воскресенье, 1 июля 2018 г.

Безоплатний договір з директором товариства

Безоплатний договір з директором товариства

В практиці досить часто зустрічаються випадки, коли товариство з обмеженою відповідальністю на деякий час призупиняє свою господарську діяльність, і в цьому разі виникає запитання, чи можна не нараховувати заробітну плату директору, який є формальним працівником товариства відповідно до статуту? В публікації «Ну хто ж так пише закони?» (https://klim-ua.blogspot.com/2018/06/17-2018.html) описано, що відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2275-19), який набрав чинності 17 червня 2018 року, між товариством та директором має бути укладений цивільно-правовий договір або трудовий контракт. При цьому, в Законі прямо не зазначено, що цивільно-правовий договір з директором може бути безоплатним. В той же час, в Законі прямо зазначено, що цивільно-правовий договір з членом наглядової ради товариства може бути оплатним чи безоплатним (ч. 5 ст. 38 Закону). Розмір винагороди членів наглядової ради визначаються статутом товариства (ч. 4 ст. 38 Закону). Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону винагорода за виконання посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством. В даному разі можна застосувати аналогію закону і до статуту товариства внести положення про те, що директор виконує свої посадові обов’язки на безоплатній основі, якщо інше рішення не приймуть загальні збори учасників товариства і так само прописати це в договорі з директором. Відповідно до ч. 12 ст. 39 Закону договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників. Виникає запитання, а хто має підписати договір з директором, якщо директор і єдиний засновник товариства це одна і та сама особа? Відповідно до ст. 37 Закону у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. Таким чином, єдиному часнику товариства не потрібно скликати загальні збори учасників товариства та складати протокол, достатньо видати рішення загальних зборів учасників товариства про те, що товариство доручає йому від імені товариства підписати договір з самим собою в якості директора. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий