Луганська обл., м. Луганськ, Совєтська, 54, 0642-34-13-59, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне Агентство «13-й регіон», свідоцтво: КВ 291-154Р; 
 295. № 2429, дата реєстрації: 2012-07-23, назва агентства: «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УНН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52-А, оф. 233, (044) 581-77-07, засновник: Лозан Уляна Іванівна, свідоцтво: КВ 292-155ПР; 
 296. № 2430, дата реєстрації: 2012-10-05, назва агентства: Інформаційне агентство «Є - Донбас», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 10-Б, оф. 8-9, 044-278-80-80, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональні новини», свідоцтво: КВ 295-158Р; 
 297. № 2431, дата реєстрації: 2012-10-05, назва агентства: Інформаційне агентство «Мінфінмедіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03164, м. Київ, Обухівська, 135, офіс 40, 238-65-07, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мінфінмедіа», свідоцтво: КВ 294-157Р; 
 298. № 2432, дата реєстрації: 2012-11-20, назва агентства: «ВВ-ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 155, кв. 79, +38(061)707-42-43, засновник: Приватне підприємство «ВВ-ІНФОРМ», свідоцтво: КВ 298-161Р; 
 299. № 2452, дата реєстрації: 2012-11-06, назва агентства: Інформаційне агентство «Сітіфрог», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03058, м. Київ, Леванєвського, 9, 095-606-36-15, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Айті-Аксіома», свідоцтво: КВ 296-159Р; 
 300. № 2472, дата реєстрації: 2012-08-30, назва агентства: ЮКРЕЙН ЛАЙВ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 25, кв. 15, тел. +380952260815, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ ЮКРЕЙН ЛАЙВ», свідоцтво: КВ 293-156ПР; 
 301. № 2473, дата реєстрації: 2012-10-24, назва агентства: Інформаційне агентство «Громадська дія», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73034, Херсонська обл., м. Херсон, просп. Сенявіна, буд. 27, 0667963656, Автономна Республіка Крим, Херсонська обл., Одеська обл., Миколаївська обл., Запорізька обл., Херсонська міська громадська організація «Херсон - Громадська дія», свідоцтво: КВ 311-174Р; 
 302. № 2474, дата реєстрації: 2012-11-20, назва агентства: ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МИР КВАРТИР», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03047, м. Київ, пр-т. Перемоги, 50, 2065610, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МИР КВАРТИР», свідоцтво: КВ 297-160Р; 
 303. № 2475, дата реєстрації: 2012-12-11, назва агентства: «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРЕС-ЦЕНТР УКРАЇНА»«, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 47, оф. 27, ХХХ, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕС-ЦЕНТР УКРАЇНА», свідоцтво: КВ 299-162Р; 
 304. № 2494, дата реєстрації: 2012-12-04, назва агентства: Інформаційне агентство «BudNews», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 29, (044) 222-71-44, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ МЕДІА МЕНЕДЖМЕНТ», свідоцтво: КВ 302-165Р; 
 305. № 2514, дата реєстрації: 2013-03-04, назва агентства: Інформаційне агентство «Африка інфотур», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03022, м. Київ, Васильківська, 37, офіс 516, 044-257-41-37, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ль негосійонт плюс», свідоцтво: КВ 313-176Р; 
 306. № 2515, дата реєстрації: 2013-01-11, назва агентства: «Приватне підприємство «Видавничий Дім», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18009, Черкаська обл., м. Черкаси, Дахнівсь ка, 50, 0472-546806, засновник: Приватне підприємство «Видавничий Дім», свідоцтво: КВ 301-164Р; 
 307. № 2516, дата реєстрації: 2013-01-17, назва агентства: Інформаційне агентство «АйПіНьюс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69104, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 16, кв. 62, +380612200036, засновник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ШІК-СЕРВІС, свідоцтво: КВ 304-167Р; 
 308. № 2517, дата реєстрації: 2013-02-19, назва агентства: УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, Саксаганського, 24, офіс 13, 289-05-85, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «УНТ Українське народне телебачення», свідоцтво: КВ 305-168Р; 
 309. № 2518, дата реєстрації: 2012-12-20, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АТН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, провулок Театральний, 4, +38057-7142140, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія АТН», свідоцтво: КВ 300-163Р; 
 310. № 2519, дата реєстрації: 2013-02-19, назва агентства: Інформаційне агентство «Ервеюей», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 33000, Рівненська обл., м. Рівне, Зарічна, 15-б, (0362) 261-270, +38 097-777-51-90, засновник: Ющишин Сергій Юрійович, свідоцтво: КВ 308-171Р; 
 311. № 2520, дата реєстрації: 2012-11-26, назва агентства: Інформаційне агентство «GlavNews», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03045, м. Київ, Новопирогівська, 29, 222-71-44, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кепітал Медіа Менеджмент», свідоцтво: КВ 303-166Р; 
 312. № 2540, дата реєстрації: 2013-02-20, назва агентства: «ПРОФІНФОРМ МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 54007, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Квітнева, 4-А, кв. 61, 0931098669, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІНФОРМ МЕДІА», свідоцтво: КВ 306-169Р; 
 313. № 2541, дата реєстрації: 2013-03-15, назва агентства: Інформаційне агентство «ІТ-Експерт», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01010, м. Київ, Московська, 24, офіс 47, (044) 280-71-45, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «ІТ-ЕКСПЕРТ», свідоцтво: КВ 307-170Р; 
 314. № 2561, дата реєстрації: 2013-03-29, назва агентства: «News24UA», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01010, м. Київ, Суворова, 4, каб. 200, 044 280-10-41, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські новини 24», свідоцтво: КВ 310-173Р; 
 315. № 2562, дата реєстрації: 2013-03-29, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю ОЛЬГЄРА, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 07510, Київська обл., Баришівський р., с. Перемога, Нова, 1, 067-104-10-74, 067-275-53-87, засновник: Піскунов Георгій Олександрович, Стребкова Ольга Олегівна, свідоцтво: КВ 315-178Р; 
 316. № 2581, дата реєстрації: 2013-03-15, назва агентства: Інформаційне агентство «Україна Комунальна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03110, м. Київ, Максима Кривоноса, 5/1, приміщення № 91, 599-10-81, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю « Комунальна Україна», свідоцтво: КВ 309-172ПР; 
 317. № 2601, дата реєстрації: 2013-04-19, назва агентства: ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, Німанська, 10, літ. А, оф. 28, 068-720-22-36, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Українська правда», свідоцтво: КВ 312-175Р; 
 318. № 2602, дата реєстрації: 2013-04-17, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Колбіко», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, Артема, 123, 062-335-63-59, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Колбіко», свідоцтво: КВ 314-177Р; 
 319. № 2621, дата реєстрації: 2013-05-28, назва агентства: Інформаційне агентство «Волинські новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, Винниченка, 26, 0332 78-22-11, 050-433-43-44, засновник: Приватне підприємство «Волинські новини», свідоцтво: КВ 316-179Р; 
 320. № 2622, дата реєстрації: 2013-06-07, назва агентства: «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УНН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52-А, оф. 233, (044) 581-77-07, засновник: Лозан Уляна Іванівна, Щербак Оксана Миколаївна, свідоцтво: КВ 318-181ПР; 
 321. № 2623, дата реєстрації: 2014-03-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО  «АКТУАЛЬНА ПРАВДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, Обсерваторна, 23, кв. 17, +38 (044) 362 9011, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ПІ МЕДІА ХОЛДИНГ», свідоцтво: КВ 349-211ПР; 
 322. № 2624, дата реєстрації: 2013-06-11, назва агентства: Підприємство об’єднань громадян «Українське інформаційне агенство «УКРІНВАІНФОРМ» Всеукраїнської громадської організації інвалідів « Центр туризму інвалідів України», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02125, м. Київ, вул. П. Запорожця, 8-Б, кв.119, 044 361-7465, +38093-326-7674, засновник: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Центр туризму інвавлідів України», свідоцтво: КВ 317-180Р; 
 323. № 2662, дата реєстрації: 2013-08-06, назва агентства: Інформаційне агентство «ПРОЧЕРК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, Смілянська, 2, оф. 21, 0472-36-85-66, засновник: Приватне підприємство «Інформаційне агенттво «ПРОЧЕРК», свідоцтво: КВ 319-182Р; 
 324. № 2663, дата реєстрації: 2013-08-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Центр конфліктології і права», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04071, м. Київ, Почайнинська, 25/49, (044) 228-63-69, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр конфліктології і права», свідоцтво: КВ 320-183Р; 
 325. № 2682, дата реєстрації: 2013-08-06, назва агентства: «ПОРТАЛ-ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 91047, Луганська обл., м. Луганськ, Оборонная, 195 ф, 0642-50-27-27, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТАЛ-ТВ», свідоцтво: КВ 321-184Р; 
 326. № 2702, дата реєстрації: 2013-08-30, назва агентства: Інформаційне агентство «Репортер інформаційний партнер області», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69060, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Володимирська, 49, тел., засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіахолдинг «Репортер Запоріжжя», свідоцтво: КВ 323-186Р; 
 327. № 2722, дата реєстрації: 2013-08-12, назва агентства: Приватне підприємство «СЕВАС-ИНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м.Севастополь, Бориса Михайлова, 8, кв. 34, 050-960-90-69, засновник: Єрмаков Руслан Володимирович, свідоцтво: КВ 322-185Р; 
 328. № 2723, дата реєстрації: 2013-08-12, назва агентства: Інформаційне Агентство «Компрессінфо», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м.Севастополь, Суворова, 39, оф. 308, 066-722-20-10, Автономна Республіка Крим, м.Севастополь, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компрессінфо», свідоцтво: КВ 326-188Р; 
 329. № 2742, дата реєстрації: 2013-09-03, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ГРОМ ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, Предславинська, 43/2, 044-228-63-68, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Гром ТВ», свідоцтво: КВ 324-187Р; 
 330. № 2743, дата реєстрації: 2013-08-30, назва агентства: Інформаційне агентство «СТРАЙК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, Червоноармійська, 82, офіс 3, 044-5022320, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «СТРАЙК», свідоцтво: КВ 325-188Р; 
 331. № 2744, дата реєстрації: 2013-09-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СПАЛАХ МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 40030, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, б. 37, кв. 11, +38 (066) 413-08-82, +38 (050) 333-35-37, засновник: Полов»ян Дмитро Сергійович, Маркішев Денис Олегович, свідоцтво: КВ 328-190Р; 
 332. № 2745, дата реєстрації: 2013-12-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРСІТІ ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 28/1, 044-568-52-40, засновник: Оленич Світлана Олексіївна, Войтов Олег Іванович, свідоцтво: КВ 340-202Р; 
 333. № 2746, дата реєстрації: 2013-12-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство новин Харкова», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61075, Харківська обл., м. Харків, вул. 17 Партз»їзду, 38-А, 068-305-75-20, засновник: Журавльов Дмитро Володимирович, свідоцтво: КВ 331-193Р; 
 334. № 2764, дата реєстрації: 2013-12-06, назва агентства: Інформаційне агентство «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 80, 063-241-60-43, засновник: Карякіна Дарія Сергіївна, Абрамович Ігор Володимирович, свідоцтво: КВ 339-201Р; 
 335. № 2765, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство Київської міської організації роботодавців «КМОР», вид агентства: , адреса: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8, , засновник: Громадська організація «Київська міська організація роботодавців», свідоцтво:  ; 
 336. № 2766, дата реєстрації: 2013-12-19, назва агентства: Інформаційне агентство «Варіанти Львів», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79005, Львівська обл., м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 320, 067-370-25-99, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанти Львів», свідоцтво: КВ 341-203Р; 
 337. № 2767, дата реєстрації: 2013-09-23, назва агентства: Приватне підприємство «СЕВАС-ИНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: м.Севастополь, Бориса Михайлова, 8, кв. 34, 050-960-90-69, засновник: Єрмаков Руслан Володимирович, Верещагіна Надія Анатоліївна, Ільїн Євген Ігорович, свідоцтво: КВ 327-189Р; 
 338. № 2768, дата реєстрації: 2013-12-16, назва агентства: приватне підприємство «Інформаційне Агентство ЮеНеЛ НЮС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, буд. 44, кв. 89, 091-333-999-6, засновник: Острик Сергій Олексійович, Романів Сергій Іванович, свідоцтво: КВ 332-194Р; 
 339. № 2787, дата реєстрації: 2013-12-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ДИВИСЬ.ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79069, Львівська обл., м. Львів, вул. Лугова, буд. 8, кв. 1, 067-675-93-84, засновник: Метельський Роман Романович, Довганик Олег Миколайович, свідоцтво: КВ 334-196Р; 
