Гугл

пятница, 25 февраля 2011 г.

Щодо деяких питань, пов'язаних з дозволом на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 17.02.2011 р.

Щодо деяких питань, пов'язаних з дозволом на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України

Керуючись нормами податкового законодавства (зокрема, Законом України "Про систему оподаткування" та Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори") місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг.

З набранням чинності 05.10.2006 частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України про дозвільну систему) правових підстав на оформлення та видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього) немає, оскільки необхідність одержання такого документа не передбачено жодним Законом України.

Крім того, Верховною Радою України 02.12.2010 прийнято Податковий кодекс України, підпунктом 1 пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" яким передбачено, що з 01.01.2011 втратили чинність, зокрема, Закон України "Про систему оподаткування" та Декрет Кабінету Міністрів України 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори".

Тим самим, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (далі - дозвіл) скасовано.

Проте, на сьогодні, органами місцевого самоврядування запроваджується практика встановлення необхідності подання суб'єктами господарської діяльності декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, замість дозволу.

Така практика, у порівнянні з неправомірним дозволом, є більш прийнятною, але потребує наявності відповідної нормативно-правової основи.

Отже, на сьогодні, існує необхідність щодо повідомлення органів місцевого самоврядування про відкриття об'єкту торгівлі та сфери послуг, і таке повідомлення не може бути "зареєстроване" або "не зареєстроване", а повинно прийматись безумовно і використовуватись в роботі для потреб місцевого самоврядування.

Статтею 1 Закону України про дозвільну систему передбачено, що декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) - це документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Частиною першою статті 4 Закону України про дозвільну систему передбачено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 6 Господарського кодексу України загальними принципами господарювання в Україні є, зокрема, заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Враховуючи, що на сьогодні, жодним законом України не передбачено необхідності одержання документа дозвільного характеру (дозволу) для здійснення господарської діяльності, вимоги дозвільних і контролюючих органів (їх посадових осіб) щодо подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, можуть бути визнані неправомірними, оскільки суперечать нормам Конституції України, Господарського кодексу України та Закону України про дозвільну систему.

Разом з тим, слід зазначити, що частиною першою статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" передбачено, що до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, зокрема, надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" об'єктами благоустрою, зокрема, визначено: території загального користування (вулиці, парки, пляжі тощо); прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.Голова ліквідаційної комісії -
перший заступник Голови
Г. М. Яцишина

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 30.03.2011 р. N 3019

Щодо розгляду звернення

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто ваш лист-звернення від 19.03.2011 N 18 стосовно надання роз'яснень з деяких питань одержання дозволу на розміщення об'єкту сфери послуг та повідомляється наступне.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг раніше стягувався відповідно до норм податкового законодавства (зокрема Закону України "Про систему оподаткування" та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори"), у зв'язку з чим місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг.

Однак, з набранням чинності 05.10.2006 частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" правових підстав на оформлення та видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього) немає, оскільки необхідність одержання такого документа не передбачена жодним законом України.

Крім того, Верховною Радою України 02.12.2010 прийнято Податковий кодекс України, підпунктом 1 пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" якого передбачено, що з 01.01.2011 втратили чинність, зокрема, Закон України "Про систему оподаткування" та Декрет Кабінету Міністрів України 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори".

Тим самим збір за видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг скасовано.Голова ліквідаційної комісії -
перший заступник Голови
Г. М. Яцишина
 

воскресенье, 20 февраля 2011 г.

Единый налог и налоговый агент

Налоговый кодекс определил, что самозанятое лицо является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц.

К самозанятым лицам относятся физические лица-предприниматели, которые не являются работниками в пределах такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности (п. 14.1.226 НК Украины).

Сразу оговоримся, что в нашем случае мы будем говорить о бухгалтерах, фотографах, журналистах и других творческих лицах, которые не попадают под определение «лицам, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью» (см. Когда адвокат или нотариус является самозанятым лицом?).

Если бухгалтер является предпринимателем, который предоставляет бухгалтерские услуги, и, кроме того, работает еще на предприятии бухгалтером, то в этом случае такой бухгалтер не попадает под определение самозанятое лицо. В тоже время, не предусмотрено никаких санкций для предпринимателя, если он не соответствует термину «самозанятое лицо». Даже напротив, получается, что такой предприниматель не является налоговым агентом, а следовательно – не обязан подавать отчетность.

Но обо всём по порядку.

Допустим, что предприниматель оказывает бухгалтерские услуги, но не состоит в трудовых отношениях, а если и состоит, то выполняет другие функции, например, работает аудитором. Таким образом, наш бухгалтер-предприниматель является самозанятым лицом и автоматически  выступает налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц.

Почему автоматически.

