понедельник, 18 июня 2018 г.

Значний правочин

В діяльності товариств доволі часто зустрічаються випадки, коли виконавчий орган товариства виходить за межі своїх повноважень чи вчиняє дії, які завдають шкоди товариству. Відповідно до законодавства України, відповідальні посадові особи несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі (ч. 4 ст. 92 ЦК України). Проте виникає запитання, чи може товариство, наприклад, визнати правочин недійсним на тій підставі, що директор товариства перевищив свої повноваження і продав цінний актив товариства без згоди учасників товариства? 

Відповідно до абз. 2  ч. 3 ст. 92 ЦК України у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. 

Тобто, товариство має довести, що контрагент знав, чи не міг не знати, що існують обмеження щодо відчуження цінного активу товариства. Але де ці обмеження мають бути зазначені?

В першу чергу, в статуті товариства та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР). В заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16) є спеціальний розділ: «Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи». Саме тут слід вказувати обмеження. Наприклад, укладати правочини на відчуження нерухомого майна товариства, укладання правочинів на суму 500 000 грн. і більше тощо.  На веб-сайті ЄДР (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) ця інформація оприлюднюється в розділі: «Про особу, уповноважену представляти юридичну особу...». Тож, сторона має перевірити відомості в ЄДР та ознайомитися з останньою редакцією статуту товариства. Якщо буде виявлено, що договір підпадає під обмеження, тоді слід вимагати від товариства надання рішення загальних зборів учасників товариства (або іншого органу відповідно до статуту) про надання згоди на вчинення цього правочину. Якщо укласти такий договір без схвалення правочину органом управління товариства або не отримати його після укладення договору, то є ризик, що правочин може бути визнано недійсним.Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2275-19), який набирав чинності 17 червня 2018 року, вводить поняття «значний правочин» (ст. 44). Під значним правочином слід розуміти правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Також це може бути будь-який інший правочин, критерії якого визначені в статуті товариства. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Таким чином, перед укладанням договору на значну суму чи щодо вартісного активу, зовсім буде не зайвим уважно ознайомитися зі статутом контрагента. Як вже вище було зазначено, наприклад, якщо в статуті продавця прямо вказано, що договори купівлі-продажу нерухомого майна укладаються на підставі згоди загальних зборів учасників товариства, тоді придбати чи продати нерухоме майно такому товариству можна лише за наявності відповідної згоди. При цьому, ця згода може бути отримана і після укладання договору. Проте, якщо такої згоди не буде, тоді з'явиться підстава для визнання такого правочину недійсним, оскільки сторона знала і не могла не знати про такі обмеження в повноваженнях виконавчого органу товариства.

Що ж стосується норми про «50% вартості чистих активів», то з одного боку, слід від контрагента вимагати щонайменше довідки про те, що ціна договору не є вищою за 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (ч. 2 ст. 44 ЗУ), з другого боку, це не зовсім зручно, коли мова йде про велику кількість договорів чи незначну суму. Тому, я рекомендую включати в договори таке положення: «Кожна Сторона гарантує, що вартість Договору не перевищує 50 % вартості її чистих активів станом на кінець попереднього кварталу» або «Кожна Сторона гарантує, що вартість Договору не перевищує 50 % вартості її чистих активів станом на кінець попереднього кварталу. У випадку, якщо таке перевищення відбулося, Сторона протягом двох місяців має надати іншій Стороні рішення загальних зборів учасників товариства про надання згоди на вчинення правочину (укладання Договору)».

Не буде зайвим в договорі (контракті) з головою виконавчого органу товариства ретельно прописати процедуру відшкодування ним збитків, заподіяних товариству в наслідок порушення порядку вчинення значних правочинів.

Див.: "Ну хто ж так пише закони?"


Комментариев нет:

Отправить комментарий