 340. № 2788, дата реєстрації: 2014-06-10, назва агентства: товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Банкрутства», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 73, офіс 31, 044-353-63-53, засновник: Родзинський Анатолій Анатолійович, свідоцтво: КВ 356-218Р; 
 341. № 2789, дата реєстрації: 2013-10-31, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ДЕСТАР НЬЮС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 19, кв. 178, 099-525-55-44, засновник: Дєдух Олег Миколайович, Сторчеус Андрій Леонідович, свідоцтво: КВ 329-191Р; 
 342. № 2808, дата реєстрації: 2013-12-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКК РЕКЛАМА КОНСАЛТИНГ СЕРВІС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, б-р Шкільний, 19, +38 (062) 3813908, e-mail: vkkrks@gmail.com, засновник: Кубах Євгенія Валентинівна, свідоцтво: КВ 333-195Р; 
 343. № 2809, дата реєстрації: 2014-01-15, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОСЛІДНИЦЬКА ГРУПА ВЕТЕК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01004, м. Київ, Печерський р., вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2, літера «А», 093-774-15-98, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕТЕК УКРАЇНА», свідоцтво: КВ 342-204Р; 
 344. № 2828, дата реєстрації: 2014-02-04, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Продакшн Плюс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, Богдана Хмельницького, 50-Б, літ. В, оф. 42, 050-311-83-05, засновник: Мороз Володимир Миколайович, свідоцтво: КВ 343-205Р; 
 345. № 2848, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство «ЧАС НОВИН», вид агентства: , адреса: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Реактивна, 1, , засновник: Запорізька обласна громадська організація «СОЮЗ ПАТРІОТІВ», свідоцтво:  ; 
 346. № 2849, дата реєстрації: 2014-03-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЗА ПРАВО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, Німанська, 4-А, офіс 3, 044-227-22-07, засновник: Карцева Олена Леонідівна, Уріс Анна Марківна, свідоцтво: КВ 345-207Р; 
 347. № 2850, дата реєстрації: 2013-12-11, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Слово і діло», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, Панаса Мирного, 16/13, 067-230-65-55, засновник: Маренець Олександр Юрійович, свідоцтво: КВ 325-197Р; 
 348. № 2868, дата реєстрації: 2013-12-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Інфолайн», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, Мельникова, 12, 044-360-49-11, засновник: Голіков Михайло Олегович, свідоцтво: КВ 336-198Р; 
 349. № 2888, дата реєстрації: 2013-12-06, назва агентства: Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Фактум», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, Шевченка, 82, кв. 3, 097-414-53-99, засновник: Звягін Ілля Олександрович, свідоцтво: КВ 337-199Р; 
 350. № 2889, дата реєстрації: 2014-03-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА ДОКІ КОМЬЮНІКЕЙШНЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 81, кв. 188, 0506207872, засновник: Драніков Олександр Едуардович, Огаренко Андрій Миколайович, свідоцтво: КВ 350-212Р; 
 351. № 2890, дата реєстрації: 2014-01-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 30а, офіс 10, (066) 3526932, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс», свідоцтво: КВ 338-200Р; 
 352. № 2908, дата реєстрації: , назва агентства: Експрес Он Лайн, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, Володимира Великого, 5-а, 032-297-47-07, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Медіа Принт», свідоцтво:  ; 
 353. № 2909, дата реєстрації: 2014-03-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новини світу», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закравського, 93-А, приміщення 243, 044-362-54-65, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новини світу», свідоцтво: КВ 347-209Р; 
 354. № 2928, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство «Новини Донбасу», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83017, Донецька обл., м. Донецьк, Овнатаняна, 42, кв. 11, 062-348-21-07, засновник: Сизов Віталій Васильович, свідоцтво:  ; 
 355. № 2929, дата реєстрації: 2014-07-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «112.ЮЕЙ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04119, м. Київ, Дегтярівська, 21-г, 044-354-40-14, 050-402-81-12, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа група 112», свідоцтво: КВ 362-224Р; 
 356. № 2930, дата реєстрації: 2014-02-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «112 Україна», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04119, м. Київ, Дегтярівська, 21-г, 044-389-51-12, засновник: Подщипков Андрій Юрійович, Ковальчук Андрій Олегович, свідоцтво: КВ 344-206Р; 
 357. № 2948, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство Вінниця-Дейлі», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, Бортняка, 2, кв. 105, , засновник: Басюк Юрій Петрович, свідоцтво:  ; 
 358. № 2968, дата реєстрації: 2014-03-13, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІА ПАНОРАМА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. 295 Стрілецької дивізії, 4, кв. 41, +380503156668, засновник: Колосовський Микита Сергійович, свідоцтво: КВ 346-208Р; 
 359. № 2988, дата реєстрації: 2014-04-28, назва агентства: Інформаційне агентство «ХХІ століття», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79005, Львівська обл., м. Львів, вул. К. Левицького, 22/2, +38 066 255 66 00, засновник: Підприємство об»єднання громадян «Інформаційне агентство «ХХІ століття», свідоцтво: КВ 353-215Р; 
 360. № 3008, дата реєстрації: 2014-03-13, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИДАВНИЧІЙ ДІМ «ЧАС ПІК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 931003, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, буд. 360, кв. 22, тел. (06451) 70222, факс (06451) 43435, засновник: Кириєнко Ганна Миколаївна, свідоцтво: КВ 348-210Р; 
 361. № 3028, дата реєстрації: 2014-05-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «ЧАС НОВИН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Миру, 5, кв. 34, (0612) 62-50-39, засновник: Триполиць Юлія Миколаївна, свідоцтво: КВ 354-216Р; 
 362. № 3029, дата реєстрації: 2014-04-28, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНТ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 102, (044) 425-96-69, засновник: Чорна Тамара Миколаївна, свідоцтво: КВ 351-213ПР; 
 363. № 3048, дата реєстрації: 2014-03-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Центр журналістських розслідувань», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01034, м. Київ, Пушкінська, 12, кв. 6, 0505916842, засновник: Самар Валентина Іванівна, свідоцтво: КВ 352-214Р; 
 364. № 3068, дата реєстрації: , назва агентства: Information agency «MyTime», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61032, Харківська обл., м. Харків, Орджонікідзевський р., просп. Московський, 294, кв. 20, +380661338544, засновник: Касьяненко Захар Сергійович, свідоцтво:  ; 
 365. № 3069, дата реєстрації: 2014-05-30, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: «УКРАЇНА-ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65014, Одеська обл., м. Одеса, Базарна, 6, 093-972-74-93, засновник: Драпайло Юліан Зіновійович, Сіюшов Денис Юрійович, свідоцтво: КВ 357-219Р; 
 366. № 3088, дата реєстрації: 2014-05-30, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІААП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, Постишева, 127, 062-340-20-35, засновник: Клименко Давид Олександрович, Ярим-Агаєв Андрій Олександрович, свідоцтво: КВ 355-217Р; 
 367. № 3128, дата реєстрації: 2014-07-23, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕПОРТАЖ ІНФОРМАЦІЯ КОНСАЛТИНГ АНАЛІТИКА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18034, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Ярослава Галана, буд. 19/1, кв. 37, +380472-56-28-03, м. Київ, Черкаська обл., Київська обл., Мамалига Володимир Володимирович, Ганич Оксана Василівна, свідоцтво: КВ 380-242Р; 
 368. № 3129, дата реєстрації: 2016-02-05, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛГБТ ПОРТАЛ УКРАЇНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 54/56, тел. (044) 289-39-88, факс (044) 289-39-08, засновник: ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОЧКА ОПОРИ», свідоцтво: КВ 450-312Р; 
 369. № 3130, дата реєстрації: 2014-07-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт С», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Леніна, 158, 0961989245, засновник: Волков Ілля Олександрович, Філіпов Євген Васильович, свідоцтво: КВ 367-229Р; 
 370. № 3148, дата реєстрації: 2014-07-07, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВОТУДЕЙ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04070, м. Київ, Іллінська, 8, поверх 3, 044-332-20-31, засновник: Бежевець Олексій Олександрович, Дугінова Наталія Володимирівна, свідоцтво: КВ 360-222Р; 
 371. № 3168, дата реєстрації: 2014-07-14, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «А4-УА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 80383, Львівська обл., Жовківський р., с. Малехів, вул. Галицька, 1Е, 0322424880, засновник: Іванчук Роман Семенович, Загорський Мирослав Сергійович, свідоцтво: КВ 361-223Р; 
 372. № 3169, дата реєстрації: 2014-07-14, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 3, 093 083 00 84, засновник: Гришин Іван Євгенійович, Гришина Катерина Павлівна, свідоцтво: КВ 359-221Р; 
 373. № 3170, дата реєстрації: 2014-08-04, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «СВОЄ РАДІО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03142, м. Київ, вул. Семашко, 13, оф. 206, 044 230 85 36, засновник: Сігорських Сергій Володимирович, Глейзер Валерій Олександрович, свідоцтво: КВ 369-231Р; 
 374. № 3171, дата реєстрації: 2014-08-12, назва агентства: ТОВ «Южноукраинский медиа холдинг», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Комсомольська, 20, 066-549-05-36, Херсонська обл., м. Херсон, Трубаєв Ігор Володимирович, свідоцтво: КВ 365-227Р; 
 375. № 3172, дата реєстрації: 2014-07-14, назва агентства: товариство з обмеженою відповідальністю «Єдина служба правової допомоги», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 14, кв. 188, 545-85-32, засновник: Осмоловський Денис Юлійович, Турчіна Юлія Андріївна, Слободян Анатолій Васильович, Осмоловська Світлана Леонідівна, свідоцтво: КВ 358-220Р; 
 376. № 3188, дата реєстрації: 2014-08-04, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВЕКТОР НЬЮЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, 3-й поверх, +38 (044) 22328023 та + 38 (063) 24202827, засновник: Ямпольський Володимир Якович, Сак Олексій Олександрович, Козлов Сергій Федорович, свідоцтво: КВ 363-225Р; 
 377. № 3189, дата реєстрації: 2014-08-04, назва агентства: «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ТА СПОЖИВАЦЬКОГО КОНТРОЛЮ «ЧЕК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02090, м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 16/3, кв. 86, +38(067) 323-79-70, засновник: Руденко Олег Васильович, Канєвський Ігор Миколайович, Канєвський Олексій Ігорович, свідоцтво: КВ 364-226Р; 
 378. № 3208, дата реєстрації: 2014-08-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ-МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 1/3, (093) 258-95-03, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», свідоцтво: КВ 371-233Р; 
 379. № 3209, дата реєстрації: 2014-09-08, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «КИЇВ24», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 100, +38 (050) 469-09-59, засновник: Овсій Дмитро Юрійович, Шаблатович Сергій Андрійович, свідоцтво: КВ 379-241Р; 
 380. № 3210, дата реєстрації: 2014-08-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04208, м. Київ, просп. Василя Порика, буд. 7-Б, оф. 116, (097) 500 50 05, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНТ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», свідоцтво: КВ 366-228Р; 
 381. № 3211, дата реєстрації: 2014-08-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЕЛЕКТОРАТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 7, (066) 3000439, засновник: Воробйова Катерина Валеріївна, Воробйова Марія Валеріївна, свідоцтво: КВ 375-237Р; 
 382. № 3212, дата реєстрації: 2014-08-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «АЙ ДІ ПІКЧЕРЗ ЮКРЕЙН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21-Б, приміщення 34, (066) 6060922, засновник: Майліс Михайло Геннадійович, свідоцтво: КВ 370-232Р; 
 383. № 3248, дата реєстрації: 2014-09-10, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВСІ НОВИНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 10030, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мануїльського, 89, кв. 16, (0412) 37-70-48, Житомирська обл., Привіденцева Оксана Валеріївна, Грузінцев Євген Вікторович, свідоцтво: КВ 368-230Р; 
 384. № 3249, дата реєстрації: 2014-11-07, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне Агенство «Корупція Інфо», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79020, Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола, 57, 098-501-01-70, засновник: Разумовська Ірина Олександрівна, свідоцтво: КВ 376-238Р; 
 385. № 3250, дата реєстрації: 2014-10-29, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНФОРЕЗІСТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02095, м. Київ, Княжий Затон, 2/30, тел., засновник: Чукіна Юлія Вікторівна, свідоцтво: КВ 374-236Р; 
