понедельник, 6 декабря 2010 г.

С 01 апреля 2011 юрлица не будут работать с СПД на едином налоге (с уточнениями)

С 01 апреля 2011 юрлицам станет невыгодно платить физическими лицами - предпринимателями, которые уплачивают единый налог, кроме программистов и веб-дизайнеров.

По Налоговому кодексу расходы юрлиц, понесенные в связи с приобретением товаров (работ, услуг) и других материальных и нематериальных активов у физического лица - предпринимателя, уплачивающего единый налог (кроме расходов, понесенных в связи с приобретением работ, услуг у физического лица - плательщика единого налога, осуществляет деятельность в сфере информатизации), не могут быть отнесены на затраты. Т.е., такие расходы юрлица будут покрывать за счет прибыли, а не со стоимости своей продукции. 

Таким образом, работа по оптимизации налогообложения предприятий приведет к росту количества программистов-предпринимателей и уменьшению количества других предпринимателей.


72           Діяльність у сфері інформатизації

72.1           Консультування з питань інформатизації
72.10     72.10.0     Консультування з питань інформатизації
Цей підклас включає:
- консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень
Цей підклас не включає:
- консультування щодо комп'ютерних технічних засобів, включаючи периферійні пристрої, яке здійснюється підприємствами з їх виробництва чи продажу (див. 30.02, 51.84, 52.48)

72.2           Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері
72.21     72.21.0     Розроблення стандартного програмного забезпечення
Цей підклас включає:
- розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм
Цей підклас не включає:
- тиражування програмного забезпечення загального користування (див. 22.33)
- консультування щодо програмного забезпечення для функціонування комп'ютерних засобів (див. 72.10)

72.22     72.22.0     Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
Цей підклас включає:
- консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем
- розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів
- розроблення веб-сторінок
- надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань

72.3           Оброблення даних
72.30     72.30.0     Оброблення даних
Цей підклас включає:
- оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення
- повне оброблення, підготовку та введення даних
- експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам
- надання послуг по розміщенню даних у мережі Інтернет

72.4           Діяльність, пов'язана з банками даних
72.40     72.40.0     Діяльність, пов'язана з банками даних
Цей підклас включає:
- надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення
- видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім мережі Інтернет
- створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"
- створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
- діяльність, пов'язану з порталами пошуку в мережі Інтернет
Цей підклас не включає:
- видання матеріалів у мережі Інтернет, які мають інші форми публікації (див. 22)

72.5           Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки
Цей клас не включає:
- монтаж та установлення офісних машин та обчислювальної техніки (див. 30)

72.50           Ремонт і технічне обслуговування офісної електронно-обчислювальної техніки
    72.50.1     Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
    72.50.2     Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки

72.6           Інша діяльність у сфері інформатизації
72.60     72.60.0     Інша діяльність у сфері інформатизації

Комментариев нет:

Отправить комментарий