Несмотря на то, что бухгалтер-предприниматель является плательщиком единого налога и, согласно переходным положениям Налогового кодекса, освобожден от уплаты налога на доходы физических лиц, он является налоговым агентом исходя из следующего:

В пункте 162.1. статье 162 Налогового кодекса установлено, что плательщиками налога на доходы физических лиц являются:

 1. физическое лицо - резидент, который получает доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;
 2. физическое лицо - нерезидент, который получает доходы из источника их происхождения в Украине;
 3. налоговый агент.
Налоговым агентом признается лицо, на которое Налоговым кодексом возлагается обязанность по исчислению удержания из доходов, начисляемых (выплачиваются, предоставляются) плательщику, и перечисления налогов в соответствующий бюджет от имени и за счет средств налогоплательщика (п. 18.1. ст. 18 НК Украины).

В Налоговом кодексе, как уже нами было выше отмечено, на самозанятое лицо возложены обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц (пп. 14.1.180. п. 14.1. ст. 14 НК Украины). И там ничего не сказано, что самозанятое лицо, которое находится на едином налоге, не является налоговым агентом.

Дело в том, что налоговый агент платит не за себя налог, а удерживает налог с чужих доходов и перечисляет их в бюджет.

Таким образом, несмотря на то, что предприниматель-бухгалтер находится на упрощенной системе налогообложения, закон не освобождает его от выполнения всех обязанностей налогового агента, в т.ч. и предоставлять налоговую отчетность (ежемесячную налоговую декларацию, квартальный расчет).

При этом следует отметить, что предприниматель обязан оформлять и подавать в налоговую инспекцию декларацию и расчет  независимо от того был или не был выплачен физическому лицу доход (предоставлено благо) (пп. "д" п. 176.2 ст. 176 НК Украины).

Правда возникает вопрос, что делать, если предприниматель не только не выплачивал доход физическому лицу, но и не насчитывал его, так как не было оснований (предприниматель не пользуется услугами физических лиц и не предоставляет им блага)? Или его сам статус налогового агента обязывает его подавать отчетность.


Предприниматель = самозанятое лицо = налоговый агент = налоговая отчетность на доходы физических лиц.

Налоговая декларация может быть направлена в орган государственной налоговой службы по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения (п. 49.3. ст. 49 НК Украины).

Декларация должна быть отправлена не позднее чем за десять дней до крайней даты подачи налоговой декларации (п. 49.5. ст. 49 НК Украины). 


В соответствии с переходными положениями Налогового кодекса Украины штрафные санкции за нарушение налогового законодательства (в т.ч. за неподачу налоговой декларации) за период с 1 января по 30 июня 2011 года применяются в размере не более 1 гривны за каждое нарушение.

Когда адвокат или нотариус является самозанятым лицом?

В соответствии с Налоговым кодексом самозанятое лицо - плательщик налога, который является физическим лицом - предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в пределах такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности (п. 14.1.226 НК Украины).

На первый взгляд здесь все ясно, если вы работаете адвокатом или нотариусом в адвокатской или нотариальной фирме, вы не являетесь самозанятым лицом.

Однако, в законе дано определение термину «независимая профессиональная деятельность» из которого следует, что нотариус, адвокатов осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом - предпринимателем и использует наемный труд не более четырех физических лиц.

Таким образом, чтобы адвокат или нотариус осуществлял независимую профессиональную деятельность, он не должен состоять в трудовых отношениях или быть предпринимателем, который использует наемный труд от 1 до 4 работников.

Таким образом, если адвокат или нотариус состоит в трудовых отношениях или является предпринимателями (с наймом до 4 работников), в понимании Налогового кодекса, не осуществляет независимую профессиональную деятельность, а значит, он не сможет зарегистрироваться как лицо, которое осуществляю такую деятельность. Соответственно, он не будет считаться самозанятым лицом. А это означает, что адвокат или нотариус не будет считаться налоговым агентом (п. 14.1.180 НК Украины), ему не нужно подавать отчетность, предусмотренную Налоговым кодексом для и становиться на учет как самозанятое лицо (п. 63.5. НК Украины).

четверг, 17 февраля 2011 г.

Налоговая накладная и Налоговый кодекс

Государственная налоговая администрация Украины заставила тысячу бухгалтеров и юристов попотеть над оформлением новой формы налоговой накладной.

Как всегда из простого налоговики смогли сделать сложное, а  боязнь бухгалтеров пострадать за неправильное оформление налоговой накладной вылилась в нервотрепку и атаками на консультационные центры налоговых служб.
На первый взгляд все выглядит очень просто. Налоговый кодекс (п. 201.1. ст. 201) определил обязательные данные для налоговой накладной:

а) порядковый номер налоговой накладной;
б) дата выписки налоговой накладной;
в) полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного как плательщик налога на добавленную стоимость, - продавца товаров / услуг;
г) налоговый номер плательщика налога (продавца и покупателя);
г) местонахождение юридического лица - продавца или налоговый адрес физического лица - продавца, зарегистрированного в качестве плательщика налога;
д) полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного как плательщик налога на добавленную стоимость, - покупателя (получателя) товаров / услуг;
е) описание (номенклатура) товаров / услуг и их количество, объем;
е) цена поставки без учета налога;
ж) ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении;
с) общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом налога;
а) вид гражданско-правового договора.

Таким образом, все эти данные должны быть отражены в налоговой накладной, в противном случае такая накладная будет считаться неправильно оформленной.