 386. № 3269, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОБІНЗОН ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Пушкінська, 45, 057-700-49-00, засновник: Єлагіна Олена Герольдівна, свідоцтво:  ; 
 387. № 3289, дата реєстрації: 2014-10-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейська медіа група», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, Бориса Грінченка, 4, оф. 3, 095-281-99-71, засновник: Філіпчук Василь Олександрович, свідоцтво: КВ 372-234Р; 
 388. № 3329, дата реєстрації: 2014-10-29, назва агентства: Інформаційне агентство «Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙДАБЛВІ-ЕЙДЖЕНСІ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01014, м. Київ, Звіринецька, 47, 068-946-95-47, засновник: Дуленко Олександр Олександрович, Левченко Ілля Олексійович, свідоцтво: КВ 373-235Р; 
 389. № 3331, дата реєстрації: 2015-01-14, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОС КАРПАТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вул. І. Франка/Комунальна, б/н, офіс 1, +380959169020, +380506119156, засновник: Бушко Валерія Іванівна, Кіш василь Васильович, свідоцтво: КВ 403-265Р; 
 390. № 3349, дата реєстрації: 2014-11-07, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІАМАЙДАН.ЧЕРКАЩИНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18007, Черкаська обл., м. Черкаси, Дашкевича, корпус 19, офіс № 67, +3804722565855, +380949846855, +380672475750, засновник: Черкаська обласна громадська організація «Черкаський прес-клуб», свідоцтво: КВ 378-240Р; 
 391. № 3369, дата реєстрації: 2014-11-07, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЙМЕР ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова, буд. 8, кв. 19, +380503344140, засновник: Новиченко Олексій Олегович, Новиченко Тетяна Василівна, Вакалов Олександр Васильович, свідоцтво: КВ 377-239Р; 
 392. № 3429, дата реєстрації: , назва агентства: ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО «ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ УКРАЇНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: , , засновник: Громадська організація «ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО «ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ УКРАЇНА», свідоцтво:  ; 
 393. № 3449, дата реєстрації: 2015-02-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рухомий склад», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61024, Харківська обл., м. Харків, Пушкінська, 79, оф. 7, 057-719-27-14, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр інформації транспорту України», Бондаренко Ольга Дмитрівна, свідоцтво: КВ 391-253Р; 
 394. № 3450, дата реєстрації: 2015-11-02, назва агентства: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОПОМОГИ «ЄДИНА КРАЇНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03057, м. Київ, вул. Софії Перовської, буд. 10-Б, +380504737800, засновник: Ворона Дмитро Миколайович, свідоцтво: КВ 428-290Р; 
 395. № 3451, дата реєстрації: 2014-12-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Робінзон і Ко», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61002, Харківська обл., м. Харків, Пушкінська, 45, 057-700-49-00, засновник: Мураєва Валерія Олегівна, свідоцтво: КВ 386-248Р; 
 396. № 3469, дата реєстрації: 2014-12-30, назва агентства: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «ФОРМАТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01901, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 1, +38 (050) 067 13 77, засновник: Гаджаман Андрій Миколайович, Шамрай В»ячеслав Вікторович, свідоцтво: КВ 381-243Р; 
 397. № 3489, дата реєстрації: 2015-01-05, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПУШКІНСЬКА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пестеля, буд. 95Б, 094-954-77-74, засновник: Бурба Деніс Зігмасович, свідоцтво: КВ 382-244Р; 
 398. № 3490, дата реєстрації: 2015-01-23, назва агентства: Громадська Організація «Всеукраїнське об»єднання «Коло.Медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 42, кв. 60, +380950966029, засновник: Бондар Микола Миколайович, Молочко Оксана Миколаївна, Федосенко Олег Юрійович, Іванова Олена Олександрівна, свідоцтво: КВ 387-249Р; 
 399. № 3509, дата реєстрації: 2015-01-31, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ТУТ.ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 55601, Миколаївська обл., Новобузький р., м. Новий Буг, Червоноармійська, 87, 063-599-82-92, засновник: Черемис Юрій Анатолійович, свідоцтво: КВ 385-247Р; 
 400. № 3510, дата реєстрації: 2015-01-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Х1», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61023, Харківська обл., м. Харків, Сумська, 73, офіс 31, 044-353-63-53, засновник: Родзинський Анатолій Анатолійович, свідоцтво: КВ 383-245Р; 
 401. № 3511, дата реєстрації: 2015-02-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр інформації транспорту України», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61024, Харківська обл., м. Харків, Пушкінська, 79, оф. 2, 057-719-27-14, засновник: Мотовілова Клавдія Олександрівна, свідоцтво: КВ 390-252Р; 
 402. № 3529, дата реєстрації: 2015-06-09, назва агентства: Громадська організація «Народний нагляд», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03049, м. Київ, Тополева, 6, 093-0939390, засновник: Рябко Євгеній Юрійович, Музика Максим Іванович, свідоцтво: КВ 408-269Р; 
 403. № 3530, дата реєстрації: 2015-01-31, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «АР ТІ АЙ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04071, м. Київ, Олегівська, 34, 223-62-45, 050-340-33-58, засновник: Денисенко Володимир Миколайович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Інтеррадіо», свідоцтво: КВ 384-246Р; 
 404. № 3531, дата реєстрації: 2015-02-17, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ей бі сі ньюз», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04070, м. Київ, Григорія Сковороди, 21/16, 593-31-32, засновник: Малафеєв Андрій Сергійович, Товариство з обмеженою відповідальністю «МА ГРУП», свідоцтво: КВ 393-255Р; 
 405. № 3532, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ЛАБОРАТОРІЯ ПОЛІТИЧНОГО УСПІХУ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, буд. 29, кв. 16, , засновник: Герман Микола Володимирович, свідоцтво:  ; 
 406. № 3549, дата реєстрації: 2015-03-25, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НОВИЙ ДЕНЬ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 29/15, офіс 312, +380965902714. E-mail: newday.pl@gmail.com, Полтавська обл., Харківська обл., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІМПУЛЬС», свідоцтво: КВ 398-260Р; 
 407. № 3569, дата реєстрації: 2015-03-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ОБ»ЄКТИВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04214, м. Київ, Героїв Дніпра, 62, кв. 68, 093-332-45-45, засновник: Онищенко Олександр Валентинович, свідоцтво: КВ 401-263Р; 
 408. № 3570, дата реєстрації: 2015-02-20, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА ІНФО РЕСУРС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4/7, офіс 11, 066 122 28 26, засновник: Плохой Ігор Іванович, Плоха Інна Валентинівна, свідоцтво: КВ 389-251Р; 
 409. № 3590, дата реєстрації: 2015-02-23, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «17 КАНАЛ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, оф. 43, 050-957-30-33, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», свідоцтво: КВ 388-250Р; 
 410. № 3609, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПУШКІНСЬКА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65089, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 59к, кв. 153, 094-954-77-74, засновник: Матлай Владислав Іванович, свідоцтво:  ; 
 411. № 3610, дата реєстрації: 2015-02-27, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Інформаційне агентство «Аналітична служба новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02160, м. Київ, прт. Возз»єднання, буд. 15, офіс 212, +38 (096) 514 46 63, засновник: Поліщук Роман Ігорович, свідоцтво: КВ 394-256Р; 
 412. № 3611, дата реєстрації: 2015-03-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЙСНЬЮЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02222, м. Київ, пр-т Маяковськогго, 40, кв. 46, +3 8 (063) 148 27 37, засновник: Голубцов Костянтин Євгенович, Остапенко Едуард Григорович, свідоцтво: КВ 396-258Р; 
 413. № 3630, дата реєстрації: 2015-03-03, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 16, офіс 9, (067)3112211, засновник: Капустюк Анатолій Анатолійович, Кінзерський Олександр Володимирович, свідоцтво: КВ 395-257Р; 
 414. № 3631, дата реєстрації: 2015-02-17, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ МЕДІА НЕЗАЛЕЖНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО», ТОВ «ЕМНІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03048, м. Київ, вул. Пулюя, буд. 1, кв. 8, 093 698 76 63, засновник: Новиченко Микола Миколайович, свідоцтво: КВ 392-254Р; 
 415. № 3649, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа-Система», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50036, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12, (056) 404-54-54, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа-Система», свідоцтво: КВ 415-277Р; 
 416. № 3669, дата реєстрації: 2015-03-16, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Діловий Стрий», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Колесси, 39а, 063-63-63-911, засновник: Берчак Ростислав Романович, свідоцтво: КВ 399-261Р; 
 417. № 3689, дата реєстрації: 2015-03-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТАННІ ПОДІЇ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02217, м. Київ, вул. Закревського, 27/2, кв. 429, 067-325-08-90, 044-209-81-08, засновник: Колесник Анатолій Олександрович, свідоцтво: КВ 397-259Р; 
 418. № 3690, дата реєстрації: , назва агентства: Громадська організація «Успішні люди», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02121, м. Київ, вул. Вербицького, 22/1, кв. 332, (097) 935-05-05, засновник: Хуртак Артем Євгенович, Роніс Олексій Михайлович, свідоцтво:  ; 
 419. № 3710, дата реєстрації: 2015-03-26, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ГРУШЕВСЬКОГО, 5», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03035, м. Київ, митрополита Василя Липківського, 45, 066-754-41-29, засновник: Павлова Наталія Миколаївна, Шерепа Альона Василівна, свідоцтво: КВ 400-262Р; 
 420. № 3729, дата реєстрації: 2015-06-09, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Єдність-Інформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, 044-221-84-26, засновник: Влащенко Сергій Сергійович, Царенко Дмитро Олександрович, Палаєва Каріна Олександрівна, Куляєв Максим Валерійович, Березенко Віктор Вікторович, свідоцтво: КВ 406-268Р; 
 421. № 3749, дата реєстрації: 2015-04-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція інформації та аналітики» Гал-Інфо», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, Гуцульська, 9-А, 067-954-59-42, засновник: Фурта Ігор Володимирович, свідоцтво: КВ 404-266Р; 
 422. № 3769, дата реєстрації: 2015-06-09, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІНФОРМ БЮРО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Отакара Яроша, 9-А, оф. 2, 057-755-25-16, засновник: Кусов Олексій Валерійович, Журавель Віталій Вікторович, свідоцтво: КВ 409-271Р; 
 423. № 3789, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіокомпанія «Українсько-польське радіо «Співдружність», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 48, офіс 215-216, (056) 789-09-09, засновник: Гивель Олена Сергіївна, свідоцтво: КВ 417-279Р; 
 424. № 3809, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА РЕСУРСИ МЕНЕДЖМЕНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, Кіквідзе, 12, 044 459-46-10, засновник: Костюк Ірина Анатоліївна, Гренлі Ентерпрайзес Лімітед, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фільм Ю Ей», свідоцтво: КВ 414-276Р; 
 425. № 3829, дата реєстрації: 2015-06-09, назва агентства: Інформаційне агентство «ЮА1МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01015, м. Київ, Цитадельна, 7, 063-505-15-43, засновник: Настоящий Вадим Володимирович, свідоцтво: КВ 410-272Р; 
 426. № 3830, дата реєстрації: 2015-06-09, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Спілка православних журналістів», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04215, м. Київ, проспект Свободи, 26-в, 050-422-75-98, засновник: Благодійна організація «Благодійний фонд «Фавор», свідоцтво: КВ 405-267Р; 
 427. № 3849, дата реєстрації: 2015-11-02, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Громадська розслідувально-інформаційна мережа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 22, к. 1, 0984491719, засновник: Кожан Володимир Дмитрович, свідоцтво: КВ 439-301Р; 
 428. № 3869, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДІ РАДІО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, провулок Музейний, 2, офіс 1, а/с 479, (0563) 20-01-90, засновник: Станько Едуард Михайлович, Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ПРОСТІР», свідоцтво: КВ 418-280Р; 
 429. № 3870, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна радіостудія «Самара», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, Леніна, 103, (0563) 20-94-65, засновник: Яненко Ілля Володимирович, свідоцтво: КВ 419-281Р; 
 430. № 3871, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: Товаристо з обмеженою відповідальністю «Інформаційцне агентство «Кривбас Он-Лайн», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50038, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Кірова, 3, кв. 91, (056) 401-83-90, засновник: Гивель Ярослав Орестович, Цвітникова Олена Віталіївна, свідоцтво: КВ 420-282Р; 
