воскресенье, 11 марта 2012 г.

Щодо «Комісії з журналістської етики»

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про об'єднання громадян» від 16.06.1992 № 2460-XII громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

В складі Всеукраїнської громадської організації «Комісія з журналістської етики», яка зареєстрована Міністерством юстиції України 05.03.2003 (свідоцтво № 1895, код ЄДРПОУ: 26409287), діє Комісія з журналістської етики.

До повноважень Комісія належить: розгляд конфліктних ситуацій етичного характеру як за зверненням журналіста, так і за зверненням інших фізичних та юридичних осіб, зацікавлених у етичній оцінці професійної діяльності конкретного журналіста, головного редактора, засновника або власника ЗМІ або державного органу, що має компетенцію у галузі масової інформації.

Комісія виносить рішення спираючись на норми законодавства України, статтю 19 Декларації прав людини, статтю 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ст. 34 Конституції України тощо; застосовуючи до конкретних ситуацій згаданий вище «Етичний кодекс українського журналіста».

Етичний кодекс українського журналіста – це документ, який прийнятий засновниками Комісії.

На офіційному сайті Комісії (http://www.cje.org.ua) в розділі «Рішення» розміщенні рішення Комісії з яких випливає, що за зверненнями громадян та організацій Комісія проводить перевірку публікацій та програм ЗМІ на відповідність вимогам «Етичного кодексу українського журналіста».

Наприклад, Комісія розглянула заяву А.Слюсарчука щодо публікацій про нього у тижневику «2000» (№ 22(560) 3-9 червня 2011року, Роман БАРАШЕВ) та у «Робітничій газеті» (№104 від 11 червня 2011 року, Володимир БОГУН) і прийняла рішення про оголошення журналістам Р.Барашеву та В.Богуну громадського осуду за порушення ст.ст. 9 та 10 «Етичного кодексу українського журналіста» (http://www.cje.org.ua/decisions/96). Натомість, ні заявник, який відомий як «Доктор Пі», ні журналісти не є членами ВГО «Комісія з журналістської етики» та не є підписантами Етичного кодексу українського журналіста.

Відповідно до п.п. 2.2 статуту ВГО «Комісія з журналістської етики» до завдань Комісії з журналістської етики віднесено, в тому числі встановлення порушень професійної етики у журналістській діяльності та винесення рішень з цих питань.

З урахуванням ст. 3 Закону України «Про об'єднання громадян», такі рішення Комісія може приймати лише стосовно членів ВГО «Комісія з журналістської етики», тобто щодо осіб, які дали згоду керуватися нормами «Етичного кодексу українського журналіста».

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про об'єднання громадян» для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об'єднання громадян користуються правом:
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
 • проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Натомість, Комісія порушує ст. 3 Закону України «Про об'єднання громадян» і займається діяльністю несумісною з призначенням громадської організації. Дії Комісії щодо перевірки на дотримання норм «Етичного кодексу українського журналіста» не членів ВГО «Комісія з журналістської етики» виходять за межі повноважень громадської організації, які визначені в ст. 20 Закону України «Про об'єднання громадян». 

В Україні не існує жодного закону, який би наділяв ВГО «Комісія з журналістської етики» повноваженнями здійснювати перевірку  публікацій та програм ЗМІ на відповідність нормам «Етичного кодексу українського журналіста» та ухвалювати рішення у таких формах:
 1. Дружнє попередження – найм’якша форма рішення. Застосовується у випадках, коли Комісія розцінила порушення норм журналістської етики журналістом або органом ЗМІ, які стали об’єктом слухань Комісії, як ненавмисну помилку. Дружнє попередження не є обов’язковим для публікації, воно надсилається журналісту, керівнику ЗМІ та особі, яка звернулася із заявою.
 2. Заява Комісії – застосовується у випадках, коли дії журналіста чи ЗМІ розцінюються Комісією як такі, що порушили норми журналістської етики, порушили право громадськості на отримання правдивої інформації або загрожують іміджу українських ЗМІ. Заява Комісії надсилається журналістам, керівникам ЗМІ, які стали об’єктом слухань Комісії; особі, яка звернулася із заявою; керівним органам організацій – колективних членів Комісії; розповсюджується серед журналістів, які підписали Етичний кодекс. ЗМІ оприлюднюють або не оприлюднюють Заяву на власний розсуд.
 3. Заява у формі публічного осуду. Застосовується у випадках, коли дії журналістів або ЗМІ розцінюються Комісією як свідоме порушення норм журналістської етики і є абсолютно несумісними з поняттями професійної журналістики. Заява Комісії про публічний осуд розповсюджується якнайширше всіма доступними Комісії засобами. Комісія та Секретаріат докладають зусиль для того, щоб Заява про публічний осуд була оприлюднена якомога більшою кількістю ЗМІ.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про об'єднання громадян» об'єднання громадян створюються і діють на основі законності.

Частиною 1 статті 31 Закону України «Про об'єднання громадян» передбачено, що з метою припинення незаконної діяльності об'єднання громадян за поданням легалізуючого органу або прокурора суд може тимчасово заборонити окремі види діяльності або тимчасово заборонити діяльність об'єднання громадян на строк до трьох місяців.

Враховуючи, що основним видом діяльності ВГО «Комісія з журналістської етики» є розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру, які виникають в журналістському середовищі та між цим середовищем та громадськістю у зв’язку з виконанням журналістами свого професійного обов’язку та ухвалення по ним рішень, у зацікавлених осіб є всі законні підстави звернутися до Державної реєстраційної служби України (орган реєстрації ВГО) або до прокуратури Печерського району міста Києва (за місцем реєстрації ВГО) з вимогою про тимчасову заборону діяльності ВГО «Комісія з журналістської етики» на три місяці.


P.S. По суті, Комісія з журналістської етики наділила себе повноваженнями третейського суду, при цьому в Законі України «Про третейські суди» чітко визначений порядок реєстрації та діяльності таких органів. 

----


«Круглий стіл» з питань захисту права українських журналістів на свободу слова, який відбувся 22 березня 2012 р. (відео)

Учасники: Роман Барашев, журналіст газети "2000"; Клим Братківський, адвокат; Любов Дорофеєва, журналіст газети "Юридичний вісник України"; Наталя Сидорова, журналіст газети "Вечірні вісті"; Дмитро Федоренко, головний редактор сайту RT.KORR; Денис Ципін, юрист; Володимир Шаров, головний редактор газети "Юридичний вісник України"; Юрій Шеляженко, головний редактор газети "Правдошукач", секретар КОЛО. 

Йшлося про діяльність громадської організації «Комісія з журналістської етики». Були оголошені факти втручання в діяльність журналістів та тиску на ЗМІ, які публікують гостро соціальні, неупереджені матеріали, а також надана правова оцінка ситуації фахівцями в галузі права.

Див.:
 1. Комиссия по журналистской этике – пятая колонна для свободы слова в Украине? 
 2. «Громадський осуд» з присмаком шахрайства
 3. О журналистской этике и шарлатанстве

Комментариев нет:

Отправка комментария