Законодатель обязал ГНАУ утвердить форму налоговой накладной и порядок ее заполнения.

ГНАУ сумела отличится, и вместо того, чтобы начертить внешний вид налоговой накладной,  внесла свою лепту в ее «усовершенствования». А именно, были добавлены дополнительные реквизиты, которые не предусмотрены законом:
 1. Местонахождение (налоговый адрес) покупателя.
 2. Номер телефона.
 3. Номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (продавца, покупателя).
 4. Дата договора «от» и номер договора «N».
 5. Форма проведенных расчетов (бартер, наличные, оплата с текущего счета, чек и т.п.).
Все бы ничего, но вот незадача с номером договора вышла. В утвержденной форме всего 6 ячеек для проставления номера договора. А в практике встречаются номера договоров с двенадцатизначными цифрами!

Что делать сказали бухгалтера? Страх перед тем, что из-за накладной с неправильно заполненным номером договора нельзя будет отнести к налоговому кредиту суммы налога, (п. 189.6. ст. 198) просто парализовал работу многих бухгалтерий.

Не налоговики, но юристы дали ответ, что придуманные реквизиты ГНАУ не являются обязательными для заполнения. А кроме того, количество знаков в номере договора никто ограничить не имеет право, даже ГНАУ. Поэтому, в электронной версии налоговой накладной можно добавить столько ячеек под номер договора, сколько душе будет угодно.

Возникает вопрос, а кто ответит за «творческую» форму налоговой накладной? Ведь ее автор явно превысил свои полномочия.

воскресенье, 6 февраля 2011 г.

Свобода слова и право на имя

Гражданским кодексом Украины предусмотрено право на имя, согласно которого физическое лицо имеет право использовать свое имя во всех сферах своей деятельности (ст. 296 ГК Украины).

При этом закон говорит о том, что имя задержанного, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, или лица, совершившего административное правонарушение, может быть использовано (обнародовано) лишь в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него или вынесения постановления по делу об административном правонарушении и в других случаях, предусмотренных законом.

Т.е., по сути, закон запрещает разглашать имя физического лица до вынесения приговора суда.

Использование начальной буквы фамилии физического лица в средствах массовой информации, литературных произведениях не является нарушением его права.

Таким образом, вместо:
 1. экс-премьер-министра Юлии Тимошенко
 2. экс-министра МВД Юрия Луценко
 3. экс-министра Минприроды Георгия Филипчука
 4. экс-министра экономики Богдана Данилишина
 5. экс-замминистра юстиции Евгения Корнейчука
 6. экс-замминистра Минприроды Богдана Преснера
 7. экс-и.о. министра обороны Виталия Иващенко
 8. экс-главы Гостаможслужбы Анатолия Макаренко
 9. экс-замглавы правления "Нафтогаза" Игоря Диденко
 10. экс-замминистра транспорта Александра Давыдова
 11. экс-замминистра транспорта Владимира Работнева
 12. экс-замглавы Госкомрезерва Николая Синьковского
 13. экс-замглавы правления Пенсионного фонда Виктора Колбуна
 14. экс-Президента Украины Леонида Кучмы
нужно писать:
 1. экс-премьер-министр Т.
 2. экс-министр МВД Л.
 3. экс-министр Минприроды Ф.
 4. экс-министр экономики Д.
 5. экс-замминистра юстиции К.
 6. экс-замминистра Минприроды П.
 7. экс-и.о. министра обороны И.
 8. экс-глава Гостаможслужбы М.
 9. экс-замглавы правления "Нафтогаза" Д.
 10. экс-замминистра транспорта Р.
 11. экс-замминистра транспорта Д.
 12. экс-замглавы Госкомрезерва С.
 13. экс-замглавы правления Пенсионного фонда К.
 14. экс-Президента Украины К. 
Против этих лиц еще не вынесены приговоры, но возбуждены уголовные дела.

Правда нужно отметить, что под именем физического лица, гражданина Украины, закон понимает фамилию, собственное имя и отчество (ст. 28 ГК Украины).

Возникает вопрос, является ли использование имени физического лица, если обнародовано только собственное имя и фамилия (без отчества)?

вторник, 1 февраля 2011 г.

Гонорар адвоката за счет Госбюджета

Оказывается, что адвокат получает от государства за час оказания правовой помощи в уголовных делах в 4 раза больше от размера минимальной заработной платы за час работы, установленного законом!

Оплата труда адвокатов осуществляется согласно Порядка оплаты труда адвокатов по предоставлению гражданам правовой помощи в уголовных делах за счет государства в размере 2,5 % минимальной заработной платы за час работы адвоката при проведении дознания, досудебного следствия или рассмотрении уголовного дела судом.

В соответствии со ст. 22 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" от 23 декабря 2010 № 2857-VI  на 01.01.2011 г. установлена минимальная заработная плата на месяц в размере 941 грн. и за час работы - 5,66 грн.

Таким образом, гонорар адвоката за час работы на государство составляет 23,52 грн., что в 4 раза выше МЗП. Но, в тоже время, в 13 раз меньше, чем минимальный гонорар на рынке юридических услуг.