 431. № 3889, дата реєстрації: 2015-08-18, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ІНШЕ.ТВ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 23/2, 0638974525, 0631367602, засновник: Майстренко Володимир Якович, Тихончук Оксана Михайлівна, свідоцтво: КВ 423-285Р; 
 432. № 3909, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: Громадська організація «Медіа центр «Власно», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, Ватутіна, 19, (0432) 69-49-81, засновник: Маліновська Ольга Олегівна, Воловодюк Володимир Володимирович, свідоцтво: КВ 411-273Р; 
 433. № 3929, дата реєстрації: 2015-06-25, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЧЕТВЕРТА ВЛАДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03087, м. Київ, вул. Пітерська, буд. 5А, +380504720946, +380633350367, засновник: Казанський Денис Вікторович, Іванець Катерина Сергіївна, свідоцтво: КВ 408-270Р; 
 434. № 3949, дата реєстрації: 2015-08-04, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДСКЕЙП ЮЕЙ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02002, м. Київ, вул. Чебябінська, буд. 5-Б, кв. 56, 050 384 43 20, засновник: Цілик Олексій Михайлович, Донцов Станіслав Олександрович, свідоцтво: КВ 420-282Р; 
 435. № 3969, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТСТАЙЛ МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, буд. 71, прим. 3, (056) 401-41-41, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Криворізький р., Єнін Віталій Анатолійович, свідоцтво: КВ 416-278Р; 
 436. № 3989, дата реєстрації: 2015-10-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «7 Газет», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 54038, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Біла, 61, кв. 24, (093) 3929692, (093) 3969072, засновник: Ольшевська Юлія Ігорівна, свідоцтво: КВ 431-293Р; 
 437. № 4029, дата реєстрації: , назва агентства: Інформаційне агентство «ПресПоінт», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: , , засновник: Булгаков Антон Олексій, свідоцтво:  ; 
 438. № 4049, дата реєстрації: 2015-08-18, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «24», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 61/11, к. 50, 044 201 11 20, засновник: Бірюкова Марія Миколаївна, свідоцтво: КВ 424-286Р; 
 439. № 4050, дата реєстрації: 2015-08-18, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА ПОТІК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02660, м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1, 044 5014575, засновник: Садоха Денис Валерійович, свідоцтво: КВ 413-275Р; 
 440. № 4069, дата реєстрації: 2015-07-27, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СЕК»ЮРІТІ ПРЕС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69065, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Щаслива, буд. 5-А, (050) 421-83-61, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШТАЗІ ГМБХ», свідоцтво: КВ 412-274Р; 
 441. № 4070, дата реєстрації: 2015-09-08, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перше туристичне інформаційне агентство «Інвідеотур», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01024, м. Київ, Пилипа Орлика, 9, кв. 23, 066-764-56-60, засновник: Хохлов Геннадій Володимирович, свідоцтво: КВ 422-284Р; 
 442. № 4089, дата реєстрації: 2015-10-13, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ФІНАНСОВИЙ КЛУБ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 1, офіс. 150, (050)7257372, (050) 8189135, засновник: Чорний Руслан Володимирович, Васильцова Ольга Василівна, свідоцтво: КВ 426-288Р; 
 443. № 4109, дата реєстрації: 2015-11-02, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, 6 поверх, (044) 496-54-54, засновник: Рябець Михайло Михайлович, свідоцтво: КВ 435-297Р; 
 444. № 4129, дата реєстрації: 2015-08-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне Агенство «Корупція Інфо», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79020, Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола, 101, кв. 159, 098-501-01-70, засновник: Разумовська Ірина Олександрівна, свідоцтво: КВ 421-283ПР; 
 445. № 4130, дата реєстрації: 2015-11-11, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІСТІ-ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69095, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Леніна, буд. 152, +380676121441, +380504540480, засновник: Бескурський Олексій Валерійович, Галкіна Христина Віталіївна, свідоцтво: КВ 433-295Р; 
 446. № 4131, дата реєстрації: 2015-10-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Скептик», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201/203, (068) 528-05-83, засновник: Федорович Ганна Вікторівна, свідоцтво: КВ 430-292Р; 
 447. № 4149, дата реєстрації: 2015-09-17, назва агентства: Громадська організація «Організований захист громадян»«, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. гоголя, 323, офіс № 1, +380472 31-43-28, +38063 073 05 91, засновник: Хмельницький Ігор Олексійович, Козлов Михайло Володимирович, свідоцтво: КВ 425-287Р; 
 448. № 4169, дата реєстрації: 2015-10-13, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 16, офіс 9, (067)3112211, засновник: Капустюк Анатолій Анатолійович, свідоцтво: КВ 427-289ПР; 
 449. № 4170, дата реєстрації: 2015-11-24, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРІУС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03061, м. Київ, вул. Одеська, буд. 14, (044) 4010151, засновник: Ніколенко Ігор Богданович, свідоцтво: КВ 434-296Р; 
 450. № 4189, дата реєстрації: , назва агентства: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КИЇВСЬКІ ОБРІЇ-НОВИНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: , (066)7029343, засновник: Курочкіна Антоніна Тимофіївна, свідоцтво:  ; 
 451. № 4209, дата реєстрації: 2015-11-24, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ УКРАЇНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04213, м. Київ, вул. Прирічна буд. 29, кв. 138, socportal.info@gmail.com, тел. +30964487028, засновник: Гриневич Мар’я Сергіївна, Ткаліч Олена Олегівна, Чайковський Мирослав Васильович, Остафійчук Ярослав Михайлович, свідоцтво: КВ 438-300Р; 
 452. № 4229, дата реєстрації: 2015-11-24, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СТРІМЕРІВ УКРАЇНИ «СТРІМ.НЬЮЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 33/37, офіс 305, (093) 716 56 71, засновник: Ковальчук Артем Вікторович, Кашпур Олексій Олександрович, свідоцтво: КВ 432-294Р; 
 453. № 4249, дата реєстрації: 2015-10-13, назва агентства: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІСТО ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03134, м. Київ, вул. Булгакова, буд. 15, кв. 88, 068 790 79 49, засновник: Козленко володимир Миколайович, свідоцтво: КВ 429-291Р; 
 454. № 4269, дата реєстрації: 2015-11-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СТОП КОРУПЦІЇ ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 118, офіс 93, 093 341 49 66, засновник: Хмельницький Богдан Станіславович, Бочкала Роман Олександрович, Лилик Тарас Ярославович, свідоцтво: КВ 445-307Р; 
 455. № 4270, дата реєстрації: 2015-11-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТИКОР ЗАПОРІЖЖЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69001, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 46, 067 611 83 80, засновник: Марченко Дмитро Олександрович, свідоцтво: КВ 428-290Р; 
 456. № 4289, дата реєстрації: 2015-11-02, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вчасно», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, 85300, 0506806007, засновник: Ємець Сергій Вікторович, Федоров Володимир Вікторович, свідоцтво: КВ 437-299Р; 
 457. № 4309, дата реєстрації: 2015-12-31, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІНЕТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Гоголя, 15, 056 734-26-06, засновник: Шишкін Сергій Олександрович, свідоцтво: КВ 442-304Р; 
 458. № 4329, дата реєстрації: 2015-12-21, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО СВІЖИХ НОВИН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01032, м. Київ, Петлюри, 5, офіс 6А, 044 592-24-65, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільвер-Медіа», свідоцтво: КВ 440-302Р; 
 459. № 4349, дата реєстрації: 2015-12-31, назва агентства: «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УНН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 6, офіс 5, (044) 581-77-07, засновник: Лозан Уляна Іванівна, свідоцтво: КВ 448-310ПР; 
 460. № 4369, дата реєстрації: 2015-12-31, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01014, м. Київ, вул. Катерини білокур, буд. 1, офіс 3, 068 963 35 59, засновник: Качура Олександр Анатолійович, Жила Анатолій Анатолійович, свідоцтво: КВ 441-303Р; 
 461. № 4389, дата реєстрації: 2015-12-21, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА МОНД», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04201, м. Київ, Дехтяренка, 33, кв. 404, 093 745 60 70, засновник: Гриб Євгеній Анатолійович, Кібаш Тетяна Семенівна, свідоцтво: КВ 443-305Р; 
 462. № 4409, дата реєстрації: 2015-12-21, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНЛАЙН ЮЕЙ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, Рибальська, 22, 044-209-04-81, засновник: Мосійчук Василь Володимирович, Васюта-Беркут Юлія Олександрівна, Мосійчук Олександр Володимирович, свідоцтво: КВ 444-306Р; 
 463. № 4410, дата реєстрації: 2015-12-31, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ОБХ ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, Предславинська, 43/2, 067 656 66 64, засновник: Комаров Дмитро Вікторович, Хмельницький Богдан Станіславович, Полинкова Наталія Миколаївна, Крутчак Василь Васильовия, свідоцтво: КВ 446-308Р; 
 464. № 4411, дата реєстрації: 2016-02-01, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАСМАК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4Б, 050 352 11 22, засновник: Солнцева Ганна Володимирівна, свідоцтво: КВ 453-315Р; 
 465. № 4412, дата реєстрації: 2016-02-05, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВИЧЕРПНО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, Шевченка, 266, оф. 405, 097 460 64 35, засновник: Чубіна Анастасія Сергіївна, свідоцтво: КВ 452-314Р; 
 466. № 4429, дата реєстрації: 2016-02-01, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 НЬЮС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 20, оф. 4, 068 610 79 90, засновник: Швець Валерій Олександрович, свідоцтво: КВ 449-311Р; 
 467. № 4449, дата реєстрації: 2015-12-21, назва агентства: Заклад професійної спілки «Правозахисники країни Демократичне інформаційне агентство країни», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 96, 097 708 33 40, засновник: Первинна професійна спілка «Правозахисники країни», свідоцтво: КВ 447-309Р; 
 468. № 4469, дата реєстрації: 2016-02-05, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮЗ МЕЙК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева, 57/3, 096 456 80 80, засновник: Коцур Олег Олександрович, свідоцтво: КВ 451-313Р; 
 469. № 4470, дата реєстрації: 2016-02-16, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІНФОРМ-ЮА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 25, офіс 27, +38 067 409 409 6, засновник: Гапонов Олександр Олександрович, Гусак Віктор Вікторович, свідоцтво: КВ 456-318Р; 
 470. № 4489, дата реєстрації: 2016-02-23, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУЧАСНЕ ЄВРЕЙСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02099, м. Київ, вул. Тростянецька, 53, кв. 130, 093 394 56 15, 063 357 18 19, засновник: Береза Олена Володимирівна, Луговський Андрій Васильович, Фетісова Анна Володимирівна, свідоцтво: КВ 457-319Р; 
 471. № 4509, дата реєстрації: 2016-02-23, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УЛЮБЛЕНЕ МІСТО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Кірова, буд. 24, офіс 310, +380509023102, засновник: Бриков Євген Олександрович, Гапонов Віталій Олегович, Шкреба Віталій Володимирович, свідоцтво: КВ 458-320Р; 
 472. № 4510, дата реєстрації: 2016-01-18, назва агентства: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 67560, Одеська обл., Комінтернівський р., с. Іллічівка, Шкільна, 3, +380 48 750 29 96, засновник: Міндак Вадим Вікторович, свідоцтво: КВ 454-316Р; 
 473. № 4511, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма РК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Димитрова, 71, прим. 3, 056 401-41-41, засновник: Составов Олександр Євгенович, Фролова Валентина Іванівна, Лимаренко Вікторія Валеріївна, свідоцтво:  ; 
 474. № 4529, дата реєстрації: 2016-03-12, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КЛУБ «НАЦІЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02098, м. Київ, п-кт Тичини, 4, кв. 23, 067 220 25 23, засновник: Кухарук Роман Васильович, свідоцтво: КВ 460-322Р; 
 475. № 4549, дата реєстрації: 2016-02-01, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Текслінк», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01004, м. Київ, Велика Васильківська, 9/2, оф. 69, 500-77-72, засновник: Гетманцева Олена Дмитрівна, Макарчук Роман Васильович, Крайняк Юрій Олегович, свідоцтво: КВ 455-317Р; 
 476. № 4569, дата реєстрації: 2016-03-25, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ КРЕАТИВУ «ЦИМЕС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, Червоноармійська, 139, офіс 315/3, 099 233-91-63, засновник: Кривуля Сергій Геннадійович, Тиран Ірина Антонівна, свідоцтво: КВ 461-323Р; 
 477. № 4589, дата реєстрації: 2016-04-15, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «17 КАНАЛ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03189, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81А, кабінет 422, +380509573033, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», свідоцтво: КВ 463-325ПР; 
 478. № 4609, дата реєстрації: 2016-03-25, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НОВИН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 26, офіс 114, 097 340 16 57, засновник: Витак Ольга Йосипівна, свідоцтво: КВ 459-321Р; 
 479. № 4629, дата реєстрації: 2016-03-25, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕРОЇ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 139, офіс 337, 0631183633, засновник: Шуляк Марія Сергіївна, свідоцтво: КВ 464-326Р; 
 480. № 4630, дата реєстрації: 2016-05-16, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТО НЬЮЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Петра Колнишевського, 64, кв. 25, 096 422-77-22, засновник: Білицький Олександр Вікторовиі, свідоцтво: КВ 466-328Р; 
 481. № 4631, дата реєстрації: 2016-04-07, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТИВІСТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5, офіс 10, +380678321022, засновник: Орлов Сергій Сергійович, свідоцтво: КВ 462-324Р; 
 482. № 4649, дата реєстрації: 2016-09-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «АйТіВі», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, Грибоєдова, 2, офіс 14, 050651-23-88, засновник: Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння», свідоцтво: КВ 489-351Р; 
 483. № 4669, дата реєстрації: 2016-04-27, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «КОНКУРЕНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі, буд. 49 А, 068 48 207 50; 095 342 78 55, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІСЕТ», свідоцтво: КВ 465-327Р; 
 484. № 4670, дата реєстрації: 2016-04-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ТЕРЕН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 46020, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Вербицького, 10, кв. 154, 068 036 62 79, засновник: Криса Віталій Михайлович, свідоцтво: КВ 468-330Р; 
 485. № 4671, дата реєстрації: 2016-04-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «АРЕНА ПРЕС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5В, 0443840058, засновник: Тараканова Тетяна Вікторівна, Данілов Денис Олексійович, свідоцтво: КВ 467-329Р; 
 486. № 4689, дата реєстрації: 2016-05-16, назва агентства: Громадська організація «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО «РЕЙТИНГ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03115, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 121А, кв. 166, 066 09 81 290, засновник: Станчевський Олексій Михайлович, свідоцтво: КВ 470-335Р; 
 487. № 4709, дата реєстрації: 2016-06-29, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СНН ГРУП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 10, офіс 2, тел: +38(044)3830000; mail:snngroup777@gmail.com, засновник: Осадча Наталія Володимирівна, Сюткін Микола Миколайович, свідоцтво: КВ 473-338Р; 
 488. № 4729, дата реєстрації: 2016-05-27, назва агентства: Громадська організація «Політична відповідальність», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, Мельникова, 12, +380687768869, засновник: Мирошниченко Олег Григорович, Дорофеєв Дмитро Анатолійович, свідоцтво: КВ 469-334Р; 
 489. № 4749, дата реєстрації: 2016-05-31, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПІВДЕННА МЕДІАКОМПАНІЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Авангардна, 8, 0512 44-30-58, 22-43-87, засновник: Кормишкін Юрій Анатолійович, Данильченко Ростислав Володимирович, свідоцтво: КВ 530-392Р; 
 490. № 4769, дата реєстрації: 2016-06-24, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Таврійські вісті+», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, Ентузіастів, 1, 095 537 006 07, засновник: Васильєв Дмитро В»ячеславович, свідоцтво: КВ 487-349Р; 
 491. № 4770, дата реєстрації: 2016-06-07, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВЕЛИКИЙ КИЇВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, вул. Коцюбинського, буд. 1, оф. 111, (050) 433-86-13, засновник: Поштарюк Олександр Васильович, свідоцтво: КВ 471-336Р; 
 492. № 4771, дата реєстрації: 2016-07-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03035, м. Київ, вул. Л. Толстого, буд. 63, офіс 3/1, 0669437664, засновник: Сичов Вячеслав Олегович, Саєнко Павло Павлович, свідоцтво: КВ 482-344Р; 
 493. № 4789, дата реєстрації: 2016-06-16, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІНФОІНДУСТРІЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 6/1, кв. 43, 0445803119, засновник: Гордейчук Дмитро Валерійович, свідоцтво: КВ 472-337Р; 
 494. № 4809, дата реєстрації: 2016-06-24, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «99 НОВИН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 139, (050)422-20-55, м. Київ, Кульчицький Тимофій Володимирович, свідоцтво: КВ 474-339Р; 
 495. № 4810, дата реєстрації: 2016-06-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІП-ПЛАСТИКА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79025, Львівська обл., м. Львів, вул. Ботанічна, буд. 2, кв.1, 0685677283, 0445283054, засновник: Слоссер Дмитро Володимирович, свідоцтво: КВ 475-340Р; 
 496. № 4811, дата реєстрації: 2016-07-08, назва агентства: Приватне підприємство «Інформаційне агентство «Львівський портал», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79058, Львівська обл., м. Львів, Масарика, 6, кв. 43, 067 314-67-80, засновник: Овчаренко Тетяна Миколаївна, свідоцтво: КВ 506-368Р; 
 497. № 4829, дата реєстрації: 2016-07-08, назва агентства: Громадська організація «Азов-пресс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01030, м. Київ, Ярославів Вал, 11, офіс 24, 063 567 94 47, засновник: Кравченко Микола Сергійович, Комісар Євген Володимирович, свідоцтво: КВ 481-343Р; 
 498. № 4830, дата реєстрації: 2016-07-08, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Експертиза реформ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61145, Харківська обл., м. Харків, Клочківська, 111а, офіс 7-3, 057 701 01 57, засновник: Громадська організація «Експертиза реформ», свідоцтво: КВ 477-342Р; 
 499. № 4849, дата реєстрації: 2016-07-08, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «УКРПРЕСС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04118, м. Київ, Дегтярівська, 24А, 044 490 99 00, засновник: Гузік Олег Михайлович, свідоцтво: КВ 476-341Р; 
 500. № 4869, дата реєстрації: 2016-07-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ТРАФІК ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, буд. 10, 0443901775, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЛІ ТРАНС», свідоцтво: КВ 484-346Р; 
 501. № 4870, дата реєстрації: 2016-07-22, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ГОЛОДОМОРУ», вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 13 Б, кв. 64, (044)570-88-62, засновник: Гриневич Людмила Володимирівна, Гриневич Владислав Анатолійович, Єременко Валентина Сергіївна , свідоцтво: КВ 485-347Р; 
 502. № 4871, дата реєстрації: 2016-07-26, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Інформаційне агентство «РУТА НЬЮС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, оф. 1, телефон +380504782112, засновник: ТАШБАЄВ РУСТАМ НАБІЙОВИЧ, свідоцтво: КВ 483-345Р; 
 503. № 4889, дата реєстрації: 2016-08-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ КВІН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, Волгоградська, 20, кв. 12, 095 554-28-22, засновник: Церковникова Наталія Миколаївна, Шип Андрій Миколайович, свідоцтво: КВ 486-348Р; 
 504. № 4909, дата реєстрації: 2016-07-28, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕС-АГЕНТСТВО УКРАЇНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, вул. Івана Федорова, буд. 9, офіс 72, (093)0114262, засновник: Мендель Юлія Володимирівна, свідоцтво: КВ 490-352Р; 
 505. № 4910, дата реєстрації: 2016-09-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Новини по-Рівненськи», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 35400, Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, Оселя, 57, 0963036689, засновник: Чуб»юк Галина Іванівна, свідоцтво: КВ 494-356Р; 
 506. № 4929, дата реєстрації: 2016-09-12, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРБУХГАЛТЕРІЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 23, 044-338-24-03, засновник: Сулима Оксана Анатоліївна, Мартиненко Гліб Анатолійович, Анципарович Олександр Анатолійович, свідоцтво: КВ 496-358Р; 
 507. № 4930, дата реєстрації: 2016-08-29, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАС-МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 10, 067 502-7-75, засновник: Лямець Сергій Олександрович, Громницька Олена Анатоліївна, свідоцтво: КВ 488-350Р; 
 508. № 4949, дата реєстрації: 2016-09-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛАВПОСТ МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 84105, Донецька обл., м. Слов’янськ, Відродження, 12, +38063 130-75-75, засновник: Пономарьов Сергій Дмитрович, свідоцтво: КВ 504-366Р; 
 509. № 4969, дата реєстрації: 2016-09-12, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЖА ВІП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 21012, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 2, корпус 1, 068 125 30 81, засновник: Максименко Інна Борисівна, свідоцтво: КВ 492-354Р; 
 510. № 4989, дата реєстрації: 2016-09-23, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПЕТИЦІЯ УКРАЇНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд.28/2, прим.43, 0442537635, засновник: Очеретяна Олена Володимирівна , свідоцтво: КВ 493-355Р; 
 511. № 5009, дата реєстрації: 2016-09-23, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР-МЕДІА 2015», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, мікрорайон Южний, буд. 28, кв. 63, (099)778-69-78, засновник: Мацегора Дмитро Миколайович, свідоцтво: КВ 499-361Р; 
 512. № 5029, дата реєстрації: 2016-09-26, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ОЛІГАРХ МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 21/16, 093 911 55 75, 093 972 16 07, 093 471 00 41, засновник: Кузін Сергій Вікторович, Якимець Світлана Сергіївна, свідоцтво: КВ 491-353Р; 
 513. № 5049, дата реєстрації: 2016-09-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство корпоративних новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, вул. Первомайського, буд. 11, 0445003333, засновник: Омельяненко Андрій Миколайович, свідоцтво: КВ 502-364Р; 
 514. № 5069, дата реєстрації: 2016-10-04, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮА-ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02140, м. Київ, вул. Мишуги, буд. 12, кв. 231, 0955915817, засновник: Месненко Євген Валерійович, свідоцтво: КВ 495-357Р; 
 515. № 5089, дата реєстрації: 2016-10-10, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ - ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 102, тел. (093) 002 08 08, електронна адреса: unt@unt.ua, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ЮРИСТІВ», свідоцтво: КВ 497-359Р; 
 516. № 5109, дата реєстрації: 2016-10-04, назва агентства: Громадська організація «Прозорість», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 5а/1, кв. 19, 050-330-71-14, засновник: Артемчук Олексій Олегович, Стріховський Володимир Анатолійович , Горін Артур Володимирович  , свідоцтво: КВ 498-360Р; 
 517. № 5110, дата реєстрації: 2016-10-04, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «112-УКРАЇНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21Г, 0443855112, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІАДНА ТВ «, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», свідоцтво: КВ 503-365Р; 
 518. № 5129, дата реєстрації: 2016-11-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНДЗОНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, тел. +38050-311-04-63; тел./факс 044-284-07-86, 044-387-04-63, засновник: Деменков Олександр Валерійович, Євтушенко Артем Олегович, Закревський Сергій Анатолійович, свідоцтво: КВ 509-371Р; 
 519. № 5149, дата реєстрації: 2016-10-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «КВАДРО.НЬЮС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 033014, м. Київ, вул. Булгакова, буд. 16, кв. 10, 067-245-13-13, засновник: Трояк Тарас Володимирович, свідоцтво: КВ 500-362Р; 
 520. № 5169, дата реєстрації: 2016-10-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ШОУБІЗ.ЮА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, оф. 2/49, 068 442 21 13, засновник: Бойченко Сергій Михайлович, Клименко Павло Олександрович, свідоцтво: КВ 501-363Р; 
 521. № 5189, дата реєстрації: 2016-11-29, назва агентства: Громадська організація «НОВИНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, Словацького, 3а, офіс 3, 068 335 10 00, засновник: Михайлов Павло Юрійович, Шарманський Юрій Ярославович, Михайлов Михайло Юрійович, свідоцтво: КВ 524-386Р; 
 522. № 5209, дата реєстрації: 2016-12-16, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧИСТА КРАЇНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65037, Одеська обл., м. Одеса, пр. Свободи, 89, кв. 4, +380681865281, засновник: Варшавський Віталій Миколайович, Оніщенко Володимир Валентинович, свідоцтво: КВ 512-374Р; 
 523. № 5229, дата реєстрації: 2016-11-22, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЩОДЕННИК ЧЕРВОНОГРАД», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стефаника, буд. 4, кв. 5, 067 794 70 32, засновник: Риндик Віталій Богданович, свідоцтво: КВ 507-369Р; 
 524. № 5231, дата реєстрації: 2016-12-06, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НЕМЕЗІДА-ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31Б, офіс 26, +380675060077, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ ТА СТРАТЕГІЙ «УКРАЇНА ВСЕСВІТ», свідоцтво: КВ 513-375Р; 
 525. № 5249, дата реєстрації: 2016-11-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське агентство лісових новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 19, тел. 099-444-80-92, засновник: Кондратьєв Антон Сергійович, свідоцтво: КВ 505-367Р; 
 526. № 5250, дата реєстрації: 2016-12-01, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ОПЕН ЕДЖЕНСІ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, провулок Виноградний, 1/11, офіс 2, 099-115-22-96, засновник: Медінський Олександр Володимирович, свідоцтво: КВ 511-373Р; 
 527. № 5269, дата реєстрації: 2017-01-10, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВОЛИНЬ ПОСТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, Глушець, 49, 067-361-26-94, 0332-200-835, засновник: Сковорода Юрій Ігорович, свідоцтво: КВ 519-381Р; 
 528. № 5270, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕС-АГЕНТСТВО УКРАЇНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03150, м. Київ, вул. Івана Федорова, буд. 9, офіс 72, (093)0114262, засновник: Мендель Юлія Володимирівна, свідоцтво:  ; 
 529. № 5289, дата реєстрації: 2016-11-29, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКВИ.КОМ, @БУКВИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03148, м. Київ, вул. Володимира Покотила, буд. 7/2, 066-379-69-40, засновник: Рошук Катерина Сергіївна, Терентьєв Петро Олександрович, свідоцтво: КВ 508-370Р; 
 530. № 5290, дата реєстрації: 2016-11-29, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «РЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО НОВИН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, 067-975-57-30, 093-027-43-13, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективне агентство «Сокіл», свідоцтво: КВ 529-391Р; 
 531. № 5309, дата реєстрації: 2016-12-01, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Зачем», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65014, Одеська обл., м. Одеса, Пушкінська, 32, 067 558 28 71, засновник: Мельник Олена Іванівна, свідоцтво: КВ 510-372Р; 
 532. № 5329, дата реєстрації: 2016-12-14, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСА-РЕПОРТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільска, 7, оф. 341, 096-675-13-47, 093-297-05-98, засновник: Чупровська Надія Володимирівна, Тютюкін Вадим Юрійович, свідоцтво: КВ 522-384Р; 
 533. № 5330, дата реєстрації: 2016-12-14, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮА ПРОТЕКШН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03680, м. Київ, вул. Желябова, 8/4, каб. 916, 044-371-65-25, 067-506-66-76, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ ОХОРОНА», Пачевський Віталій Валерійович, Мартиненко Ольга Леонідівна, свідоцтво: КВ 515-377Р; 
 534. № 5349, дата реєстрації: 2016-12-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство «Українське право», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Вороного, 3, 032-275-42-33, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ», свідоцтво: КВ 516-378Р; 
 535. № 5369, дата реєстрації: 2016-12-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВТС консалтинг», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01033, м. Київ, Паньківська, 5, 490-71-97, засновник: Мінін Олександр Адимович, Шемяткін Олександр Олександрович, Олексіюк Максим Володимирович, свідоцтво: КВ 514-376Р; 
 536. № 5409, дата реєстрації: 2017-02-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Питання та відповіді», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, Панаса Мирного, 7, офіс 5, 063-051-05-46, засновник: Бойко Володимир Юрійович, Сербін Ірина Іванівна, свідоцтво: КВ 526-388Р; 
 537. № 5429, дата реєстрації: 2017-01-10, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ликбез. Наше наследие», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03035, м. Київ, Сурікова, 3, 050 426 40 40, засновник: Ігнатов Олег Ігорович, свідоцтво: КВ 518-380Р; 
 538. № 5430, дата реєстрації: 2017-01-10, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Шорт.Медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, Чигоріна, 49, приміщення 82, офіс 6, 097-902-83-84, засновник: Володіна Дар»я Артемівна, Грицький Сергій Володимирович, свідоцтво: КВ 517-379Р; 
 539. № 5431, дата реєстрації: 2017-02-15, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДІАЦЕНТР «ПОЛІССЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 34100, Рівненська обл., Дубровицький р., м. Дубровиця, вул. Тараса Шевченка, буд. 30Б, кв. 2, +38(097)3128595, засновник: Салюта Валерій Володимирович, свідоцтво: КВ 528-390Р; 
 540. № 5449, дата реєстрації: 2017-02-20, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційна агенція «Журналіст», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01601, м. Київ, Велика Житомирська, 20, оф. 706, +38097-822-05-50, засновник: Сировацький Валерій Іванович, Флекман Катерина Олегівна, свідоцтво: КВ 534-396Р; 
 541. № 5469, дата реєстрації: 2017-02-15, назва агентства: Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання кредиторів банків», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 3, кв. 19, gruppa@email.ua (044) 2532305, 2532335, засновник: Громадська організація «Мрія життя», Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Рітейл», свідоцтво: КВ 527-389Р; 
 542. № 5470, дата реєстрації: 2017-02-15, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «АГРОНЬЮЗ.ОРГ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19, 068-112-56-54, засновник: БУЛДОВИЧ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ВОЛОШИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ, свідоцтво: КВ 525-378Р; 
 543. № 5471, дата реєстрації: 2017-02-15, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «КИЙ-ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 10, оф.1, ліве крило, 099-272-82-78, засновник: Свитка Богдан Олексійович, Козак Андрій Юрійович, свідоцтво: КВ 521-383Р; 
 544. № 5472, дата реєстрації: 2017-02-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Правдиві новини Буковини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, Ясська, 13, 096 182 90 22, засновник: Хомнюк Антон Петрович, свідоцтво: КВ 523-385Р; 
 545. № 5489, дата реєстрації: 2017-01-13, назва агентства: Громадська організація «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04074, м. Київ, Коноплянська, 16Б, офіс 101/2, 063 567 94 47, засновник: Кравченко Микола Сергійович, Комісар Євген Володимирович, свідоцтво: КВ 320-382ПР; 
 546. № 5490, дата реєстрації: 2017-02-28, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «ДОМІК НЕТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 6Б, корус 3, офіс 1, 537-77-77, засновник: Котенко Віталій Юрійович, свідоцтво: КВ 536-398Р; 
 547. № 5509, дата реєстрації: 2017-03-24, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Наблюдатель», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65023, Одеська обл., м. Одеса, Садова, 3, +380 (94) 863-01-85; +380 )63) 321-88-88, засновник: Лазар Сергій Іванович, Калошен Валентин Васильович, свідоцтво: КВ 532-394Р; 
 548. № 5510, дата реєстрації: 2017-03-24, назва агентства: Громадська організація ‘‘ЗАХІДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ’’, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Технічна, буд. 1, офіс 402, 067-71-24-825, засновник: КМІТЬ ЮРІЙ ЮЛІАНОВИЧ, КЛОНЦАК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, ДУДЯК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, БОБЕР АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, БУДИНКЕВИЧ ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ, МУХАНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, КОБРИН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, ЛЕВОНОВИЙ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ, свідоцтво: КВ 537-399Р; 
 549. № 5569, дата реєстрації: 2017-05-04, назва агентства: «Громадська організація «Громадське телебачення Донбасу», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 14/24, 067-644-32-90, засновник: ГОРБАТЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СИЗОВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ПЕРСІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, свідоцтво: КВ 548-410Р; 
 550. № 5609, дата реєстрації: 2017-03-24, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЕРОВОКЗАЛ» , вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08302, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 39, кв. 85, +380675001325, e-пошта: mail@aerovokzal.net, засновник: Лесів Ігор Зіновійович, свідоцтво: КВ 535-397Р; 
 551. № 5629, дата реєстрації: 2017-04-24, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Агентство соціально-політичних ініціатив», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01015, м. Київ, Оейпцизька, 5, офіс 1/20, 093-771-96-53, засновник: Давиденко Олена Дмитрівна, Ткач Руслан Олександрович, свідоцтво: КВ 538-400Р; 
 552. № 5649, дата реєстрації: 2017-03-15, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «МГА ГРУПП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5, 044 592-60-43, засновник: Макаревич Лариса Григорівна, свідоцтво: КВ 533-395Р; 
 553. № 5689, дата реєстрації: 2017-03-24, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «КНК Медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, Стрітенська,10, 583-50-58, засновник: Трет’яченко Катерина Денисівна, свідоцтво: КВ 531-393Р; 
 554. № 5709, дата реєстрації: 2017-04-12, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД СПОРТ ГРУП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03124, м. Київ, б-р Вацлава Гавела, буд. 6 ЛІТ. «З», +380635080381, засновник: Сердюк Ігор Олександрович, Федоров Микола Олегович, свідоцтво: КВ 539-401Р; 
 555. № 5729, дата реєстрації: 2017-05-30, назва агентства: Громадська організація «ЧАРІВНЕ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Паркова, буд. 6, кв. 27, +380988858579, засновник: Гляйх Ігор Вікторович, Курсик Олександр Васильович, свідоцтво: КВ 555-417Р; 
 556. № 5749, дата реєстрації: 2017-05-30, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Розвідка», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03056, м. Київ, Польова, 24Д, 097 816-14-26, засновник: Павловський Андрій Іванович, свідоцтво: КВ 561-423Р; 
 557. № 5769, дата реєстрації: 2017-04-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕР ЕМ СІ ГРУПП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 16/13, літ. А, +380977557775, засновник: Корж Ігор Миколайович, Ястребов В’ячеслав Борисович, свідоцтво: КВ 540-402Р; 
 558. № 5789, дата реєстрації: 2017-09-15, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02090, м. Київ, вул. Двінська, 1, 044-296-20-29, засновник: Сігал Олексій Леонідович, Стенюк Віталій Іванович, Ситник Ірина Миколаївна, Нільга Констянтин Георгійович, Кулєшов Анатолій Анатолійович, Гайдар Сергій Анатолійович, свідоцтво: КВ 577-439Р; 
 559. № 5809, дата реєстрації: 2017-05-30, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Є-Інфо», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, 3, 097-388-02-04, засновник: Литвин Юлія Дмитрівна, свідоцтво: КВ 542-404Р; 
 560. № 5849, дата реєстрації: 2017-05-30, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАКОМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Воскресенська, 14, офіс 107, + 3 8 096 732 41 01, засновник: Скрипник Сергій Анатолійович, свідоцтво: КВ 543-405Р; 
 561. № 5850, дата реєстрації: 2017-05-30, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЛИСТОПАД», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, 063-417-10-82, засновник: КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТРУДОВА СОЛІДАРНІСТЬ», свідоцтво: КВ 541-403Р; 
 562. № 5869, дата реєстрації: 2017-05-30, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРОМАДСЬКЕ ІНТЕРНЕТ ВИДАННЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65088, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, 55/2, корпус 4, + 38093-245-13-33, засновник: Земляченко Юлія Олександрівна, свідоцтво: КВ 546-408Р; 
 563. № 5889, дата реєстрації: 2017-06-14, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65007, Одеська обл., м. Одеса, вул. Велика арнаутська, буд. 85, +380487378714, Миколаївська обл., Одеська обл., Паньковець Леонід Валентинович, свідоцтво: КВ 545-407Р; 
 564. № 5909, дата реєстрації: 2017-06-14, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРОНТНЬЮС ІНТЕРНЕЙШНЛ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01004, м. Київ, Басейна, 5Б, 067 333 84 33, засновник: Кравчук Денис Анатолійович, Кірія Рауль, свідоцтво: КВ 544-406Р; 
 565. № 5910, дата реєстрації: 2017-06-14, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУСПІЛЬНЕ ОКО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 17, к. 140, 0443840058, засновник: ДАНІЛОВ ОЛЕКСІЙ МЯЧЕСЛАВОВИЧ, ДАНІЛОВ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЗЮЗЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, свідоцтво: КВ 547-409Р; 
 566. № 5929, дата реєстрації: 2017-07-03, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Я АРХІТЕКТОР», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01135, м. Київ, вул. Павла Пестеля, буд. 9, 067-727-72-69, засновник: МАРТИНОВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯРЧЄ», свідоцтво: КВ 549-411Р; 
 567. № 5949, дата реєстрації: 2017-06-29, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ГОЛОС НАРОДУ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04123, м. Київ, Червонопільська, 23/17, приміщення 1, +380953728287; +380502051837, засновник: Гриньов Антон Михайлович, Філімоненко Всеволод Костянтинович, Липовецький Олексій Анатолійович, свідоцтво: КВ 552-414Р; 
 568. № 5969, дата реєстрації: 2017-07-03, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕАТИВ СТУДІО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01402, м. Київ, пров. Новопечерський, 5, 044 592 60 34, засновник: Чорновол Альона Сергіївна, свідоцтво: КВ 556-418Р; 
 569. № 5970, дата реєстрації: 2017-07-03, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПЕРШИЙ КОЗАЦЬКИЙ КАНАЛ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літера «б», 099-531-22-10, засновник: ЗАДНІПРЕНКО РОМАН ПЕТРОВИЧ, СТУПНИЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ АНТОНОВИЧ, свідоцтво: КВ 557-419Р; 
 570. № 5971, дата реєстрації: 2017-07-03, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЛЮДИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03164, м. Київ, вул. Юнацька, буд. 9, 066-103-26-26, засновник: Рудяк Сергій Іванович, свідоцтво: КВ 550-412Р; 
 571. № 5989, дата реєстрації: 2017-07-12, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН НЬЮЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 4А, офіс 2, 068-796-84-55, засновник: Москалу Віолета Михайлівна, БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН», свідоцтво: КВ 553-415Р; 
 572. № 6009, дата реєстрації: 2017-07-10, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДРИ-НЬЮЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03170, м. Київ, просп.Перемоги, буд. 9, оф. 29, 050-371-92-11, засновник: ГАМАШ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, ТОМОВА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, свідоцтво: КВ 551-413Р; 
 573. № 6010, дата реєстрації: 2017-07-10, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИНИ СВІТУ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закравського, 93-А, приміщення 243, 044-362-54-65, засновник: Глухов Андрій Володимирович, Мартощук Василь Сергійович, Кривовяз Олексій Валентинович, Єлісєєв Юрій Олександрович, свідоцтво: КВ 558-420ПР; 
 574. № 6011, дата реєстрації: 2017-11-23, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «МЕДІА ПРОДАКШН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 71503, Запорізька обл., м. Енергодар, Центральна, 16, приміщення 129Г, 066 471 14 000, Запорізька обл., Бейнер Петро Сергійович, свідоцтво: КВ 580-442Р; 
 575. № 6049, дата реєстрації: 2017-08-02, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІНФОРМ-ЮА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 2/37, офіс 77, +38 067 102 11 11, засновник: Гапонов Олександр Олександрович, Гапонова Надія Олександрівна, свідоцтво: КВ 564-426ПР; 
 576. № 6069, дата реєстрації: 2017-09-15, назва агентства: Громадська організація «Альянс української єдності», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, Січових Стрільців, 77, офіс 705, 044 223 01 20, засновник: Лашкіна Тетяна Василівна, Цвілий Олег Володимирович, свідоцтво: КВ 566-428Р; 
 577. № 6089, дата реєстрації: 2017-08-07, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЗНАЙ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, оф. 705, (093)4377513, засновник: Федченко Антон Сергійович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА СТІНА», свідоцтво: КВ 570-432Р; 
 578. № 6090, дата реєстрації: 2017-08-07, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сайт соціальних новин «Перший», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, буд. 8, 0332280404, засновник: Разумовський В’ячеслав Володимирович, свідоцтво: КВ 606-468Р; 
 579. № 6109, дата реєстрації: 2017-09-15, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЗРАДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, б-р Марії Приймаченко, буд. 1/27, офіс 509, +38(063) 242 28 27, e-mail: sirograf@gmail.com, засновник: Козлов Сергій Федорович, свідоцтво: КВ 563-425Р; 
 580. № 6129, дата реєстрації: 2017-05-30, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Спілка православних журналістів», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 12, кім. 215, 044-331-51-37, засновник: Сабадаш Юрій Віталійович, Яблучанський Максим Ашотович, Діхтярук Наталія Миколаївна, свідоцтво: КВ 554-416ПР; 
 581. № 6149, дата реєстрації: 2017-08-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИКРИВАЧ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 9, оф. 32, +380631945943, засновник: Стеценко Олексій Віталійович, свідоцтво: КВ 560-422Р; 
 582. № 6169, дата реєстрації: 2017-09-15, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО ГРАД», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 4/1, оф. 19А, 0687973725, засновник: Давидов Девід Сергійович, свідоцтво: КВ 562-424Р; 
 583. № 6189, дата реєстрації: 2017-09-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Регіонньюз», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект 40-річчя Перемоги, буд. 11, кв. 68,, тел. +380678805618, засновник: Пенькова Мирослава Степанівна, Очерет Віталій Валерійович, Шевченко Катерина Сергіївна, Щербина Оксана Сергіївна, Коваленко Антон Олександрович, свідоцтво: КВ 579-441Р; 
 584. № 6209, дата реєстрації: 2017-08-02, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ГРУШЕВСЬКОГО, 5», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03035, м. Київ, митрополита Василя Липківського, 45, 066-754-41-29, засновник: Павлова Наталія Миколаївна, Столярова Олена Михайлівна, свідоцтво: КВ 559-421ПР; 
 585. № 6249, дата реєстрації: 2017-10-06, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО»ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79058, Львівська обл., м. Львів, Масарика, 6, кв. 43, (067) 314-67-80, (097) 67-11-223; e-mail: info@portal.lviv.ua, засновник: Овчаренко Тетяна Миколаївна, Лобан Юрій Михайлович, свідоцтво: КВ 593-455Р; 
 586. № 6250, дата реєстрації: 2017-09-26, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Стоп Нелегал ТВ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02222, м. Київ, вул. Бальзака, буд. 58, кв. 117, 0967742305, 0730020304, електронна адреса: info@stopnelegal.net, засновник: Шинкаренко Денис Валерійович, свідоцтво: КВ 565-427Р; 
 587. № 6251, дата реєстрації: 2017-10-06, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО  «ТВ ТАЙМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61037, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, 247, 050-647-84-61, засновник: Бурлаков Сергій Юрійович, свідоцтво: КВ 574-436Р; 
 588. № 6269, дата реєстрації: 2017-10-06, назва агентства: Благодійна організація «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ЖИТИ ЧЕСНО», вид агентства: державне інформаційне агентство України, адреса: 02099, м. Київ, вул. Російська, буд. 31, 067-755-03-55, засновник: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЖИТИ ЧЕСНО», свідоцтво: КВ 575-437Р; 
 589. № 6270, дата реєстрації: 2017-10-06, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «КИЙ-ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 10, оф.1, ліве крило, 099-272-82-78, засновник: Козак Андрій Юрійович, Свитка Богдан Олексійович, свідоцтво: КВ 567-429ПР; 
 590. № 6271, дата реєстрації: 2017-10-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адвокатський союз», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03035, м. Київ, Солом»янська, 2, оф. 504, 067 232 28 04, засновник: Клименко Едуард Наумович, свідоцтво: КВ 571-433Р; 
 591. № 6272, дата реєстрації: 2017-10-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агенство «МСГК ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02225, м. Київ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, будинок 3 В, квартира 85, 0634773533, 0978771860, засновник: ЯНЦЕН ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ, свідоцтво: КВ 569-431Р; 
 592. № 6273, дата реєстрації: 2017-10-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУН ЮА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Подільська, буд. 2, тел.: 0432 50 20 20, засновник: Циганок Денис Володимирович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РММ», Міма Андрій Володимирович, Скляровський Станіслав Євгенович, свідоцтво: КВ 573-435Р; 
 593. № 6274, дата реєстрації: 2017-10-06, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 22132, Вінницька обл., Козятинський р., с. Пляхова, вул. Радянська, буд. 2, тел.: 0432 50 20 20, засновник: Боярчуков Сергій Анатолійович, свідоцтво: КВ 572-434Р; 
 594. № 6289, дата реєстрації: 2017-10-11, назва агентства: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гімназійна, буд. 41, телефон (068)691 21 28, засновник: Кот Сергій Іванович, Яценко Світлана Миколаївна, свідоцтво: КВ 568-430Р; 
 595. № 6291, дата реєстрації: 2017-10-11, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Студія І», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 10д, +38(063)3188554, засновник: Санін Леонтій Ігорович, Кречківський Руслан Володимирович, свідоцтво: КВ 576-438Р; 
 596. № 6292, дата реєстрації: 2017-12-11, назва агентства: Громадська організація «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79014, Львівська обл., м. Львів, вул. Мучна, 32, (032) 225-63-11, засновник: Мендусь Євгеній Ярославович, Оленчин Ростислав Богданович, свідоцтво: КВ 584-446Р; 
 597. № 6309, дата реєстрації: 2017-11-13, назва агентства: Громадська організація «Вінницька обласна громадська організація «Агенція журналістських розслідувань», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Олександра Соловйова, 3, кв. 41, (068) 110-63-23, Вінницька обл., Хмельницька обл., Фляжнікова Інга Іванівна, Гуфельд Катерина Олегівна, Фляжніков Артем Сергійович, свідоцтво: КВ 595-457Р; 
 598. № 6329, дата реєстрації: 2017-11-13, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРОК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18, оф. 1/14, +38050-960-32-22, e-mail: zav_gold@ukr.net, засновник: Мануйло Сергій Миколайович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМКОРД ІНФОРМЕЙШНС СЕРВІСІЗ», ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я», свідоцтво: КВ 578-440Р; 
 599. № 6349, дата реєстрації: 2017-12-11, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агенство «ХАРКІВ ПОСТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61001, Харківська обл., м. Харків, Молочна, 38, офіс 519А, 095-882-97-19, засновник: Луцив Вадим Ігорович, свідоцтво: КВ 582-444Р; 
 600. № 6350, дата реєстрації: 2017-12-11, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ – УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 102, +380930020808, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНА ІНФОРМ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ - ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ», свідоцтво: КВ 586-448Р; 
 601. № 6351, дата реєстрації: 2017-12-11, назва агентства: «ІНФОРМ-ГРУП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02068, м. Київ, Ревуцького, 6, (044) 221-79-51, засновник: Шепетько Роман Іванович, свідоцтво: КВ 581-443Р; 
 602. № 6389, дата реєстрації: 2017-12-28, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «РУПОР ПРИАЗОВ’Я», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, буд. 11, 0960551914, засновник: Оверчук Ілля Віталійович, Муравський Ілля Михайлович, свідоцтво: КВ 596-458Р; 
 603. № 6410, дата реєстрації: 2017-12-28, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО « РЕПУТАЦІЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61037, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, 122, (067) 30 97 044, Харківська обл., м. Харків, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛЕРЕЯ ПОСЛУГ», свідоцтво: КВ 591-453Р; 
 604. № 6411, дата реєстрації: , назва агентства: «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ М. ДУБНО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 35601, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шашкевич, 25А, 0502895997, 0932895997, Волинська обл., Тернопільська обл., Рівненська обл., Львівська обл., ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАЗЛ ПЛЮС», свідоцтво:  ; 
 605. № 6412, дата реєстрації: 2017-12-27, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНА ІНФОРМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 102, +380930020808, засновник: Чорний Вадим Володимирович, свідоцтво: КВ 587-449Р; 
 606. № 6413, дата реєстрації: 2017-12-27, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Петро і Мазепа Медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 7Б, кв. 97, 0674472161, засновник: Підтуркін Дмитро Геннадійович, свідоцтво: КВ 583-445Р; 
 607. № 6429, дата реєстрації: 2018-02-08, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт-КР», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Соборності, 32, офіс 33, 096-555-12-95, засновник: Громадська організація «Об»єднання відповідальних громадян», Шабловським Володимир Вікторович, Сова Світлана Миколаївна, Милобог Юрій Валерійович, Козаченко Олександр Володимирович, Благодійний фонд «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу», свідоцтво: КВ 601-463Р; 
 608. № 6449, дата реєстрації: 2017-12-27, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІГАС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03035, м. Київ, Митрополита Василя Липківського, 45, оф. 814, 067 915 79 93, засновник: Провотар Костянтин Вячеславович, свідоцтво: КВ 588-450Р; 
 609. № 6469, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою вдповідальністю «Зе Ворлд Ньюз», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01135, м. Київ, Золотоустівська, 50, кв. 31, 050 47 51 788, засновник: Шевченко Олександр Миколайович, свідоцтво:  ; 
 610. № 6470, дата реєстрації: 2017-12-28, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «КИЇВСЬКА РАТЬ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, тел. 0950781386, засновник: Романченко Стефан Корнійович, Тарасов Микола Євгенович, свідоцтво: КВ 592-454Р; 
 611. № 6489, дата реєстрації: 2018-01-11, назва агентства: Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне бюро», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 010601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, оф. 430, 044-362-05-82, 097-039-35-79, засновник: СТАВРАТІ ВІКТОР ДМИТРОВИЧ, СИМОНЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА, РОМАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Павлюк Василь Васильович, Папач Петро Павлович, МОШКОВСЬКА ЛЮДМИЛА АРКАДІЇВНА, ВЛАДИКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, свідоцтво: КВ 594-456Р; 
 612. № 6509, дата реєстрації: 2017-12-26, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТ-ІВЕНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62, 044 501 32 44, засновник: Дерев»янко Олена Георгіївна, Лагода Тетяна Володимирівна, свідоцтво: КВ 589-451Р; 
 613. № 6529, дата реєстрації: 2018-02-08, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВКЛАДНИКІВ БАНКІВ УКРАЇНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04210, м. Київ, площа Оболонська, буд. 1, кв. 206, +380936956588, +380970403840, засновник: Дорошенко Олег Борисович, Ошлянський Олег Михайлович, Гаврилова Ірина Анатоліївна, свідоцтво: КВ 599-461Р; 
 614. № 6549, дата реєстрації: 2018-02-08, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЖИЗНЬ.ИНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 11, +380937822775, +380630446773, засновник: Ткачук Ганна Олегівна, свідоцтво: КВ 613-475Р; 
 615. № 6550, дата реєстрації: 2018-02-08, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦЙНЕ АГЕНТСТВО «РУБРИКА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 172Б, офіс 209, + 38 050 705 13 23, засновник: Руденко Анастасія Федорівна, свідоцтво: КВ 597-459Р; 
 616. № 6569, дата реєстрації: 2018-02-08, назва агентства: Громадська організація «Бюро міжнародних розслідувань», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Білогородка, Шкільна, 75, 098 151 3551, засновник: Зубарчук Андрій Валентинович, Тищенко Дмитро Валерійович, свідоцтво: КВ 598-460Р; 
 617. № 6589, дата реєстрації: 2018-02-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Крапка», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, +380664284535, засновник: Климчук Олександр Миколайович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адвокатська компанія «Климчук та партнери», свідоцтво: КВ 602-464Р; 
 618. № 6609, дата реєстрації: 2018-02-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУП», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, Рівненська, 85, кв. 37, 066 462 24 10, засновник: Куява Олександр Ігорович, Закарія Олександр Тарекович, свідоцтво: КВ 605-467Р; 
 619. № 6629, дата реєстрації: 2018-02-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СВІДОК ІНФО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 54046, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Архітектора Старова, 2/6, корпус 4, кв. 71, 066 503 97 03, засновник: Прокопенко Андрій Володимирович, Семеріков Денис Олександрович, свідоцтво: КВ 600-462Р; 
 620. № 6649, дата реєстрації: 2018-03-22, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТІТЕК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 042012, м. Київ, вул. Кондратюка, буд. 2, кв. 213, +380677646660, засновник: Копиленко Вячеслав Леонідович, свідоцтво: КВ 604-466Р; 
 621. № 6669, дата реєстрації: 2018-04-04, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО ТАЙМ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 4/1, оф. 19А, 068 797 37 25, засновник: Давидов Девід Сергійович, свідоцтво: КВ 612-474ПР; 
 622. № 6709, дата реєстрації: 2018-04-04, назва агентства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЄУРАБОТА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04080, м. Київ, вул. Юрківська, 34-а, оф. 2, 067-547-48-17, засновник: Бурлака Сергій Олександрович, свідоцтво: КВ 608-470Р; 
 623. № 6749, дата реєстрації: 2018-04-11, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ БЮРО НОВИН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, В’ячеслава Чорновола, 46, 050-457-02-22, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Народне слово», Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Україна -центр», Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднана редакція видань обласної газети «Кіровоградська правда», свідоцтво: КВ 611-473Р; 
 624. № 6769, дата реєстрації: 2018-04-19, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕЕНТСТВО «ПАРЛАМЕНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 18/7, 0674085219, засновник: Нестеренко Максим Владиславович, свідоцтво: КВ 607-469Р; 
 625. № 6789, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВЧАСНО ТА ДОКЛАДНО», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02068, м. Київ, вул Олени Пчілки, буд. 8, кв. 1, 380631022211, засновник: Дробот Вадим Вадимович, свідоцтво: КВ 619-481Р; 
 626. № 6790, дата реєстрації: 2018-06-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ХРОНІКИ, ТОВ ІА ХРОНІКИ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61001, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, 143, кв. 3, 0675856338, засновник: Єрмаков Сергій Євгенович, Ходжаніязов Олександр Генадійович, Лукашов Андрій Сергійович, свідоцтво: КВ 622-484Р; 
 627. № 6791, дата реєстрації: 2018-03-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04050, м. Київ, Січових Стрільців, 77, 098 639 87 87, засновник: Клименко Андрій Олексійович, Матковська Юлія Вікторівна, свідоцтво: КВ 603-465ПР; 
 628. № 6792, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Медіатор», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 46020, Тернопільська обл., м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 33, 097-935-02-41, засновник: Березюк Надія Ярославівна, Русаков Сергій Олександрович, свідоцтво:  ; 
 629. № 6809, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: Громадська організація «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, площа Яворського, буд. 1, +380973722255, засновник: Ковтун Віталій Маркович, Тканко Данило Дмитрович, Кравчук Олег Орестович, Гірний Іван Ігорович, свідоцтво: КВ 626-488Р; 
 630. № 6829, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «БІАТЛОН», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, вул. Академіка, Філатова, 10-А, оф. 2/54, 380684422113, засновник: Клименко Павло Олександрович, Бойченко Сергій Михайлович, свідоцтво: КВ 616-478Р; 
 631. № 6830, дата реєстрації: 2018-04-04, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська інформаційна агенція «НОВА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61024, Харківська обл., м. Харків, вул. Пушкінська, 61, оф. 3, 0974163814, засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сприяння соціальної реабілітації учасників АТО», Якименко Владислав Миколайович, Громадська спілка «Національне об,єднання ветеранів АТО», свідоцтво: КВ 605-477Р; 
 632. № 6849, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИПТО НОВИНИ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01054, м. Київ, вул Ярославів Вал, буд. 13/2, нежиле приміщення Літера Б, +380934256577, засновник: Цибко Павло Павлович, свідоцтво: КВ 418-480Р; 
 633. № 6869, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08720, Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вул. Юності, буд.11, кв. 7, 80672387927, засновник: Заєць Павло Миколайович, Котлінська Вікторія Сергіївна, свідоцтво: КВ 614-476Р; 
 634. № 6889, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «ДИТИНА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, офіс 5, +380445364864, засновник: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ», МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА», МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЗУСТРІЧ МРІЇ», свідоцтво: КВ 417-479Р; 
 635. № 6909, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: Громадська організація «МП 7», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, Тверський тупик, 6/8, кв. 209, +380442212012, засновник: Яковлев Анатолій Володимирович, Яковенко Тамара Яківна, свідоцтво: КВ 620-482Р; 
 636. № 6929, дата реєстрації: 2018-04-19, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кийагросервіс», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02215, м. Київ, вул. Старосільська, 2, 098-3-2-44-60, засновник: Пріщенко Олег Григорович, свідоцтво: КВ 609-471ПР; 
 637. № 6949, дата реєстрації: 2018-04-04, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ОЛІГАРХ МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 21/16, 093 911 55 75, 093 972 16 07, 093 471 00 41, засновник: Якимець Світлана Сергіївна, свідоцтво: КВ 610-472ПР; 
 638. № 6969, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАС-МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 10, 044-253-44-75, засновник: Філіпчук Василь Олександрович, Шереметьєва Світлана Сергіївна, свідоцтво:  ; 
 639. № 6989, дата реєстрації: 2018-06-08, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «КНК МЕДІА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 04053, м. Київ, Стрітенська,10, 044-583-50-58, засновник: Мазурик Сергій Володимирович, свідоцтво: КВ 621-483ПР; 
 640. № 7009, дата реєстрації: 2018-05-24, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Дронаріум Медіа», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01024, м. Київ, Академіка Богомольця, 7/14, кв. 143, 050 852 13 56, засновник: Следюк Дмитро Володимирович, Бєляєв Руслан Валентинович, свідоцтво: КВ 615-477Р; 
 641. № 7029, дата реєстрації: 2018-06-22, назва агентства: Громадська організація «Спеціальна інформаційна агенція», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 18/7, 067 777 98 71, засновник: Баканьов Вадим Сергійович, Баканьова Анастасія Григорівна, свідоцтво: КВ 624-484Р; 
 642. № 7030, дата реєстрації: 2018-07-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Офіс новин», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 03187, м. Київ, Академіка Заболотного, 48А, офіс 203, 201 11 22, засновник: Яворський Анатолій Іванович, свідоцтво: КВ 630-492Р; 
 643. № 7049, дата реєстрації: 2018-06-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ВБС», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 79/4, офіс 2, +38063 848 55 06, засновник: Селянський Дмитро Володимирович, Селянський Олексій Володимирович, свідоцтво: КВ 625-487Р; 
 644. № 7069, дата реєстрації: 2018-06-22, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУДОВИЙ РЕПОРТЕР», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27, офіс 409, 0685461042, засновник: Півень Дмитро Миколайович, Черній Іванна Володимирівна, свідоцтво: КВ 623-485Р; 
 645. № 7089, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Наблюдатель», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 65023, Одеська обл., м. Одеса, Садова, 3, +38-063-321-88-88, 098-470-67-90, засновник: Хрущ Владислв Олегович, свідоцтво:  ; 
 646. № 7090, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ, вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 80300, Львівська обл., Жовківський р., м. Жовква, вул. Яворницького, буд. 4, кв. 12, 380675830858, засновник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ», свідоцтво:  ; 
 647. № 7091, дата реєстрації: 2018-07-13, назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «НОВА ВЛАДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02098, м. Київ, Дніпровська Набережна, 7, кв. 59, 098 655-04-41, засновник: Руденко Олег Васильович, Дубенський Дмитро Геннадійович, Канєвський Ігор Миколайович, свідоцтво: КВ 627-489Р; 
 648. № 7109, дата реєстрації: 2018-08-08, назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДНИЙ АРГУМЕНТ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. В. Чорновола, буд. 89-В, кв. 4, 0671001315, засновник: Ісаєв Володимир Володимирович, свідоцтво: КВ 629-491Р; 
 649. № 7129, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТАЙМНЬЮЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Джерельна, буд. 6, кв. 60, 380-63-229-99-66, засновник: Абдуллаєв Таваккул Мірзага Огли, свідоцтво:  ; 
 650. № 7149, дата реєстрації: 2018-08-03, назва агентства: Громадська організація «Антикорупційна правозахисна рада», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Михайла Грушевського, 43, 056 785 17 61, засновник: Снісар Олександр Миколайович, Снісар Ірина Яківна, свідоцтво: КВ 628-490Р; 
 651. № 7169, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «ФОРБІЗ», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 02217, м. Київ, вул. Закревського, буд. 31, кв. 8, +380967931011, засновник: Князєв Володимир Володимирович, свідоцтво:  ; 
 652. № 7189, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перші новини», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08602, Київська обл., м. Васильків, Гетьмана Сагайдачного, 10, 068-83-20-207, 093-83-20-207, засновник: Марченко Олексій Вікторович, свідоцтво:  ; 
 653. № 7209, дата реєстрації: , назва агентства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕФЕКТИВНА ГРОМАДА», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 08720, Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вул. Соснова, д. 4, кв. 108, 38068-692-87-35, засновник: Давиденко Максим Вячеславович, Іваницький Ігор Анатолійович , свідоцтво:  ; 
 654. № 7229, дата реєстрації: , назва агентства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НА УРОК», вид агентства: недержавне інформаційне агентство України, адреса: 61072, Харківська обл., м. Харків, просп. Науки, буд. 56, +380662846637, засновник: Перепелиця Дмитро Олександрович, свідоцтво:  ; 
 655. № 7230, дата реєстрації: , назва агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Естет-Портал», вид агентства: , адреса: 01135, м. Київ, Шолуденка, 2, офіс 114, 067 536 71 55, засновник: Стоянова Олена Вікторівна, Ляшко Олена Валеріївна, Стоянова Ірина Кирилівна, свідоцтво:  ;